สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Link อื่นๆ


ตัวอย่าง Project เพียงบางส่วน

หมายเหตุ: เนื่องจากทาง EPT มีนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนและลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นเราจึงสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าของโปรเจกต์ หัวข้อโปรเจกต์ หรือรายละเอียดโปรเจกต์ ได้เพียงบางส่วนเท่าที่ผู้ทำหรือลูกค้าอนุญาตแล้วเท่านั้นครับ


ตัวอย่าง Project ที่เคยสอน เพียงบางส่วน

การดึงข้อมูลหุ้นจาก set.co.th แบบอัตโนมัติ โดยใช้ C#

เจ้าของโปรเจกต์: EPT


วัตถุประสงค์:
เนื่องจากคุณช่วงต้องการ code ตัวอย่างการดึงข้อมูลหุ้นแบบอัตโนมัติ โดยใช้ C# ให้สามารถดึงได้ทีละหลาย ๆ หุ้นพร้อม ๆ กัน ดังนั้นผมจึงเขียนตัวอย่างให้ โดยใช้ package HtmlAgilityPack เป็นตัวช่วยในการ parse XML และใช้คลาส HttpWebRequest ในการดึงข้อมูลครับ

หากต้องการ Download โค้ดตัวอย่าง สามารถส่ง Email มาขอได้ที่ ntprintf@gmail.com โดยระบุชื่อจริงนามสกุลจริง พร้อมบอกว่าจะเอาไปทำอะไร

ตัวอย่างหน้าจอ:
แอปพลิเคชันสามารถใส่ตัวย่อหุ้น และ load ได้อย่างอัตโนมัติ

AI สำหรับแก้ปัญหาเกม 2048

เจ้าของโปรเจกต์: น้องภูมิ (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา)
นักเรียนที่เขียนโค้ดนี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ในโปรแกรมนี้เป็นการเล่นเกมโดยให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เล่นเกมเอง ในการเล่นเกมนี้นักเรียนได้ทำการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำการเล่นเกม 2048 ซึ่งเป้าหมายของเกม 2048 คือ เลื่อนแผ่นกระเบื้องเล็ก ๆ ที่มีตัวเลขเหมือนกัน เมื่อกระเบื้องเล็ก ๆ ที่มีตัวเลขเหมือนกันมาอยู่ติดกัน แล้วผู้เล่นเกมเลื่อนแผ่นมารวมกัน ผลรวมของตัวเลขก็จะรวมกัน

ยกตัวอย่างเช่น แผ่นเลข 2 ที่อยู่ติดเลข 2 เมื่อเลื่อนไปรวมกันก็จะกลายเป็นเลข 4 แผ่นเลข 4 ที่อยู่ติดกับเลข 4 เมื่อเลื่อนไปรวมกันก็จะกลายเป็นเลข 8 เป็นต้น

เป้าหมายของเกมคือ เลื่อนแผ่นไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ผลรวมเป็น 2048 โดย
 • การเลื่อนแผ่นแต่ละครั้ง สามารถเลื่อนได้ 4 ทิศ คือ ขึ้น บน ซ้าย และขวา
 • การเลื่อนขึ้นจะทำให้แผ่นทุกแผ่นที่มีช่องว่างอยู่เหนือหัวตัวเองสามารถเลื่อนขึ้นไปได
 • การเลื่อนลง คือการทำให้แผ่นทุกแผ่นที่มีช่องว่างอยู่ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปได้
 • การเลื่อนด้านซ้ายและการเลื่อนด้านขวา ก็เช่นเดียวกัน
 • การเลื่อน 1 ครั้ง ไม่ได้ทำการเลื่อนแผ่นแค่ 1 แผ่น แต่เป็นการเลื่อนแผ่นทั้งกระดานของเกม
นักเรียนของเราได้ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์เล่นเกมนี้ โดยวิธีการที่นักเรียนของเราได้เขียนขึ้นมาเรียกว่า การ Search หรือ State space search ซึ่งทำการ optimization อะไรบางอย่างไว้แล้ว ทำให้สามารถ Search ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างหน้าจอ:
Version AI


Version ภาษา C

Support Vector Machine

เจ้าของโปรเจกต์: น้องภูมิ (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา)
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:


ตัวอย่างหน้าจอ:

Principal Component Analysis

เจ้าของโปรเจกต์: น้องภูมิ (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา)
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:


ตัวอย่างหน้าจอ:

โปรเจกต์ E-Learning สำหรับเรียนประวัติศาสตร์ของดนตรี JAZZ โดยใช้ PHP

เจ้าของโปรเจกต์: น้องเทียน
ประวัติคร่าว ๆ ของเจ้าของโปรเจกต์: น้องเทียนเรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากอังกฤษ ดังนั้นถ้ามีเวลาและชอบคณิตศาสตร์ยังไงก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แน่นอน โดยที่ไม่จำเป็นต้องจบด้านนี้โดยตรง
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
โปรเจกต์นี้จะทำการสร้าง content เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดนตรี Jazz เป็นบทเรียน สามารถแบ่งได้เป็นระดับ ง่าย กลาง ยาก โดย
 • ครู (Admin) สามารถเพิ่มบทเรียนได้โดยที่ไม่ต้องแก้หน้า websize (คือเป็น content management system แบบเล็ก ๆ)
 • ผู้เรียนจะเลือกบทเรียนแล้วเรียนตามหัวข้อ
หมายเหตุ:
 • โปรเจกต์นี้ใช้เวลาทำประมาณ 10 วัน
 • เรื่องของความสวยงามและการออกแบบ ทางเราไม่ได้สอนใน course นี้ แต่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ได้จากสิ่งที่เรียน
ตัวอย่างหน้าจอ:
กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

โปรเจกต์ระบบจัดการ Food court

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
สร้างระบบจัดการ Food court โดยภายในระบบต้องสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้
 1. อ่าน Barcode บัตรได้
 2. ออกบัตรใหม่ได้
 3. คิดราคาอาหารได้
 4. สามารถจัดการ cashier จาก มือถือ Android ได้
ตัวอย่างหน้าจอ:
หน้า login

หน้า menu ของ Admin

หน้าจัดการ cashier

หน้าจัดการ admin

หน้าจัดการร้านค้า

หน้าจัดการอาหาร

หน้าจัดการบัตร และ barcode

หน้าสรุปยอดขายของแต่ละร้าน

หน้าสร้าง card ใหม่

หน้าสั่งอาหาร

หน้าจ่ายเงินร้านอาหาร

หน้าตรวจสอบการจ่ายเงิน

หน้าพิมพ์ใบเสร็จ

หน้าจัดการ cashier จากมือถือ Android

โปรเจกต์สร้างภาพ Panorama จาก VDO

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
นำภาพถ่าย VDO มา แล้วทำการต่อภาพรวมกันเป็น Panorama

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. HOMOGRAPHY
 2. Feature detection โดยใช้ FAST และ Harris
 3. หา Correlation
 4. แก้สมการโดยใช้ Ransac
 5. SVD
ตัวอย่างหน้าจอ:





โปรแกรมนับจำนวนลูกกุ้งโดยใช้ C#, Accord, Aforge

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
เขียนโปรแกรมนับจำนวนลูกกุ้งโดยใช้ C# ร่วมกับไลบรารี Accord และ Aforge

ตัวอย่างหน้าจอ:

โปรเจกต์ขยับ model สามมิติ ตามหน้าคน

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ในการถ่ายทำภาพยนต์ Animation มีบางครั้งเราต้องการถ่ายหน้าคนเพื่อไปบังคับการขยับของตัวละครที่เป็นภาพ 3D โปรเจกต์นี้เป็นการสร้างอุปกรณ์ (โปรแกรม) สำหรับงานทางด้าน Computer Animation

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. Optical flow
 2. Face/Eye detection using haar cascade
 3. หา Correlation
 4. OpenCV
 5. OpenGL
ตัวอย่างหน้าจอ:

โปรเจกต์ตรวจการหลับขณะปฎิบัติงาน

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
การทำงานบางอย่างที่ต้องการความปลอดภัยสูง บางครั้งผู้ปฏิบัติงานก็เผลอหลับในขณะทำงานซึ่งจะเกิดอันตราย โปรเจกต์นี้จะทำการ detect และตรวจสอบการหลับตา ถ้ามีการหลับตาจะส่งเสียงเตือนขึ้นมา

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. Face/Eye detection using haar cascade
 2. OpenCV
ตัวอย่างหน้าจอ:

เกมยิงเห็บรอบตัวหมา

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
เป็นเกมสามมิติ เดินเข้าไปในห้องแล้วหาหมาที่มีเห็บบินรอบ ๆ แล้วต้องยิงเห็บรอบ ๆ ตัวหมาให้หมดไปให้ได้

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. C++
 2. OpenGL
ตัวอย่างหน้าจอ:

Building 3D

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนที่ประเทศแคนาดา
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
โปรแกรมสำหรับ view file .obj พร้อม Texture mapping

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. C++
 2. OpenGL
ตัวอย่างหน้าจอ:

อ่านป้ายทะเบียนรถ

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
โปรแกรมสำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถ และ OCR ป้ายว่าเป็นเลขทะเบียนอะไร

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. C++
 2. OpenCV
 3. Tesseract
ตัวอย่างหน้าจอ:
1. Original Image

2. Gray Scale Image

3. Find License Plate

4. OCR

Mandelbrot ด้วย C#

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำการ Recursive สร้างภาพ Mandelbrot โดยเขียนด้วยภาษา C#

ทฤษฎี หลักการ และ Technology ที่ใช้:
 1. Recursive
ตัวอย่างหน้าจอ:

Gold Price

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำการวาด graph ราคาทอง และอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยภาษา C# โดยดึงข้อมูลจากเว็บ http://www.ranthong.com/webboard/gp.php

ตัวอย่างหน้าจอ:

Car Parking

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำการวาด Animation การจอดรถด้วยภาษา C#

ตัวอย่างหน้าจอ:

Pattern recognition normalize of size

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำการ Normalize Data แบบเชิงเส้น โดยเขียนด้วยภาษา C#

ตัวอย่างหน้าจอ:
ด้านซ้ายคือ Input ด้านขวาคือ Output

Poll Checker

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำ Image Processing เพื่อหาว่า Poll ที่ให้ลูกค้ากรอกนั้นลูกค้าเลือกช่องไหนบ้าง โดยเขียนด้วยภาษา C#

ตัวอย่างหน้าจอ:

ฝึกคัดลายมือ

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
ทำโปรแกรมตรวจสอบลายมือของนักเรียน โดยเขียนด้วยภาษา C#

ตัวอย่างหน้าจอ:

เกม Solitaire

เจ้าของโปรเจกต์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
สร้างเกม Solitaire ด้วยภาษา Java

ตัวอย่างหน้าจอ:

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพความร้อนสำหรับงานหลอมเหล็ก

เจ้าของโปรเจกต์: -
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเทเหล็กหลอมเหลวที่ความสูง ว่าเทจนหมดโดยไม่มีขี้เหล็กติดออกมาหรือติดออกมาให้น้อยที่สุด

คำอธิบายโปรแกรม:
ใช้หลักการ Image processing ในการวิเคราะห์การเทเหล็กหลอมเหลว โดยโปรแกรมจะต่ออยู่กับกล้องจับภาพความร้อนที่จับภาพเหล็กหลอมเหลวที่กำลังเท แล้วโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์จากภาพว่าจะหยุดเทเมื่อใดเพื่อให้ขี้เหล็กติดออกมากับเหล็กให้น้อยที่สุด

ตัวอย่างหน้าจอ:

Game Image Processing กบกินแมลง
Improvement Decision Tree
โปรแกรม SMS Gateway
ระบบจัดการร้าน SPA
ระบบจัดการการยืมคืนพัสดุ
ระบบจัดการร้านขายปุ๋ย


ตัวอย่างงานที่ทำช่วงปี 2009-2010 เพียงบางส่วน

Website สำหรับการแสดงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ลูกค้า: A VENETTA ESTATE AGENT


วัตถุประสงค์:
แสดงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่องานขาย เป็นระบบ CMS ขนาดใหญ่ ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้เอง

คำอธิบายโปรแกรม:
ลูกค้าสามารถ Search ตามอสังหาริมทรัพย์ได้ตาม
 1. BTS + MRT
 2. แผนที่จาก Google Map
 3. ตามราคา
 4. ตามรายละเอียดการตกแต่งและอื่น ๆ
ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ

ลูกค้า: โปรแกรมงานวิจัย


วัตถุประสงค์:
โปรแกรมตรวจข้อสอบโดยให้ผู้ใช้เอากระดาษคำตอบใส่ Scanner จากนั้นสั่งให้โปรแกรม Scan กระดาษคำตอบ และรอรับผลการตรวจ

คำอธิบายโปรแกรม:
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจข้อสอบแบบฝนดินสอดำสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการ Scan กระดาษคำตอบด้วย Scanner แล้วให้โปรแกรมตรวจว่านักศึกษาคนนี้ได้คะแนนเท่าไรแบบอัตโนมัติโดยใช้หลักการของ Image Processing

ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมระบบจัดการการขายตั๋วเครื่องบิน

ลูกค้า: บริษัท TG191 จำกัด


วัตถุประสงค์:
ระบบช่วยบริหารจัดการระบบขายตั๋วเครื่องบินของบริษัท TG191

คำอธิบายโปรแกรม:
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตั้งแต่บันทึกการโทรศัพท์มาจองตั๋วเครื่องบิน ทำการจองตั๋งเครื่องบิน บันทึกข้อมูลลูกค้า พิมพ์ใบเสร็จ พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์รายงานสรุปยอดขายประจำวัน พิมพ์รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน พิมพ์รายละเอียดลูกค้า พิมพ์รายงานทางบัญชี กำไรขาดทุน และงบดุล

ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมหนังสือสื่อการสอนเรื่องระบบสุริยจักรวาลสำหรับเด็ก 7-12 ขวบ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และท้องฟ้าจำลอง


วัตถุประสงค์:
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่องระบบสุริยจักรวาล

คำอธิบายโปรแกรม:
เป็นโปรแกรมที่ใช้ Technology Augmented Reality มาเพื่อทำสื่อ Interactive กับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพสามมิติของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยจักรวาล พร้อมทั้งเสียงบรรยาย ทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ ไม่เบื่อ และสามารถเป็นของเล่นที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ สามารถมี Interactive กับโปรแกรมโดยการขยับ Tag marker ไปมาเพื่อดูมุมต่าง ๆ ของดาวได้ด้วย

ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมจัดการระบบของโรงงานผลิตเครื่องจักร

ลูกค้า: บริษัท Thai Tech Cord


วัตถุประสงค์:
โปรแกรมบริหารจัดการสำหรับโรงงานผลิตเครื่องจักร

คำอธิบายโปรแกรม:
โปรแกรมบริหารระบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้
 1. ระบบคลังสินค้า
 2. ระบบคำนวณกำไรขาดทุน
 3. ระบบสำหรับงานขาย ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งของ ใบรับของ ใบสั่งซ่อม
 4. ระบบสั่งของจาก Supplier
 5. รายงานขาย รายงานสินค้าคงคลัง รายงานอื่น ๆ
ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมจัดเวลาการผลิตสำหรับโรงงาน

ลูกค้า: บริษัท สยามมอเตอร์ เดเวลอปเมนท์


วัตถุประสงค์:
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีปัญหาในการจัดตารางเวลาการผลิตสำหรับเครื่องจักรที่จะทำให้เวลาผลิตล่าช้าน้อยสุด และมีของเหลือเก็บในคลังสินค้าน้อยสุด สำหรับการทำงานแบบ Flow Shop

คำอธิบายโปรแกรม:
ใช้หลักการ Genetics Algorithm ในการคำนวณวิธีการจัดตารางที่ดีที่สุด (Flow Shop)

ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):

โปรแกรมตรวจสอบความผิดพลาดจากการผลิตโดยใช้ระบบ Image processing สำหรับการผลิต Harddisk

ลูกค้า: -


วัตถุประสงค์:
ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีความผิดพลาดของการผลิตเกิดขึ้นได้เสมอ โปรแกรมนี้จะใช้การวิเคราะห์ภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วที่ถูกผ่านเข้ามาทางสายพานว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขสินค้านั้น ๆ โดยสามารถแสดงภาพสินค้าที่วิเคราะห์ออกมาในรูปแบบสามมิติได้

คำอธิบายโปรแกรม:
ใช้หลักการ Image processing

ตัวอย่าง Capture screen (บางส่วน):



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

085-350-7540 (DTAC) 084-88-00-255 (AIS) 02-6111-618
(เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์)
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

โปรดอ่าน คำถามที่มักพบบ่อย โดยละเอียดก่อนโทรหาเรานะครับ



รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SET ทั้งหมด คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า เรียน SET A ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ เรียน SET B ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน เรียน SET C ONLINE คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ เรียน SET D ภาษา Java ONLINE เรียน SET D ภาษา C# ONLINE เรียน SET D ภาษา VB.NET ONLINE คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียน WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE

คอร์ส SET-A หรือ SET-B: เรียนเป็นเซ็ต ถูกกว่า จุใจกว่า เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Java + Database ONLINE เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE คอร์ส SET-B: เรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้ เรายินดีหางานให้ เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Linux + Git ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

เรียน Machine Learning ONLINE เรียน Python + Machine Learning ONLINE เรียน Python + Web + Machine Learning ONLINE เรียน Java + Database + Python + Machine Learning ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C++ + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน C++ + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android แบบลงลึก เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android ฉบับฉับไว สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming เรียน Objective C & iOS Programming ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

คณิตศาสตร์สำหรับ Programmer เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE เรียน Statistics ONLINE เรียน Calculus ONLINE เรียน Discrete Structure ONLINE

SEAL TEAM CODE CAMP เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรม JAVA เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรม C/C++ สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียนโปรแกรม PHP สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียน Web Programming สอนเขียนโปรแกรม Node.js สอนเขียนโปรแกรม C# สอนเขียนโปรแกรม VB.NET สอนData Structure And Algorithm สอนเขียนโปรแกรมImage Processing สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming course GROUP เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมPython course SET เรียนหลาย Course มีส่วนลดให้ คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android course SET เรียนเขียนโปรแกรมระดับเทพใน 60 วัน Course Level Up : Course เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กแบบง่ายๆ คณิตศาสตร์สำหรับProgrammer Course Graphics Course พิเศษ course ด่วนจี๋ เรียน Sketup Sketch Up

รายละเอียด COURSE ONLINE COURSE ONLINE SEAL TEAM CODE CAMP ONLINE Machine Learning ONLINE Python for Data Science and Machine Learning ONLINE Computer Science And Programming สำหรับเด็ก ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE Course เจาะลึกเรียนเขียนโปรแกรม Python ไปจนถึง AI แบบ Online เรียน AI เรียนPython เรียนMachine Learning JAVA + Database + Python + AI ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมpython สอนเขียนโปรแกรมPython แบบOnline Python ONLINE Python + AI ONLINE Python + Web + AI ONLINE C++ ONLINE C# ONLINE C# + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET ONLINE VB.NET + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE Web Progrmming ONLINE Web Progrmming Frontend ฉบับฉับไว ONLINE Node.js ONLINE Objective C & iOS ONLINE Image Processing ONLINE JAVA + Web ONLINE Python + Web ONLINE C++ + Web ONLINE C# + Web ONLINE VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมฟรี ONLINE Math ม.ต้น ONLINE Math ม.ปลาย ONLINE Math สถิติ ONLINE Math Calculus ONLINE Math Discrete Structure ONLINE SUPER USER ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Data Structure ONLINE Algorithm ONLINE Cloud ONLINE SET A ภาษา Java ONLINE SET B ภาษา Java ONLINE SET C ONLINE SET D ภาษา Java ONLINE SET D ภาษา C# ONLINE SET D ภาษา VB.NET ONLINE WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Python for Data Science and Machine Learning (สอนสด) Machine Learning (สอนสด) Com Eng Essential Linux / Git / Intro to Com Sci VB.NET (สอนสด) C# (สอนสด) Math ม.ต้น Math ม.ปลาย Statistics Calculus Discrete Structure Web Programming (สอนสด) Python for Web Programming (สอนสด) IoT Block Chain Data Science Digital Logic Design Computer Architecture เรียนการใช้ Cloud (AWS / Google Cloud) เรียนเขียนโปรแกรมภาษา Go (Go lang) เรียนเขียนโปรแกรม Android เรียน React เรียน Laravel

รายละเอียด COURSE LEVEL UP (สอนสด)

ค้นหาคอร์ส ระบบแนะนำคอร์สเรียน คำถามที่มักพบบ่อย Free tutorial ติดต่อเราทาง facebook แผนที่ Sitemap จองเวลาเรียนคอร์ส SELF Blog Gallery โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อยและพระภิกษุสามเณร ปี 2563 สถิติของนักเรียนปี 2555-2556 เฉลยโจทย์ hyperhackathon ครั้งที่ 2



Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา