สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง

เรารับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบโหดมันฮา บันเทิง และเนื้อหาครบสูตรแบบเต็มรูปแบบเท่าที่ที่เรียนคอมพิวเตอร์จะสามารถจัดให้ท่านไดเรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้นฝึกคิดเชิงตรรกะจริง ๆ ภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนจากคอร์สของเราคือ algorithm วิธีการเปลี่ยนความคิดในหัวสมองของเราให้ computer สามารถเข้าใจและทำงานตามที่เราสั่งได้ วิธีการเรียนก็คือ ดูสิ่งที่อาจารย์สอน แล้วทำตาม แล้วฝึกประยุกต์ กับเรื่องอื่น ๆ ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ถาม

สามารถดูรายละเอียดคอร์สต่าง ๆ ได้โดยกดที่แถบเมนูด้านขวาครับ >
หมายเหตุ: กรณีหน้าจอเล็กเมนูจะอยู่ด้านล่างครับ

วัตถุประสงค์ของ Tutorial นี้

เนื่องจากมีผู้เรียนบางส่วนชอบบอกว่า "ไม่เห็นมี Tutorial ดี ๆ ใน INTERNET เลย" ทั้งที่จริง ๆ ผมว่าก็มีเยอะแยะ ดังนั้นด้วยความช่วยเหลืออย่างสูงจากน้องตี้ [นักเรียนของเรา course J104 / DATA STRUCTURE / ALGORITHM ] ทั้งนี้เนื้อหาที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉย ๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ให้ทำครับ เพราะในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ

หลายคนชอบบอกว่า ตัวเองเรียนมาทางสายอื่นเขียนโปรแกรมไม่ได้หรอก! มันยาก น้องตี้เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าไม่จริง เพราะน้องตี้เรียนอักษร แถมเขียนโปรแกรมเก่งอีกต่างหาก ขนาดเริ่มจากไม่เป็นเลยมาเรียนกับผมตั้งแต่ยังไม่รู้จัก int a=0; แต่น้องตี้เป็นคนที่ทำการบ้านทุกครั้ง ทำโปรเจกต์ครับ ตามนั้นครับ

ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณ น้องตี้ที่ทำ Tutorial ดี ๆ มาให้พวกเราอ่านกันครับ

^ สามารถเลือกหัวข้อ Tutorial ต่าง ๆ ได้โดยกดที่แถบเมนูด้านบนครับ
< จากนั้นจะเลือกหัวข้อย่อยได้จากเมนูด้านซ้าย
หมายเหตุ: กรณีหน้าจอเล็กเมนูจะหดกลายเป็นสัญลักษณ์สามขีดอยู่ในแถบเมนูด้านบนครับต้องการเรียนเขียนโปรแกรมต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

เลขม.ต้น - เลขม.ปลาย

ภาษาอังกฤษ

มีเวลาเยอะ ๆ

ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็ได้ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา