สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Course Level Up

Computer Science And Programming สำหรับเด็ก ONLINE กดตรงนี้

เรียนเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กอายุ 10 - 15 ปี หรือผู้ใหญ่ที่อยากเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ก่อน


ผู้เรียนอายุ 10 ปีก็เรียนได้ถ้ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ในเรื่องดังต่อไปนี้

จำเป็นมาก

​ 1. จำนวนจริง
2. การแก้สมการ
3. เลขยกกำลังและ การหารากที่สอง รากที่สาม
4. ครน. หรม. ตัวประกอบ
5. สมการพหุนามและการแก้สมการพหุนามดีกรีสอง
6. การแยกตัวประกอบสมการพหุนาม
7. เรขาคณิต การหาพื้นที่และเส้นรอบรูป วงกลม , สี่เหลี่มต่างๆ
8. รูปทรง การหาปริมาตร และพื้นที่ผิวของรูปทรงต่างๆ ทรงกลมปริซึม กรวย
9. คู่อันดับ X,Y
10. อสมการ
11. พาราโบรา และ ภาคตัดกรวยเบื้องต้น
12. สถิติเบื้องต้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
13. SET
14. ตรรกศาสตร์
15. Function and Logarithm Function

ไม่จำเป็นแต่ต้องเคยผ่านตามาบ้าง

1. Matrix
2. Complex Number
3. Vector
4. ตรีโกณมิติ
5. ภาคตัดกรวย
6. อันดับและอนุกรม
เรียนเขียนโปแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น

**ถ้าเด็ก ลูกๆ หลานๆ ไม่อยากเรียนกรุณาอย่าบังคับมาเรียน **

เราจะมีการพูดปลุกใจ นักเรียนให้ฮึกเหิม สนใจในด้านการเขียนโปรแกรมในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือ เราจะไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้านักเรียน ไม่มีความอดทน ไม่อยากเรียนไม่ต้องพามา เพราะคุณครูเบื่อ เหนื่อยมากในการสอนเด็กแบบนี้
การเรียนเขียนโปรแกรมไม่ได้สนุกเหมือนเล่นเกม จะเหมือนเรียนคณิตศาสตร์ มากกว่า
ถ้านักเรียนไม่ชอบคณิตศาสตร์ ไม่ชอบทำอะไรนานๆ ก็มีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ชอบการเรียนเขียนโปรแกรม

***สำหรับ เด็กพิเศษ (Hyperactive , Asperger syndrome , etc. ) กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที่ตั้งแต่รับสมัคร เด็กกลุ่มนี้บางคนที่สนใจสามารถสามารถเรียนเขียนโปรแกรมได้ ไม่ต้องห่วงแต่กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที่ของเรา และคุณครู จะได้เตรียมตัว และขอสงวนสิทธิ์ ในการรับ เด็กพิเศษ ในบางกรณี และ ในบางช่วงเวลา ของปีเพราะ เจ้าหน้าที่และคุณครูไม่เพียงพอ

ผู้ปกครองควรอ่านรายละเอียดในหน้านี้ทั้งหมดแล้วอธิบายให้เด็กฟังว่า และถามเค้าว่าอยากเรียนไหม อย่าบังคับเด็กมาเรียน

กรุณาอ่านตรงนี้ก่อน

 1. นร. อายุ 10 ขวบเรียนได้ แต่ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์เรื่องดังต่อไปนี้
  *** จำเป็นมาก***
  • บวก ลบ คูณ หาร
  • สมการ และการแก้สมการ
  • อสมการ
  • จำนวนเฉพาะ
  • ปีทากอรัส
  • เศษส่วน
  • ระบบพิกัด X,Y
  • เลขยกกำลัง , การหาค่ารากที่ 2 , การหาค่ารากที่สาม
  • รูปทรง และ การหาพื้นที่ แริมาตร เส้นรอบรูปของรูปทรงต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี แปดเหลี่ยม มรงกรวย ทรงกลม
  • จำนวนจริง
  • จำนวนเซตแบบง่ายๆ
  *** ไม่จำเป็นมากแต่ควรผ่านๆตามาบ้าง***
  • จำนวนตรรกศาสตร์
  • จำนวนเวคเตอร์แบบง่ายๆ
  • ความสำพันธ์และฟังก์ชัน
  • ลอการิทึม และ ลอการิทึมธรรมชาติ
  • จำนวนตรรกศาสตร์
  • จำนวนเวคเตอร์แบบง่ายๆ
  • จำนวนเซิงซ้อน
  • สถิติ ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่า ฐานนนิยม
 2. สามารถพาน้อง เข้ามาทดลองเรียนก่อนได้ ฟรี 1 ครั้ง ว่าน้องชอบไหม
 3. ตอนนี้ course สำหรับ เด็กของเราปรับปรุงใหม่ ยากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับ เด็กๆ จาก ชุมนุมหุ่นยนต์ ต่างๆ และ เด็กโอลิมปิกวิชาการ
 4. เด็กทั่วไปสามารถเรียนได้ แต่ควรมีพื้นฐานเลขตามรายการด้านบน
 5. การเรียนเขียนโปรแกรมของเราค่อนข้างจริงจัง และไม่สนุกเหมือนเล่นเกม
 6. สำหรับเด็ก ระดับ ม. 4 เป็นต้นไป สามารถเรียนได้

เรียนเขียนโปรแกรมไปทำไม

เชิญชมคำตอบได้จากใน VDO แนะนำที่ทาง EPT จัดทำขึ้นเลย

เรียนเขียนโปรแกรมสำคัญอย่างไร


ทำไมเด็กๆม.ต้น ม.ปลายที่อยากเข้าเรียนคณะวิศวะคอม หรือวิทยาการคอม จึงควรมาเรียนเขียนโปรแกรมกับเราก่อน


มาฟัง Starring Bill Gates, Mark Zuckerberg อธิบาย


เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน Course นี้เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือ ผู้ใหญ่ ก็สามารถเรียนได้ จะเน้นเรียนแบบสนุกสนาน กึ่งเรียน กึ่งเล่นเกม (แต่ก็ต้อง ใช้สมอง ส่วน Logics นะครับ)

เรียนแบบเน้นลงมือปฏิบัติ

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เนื่องจาก การเขียนโปรแกรมต้องลงมือจริงเยอะๆ หนักๆ จึงจะสามารถทำเป็นอย่างแท้จริง การเรียนที่ EPT จึงเน้นลงมือจริง ไม่ไก่กา course นี้ เป็น course ที่เน้น ฝึกคิด เป็น Step เป็น ขั้นตอนสำหรับ เด็ก และผู้เริ่มต้น

การเรียนเน้นฝึกการคิด Course Level UP นี้สำหรับ ผู้เริ่มต้น

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เน้น ฝึกกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

การเรียนเน้นการทดลอง เพราะว่า practice makes perfect

เรียนเขียนโปรแกรมแบบเน้นลงมือปฏิบัติ ที่ Expert-Programming-Tutor.com

เราจึงมีโจทย์ให้ทำอย่างจุใจแน่นอน และ โจทย์ของเราจะ ค่อยๆ ยากขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากง่ายๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน

จุดประสงค์ของ Course Level Up

 • ฝึกคิดเป็นขั้นเป็นตอน (Algorithm)
 • เข้าใจการทำงานของ Computer ในระบบ Turing Machine
 • การแทนปัญหา (Problem Representation)
 • การคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)
 • การวางแผน (Planing)
 • ความรอบคอบ
 • ความช่างสังเกต
 • ความอดทน
 • ฝึกการคิดแบบเป็นตรรกะ (Logical Thinking)

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้

** ถึงจะเป็น course แบบ self ที่นี่เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่ความสามารถได้ เนื่องจากมี course self หลาย course และ และการเรียนของเราเป็นการเรียนแบบ เดี่ยว ไม่ได้เรียนรวมกับผู้อื่น**

การเรียนของเราเน้น ตามบุคคล มาเร็ว เรียนเร็ว ไปเร็ว ไม่ต้องรอคนอื่น

นักเรียนที่ช้า เราก็จะสอนแบบค่อยๆไป

จุดประสงค์ของ Course Level Up

จุดประสงค์ของ Course Level Up

เรียนที่ไหน

ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3 เดินไม่เกิน 70 m อาคารของเราอยู่หลังธนาคารกรุงไทยสาขาราชเทวีชั้น 1
ดูแผนที่ได้จาก ดูแผนที่กดตรงนี้

มีCourse Level Up กี่ระดับอะไรบ้าง

(Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น)
Course Level Up จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้แบ่ง เป็น Course ชัดเจน แต่เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถไปประยุกต์ อย่างอื่นๆที่พวก พี่ๆ ในระดับมหาวิทยาลัยเรียน จะเน้นเรื่องของ วิธีการคิดและ Concept ของ Computer Science โดยการเปลี่ยนบทเปลี่ยนเรื่อง จะอยู่ที่ดุลยพินิจและการตัดสินใจของครู

ด้านล่างเป็น List ของเนื้อหา คร่าวๆ

K101 เป็นพื้นฐาน เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ไม่ยาก จริงๆ เด็ก 4-5 ขวบก็สามารถเรียนได้ แต่ ทาง EPT ปวดหัวไล่จับเด็กซนไม่ทัน จึงขอความกรุณาเป็นเด็ก 10 ปีขึ้นไป

K102 Programming พื้นฐาน สำหรับเด็กที่ผ่าน K101 มาแล้ว เนื้อหาจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

K103 Programming พื้นฐาน สำหรับเด็กที่ผ่าน K102 มาแล้ว เนื้อหาจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

K104 Python Programming เนื้อหาบางส่วนจะเหมือนกับใน PY101 (กดตรงนี้เพื่อดูรายละเอียด Course Python)

K105 เขียนโปรแกรมบน Android โดยใช้ AppInventor2

K106 เขียนโปรแกรมเกมเบื้องต้นโดยใช้ Unity3D (course นี้ไม่ใช่เกมแบบซับซ้อน เน้น เพื่อความเข้าใจเรื่องของ Code)


มีCourse Level Up กี่ระดับอะไรบ้าง

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

Course ทั้งหมดไม่ได้กำหนดระยะเวลาเรียนที่แน่นอน เพราะนักเรียนที่ไปเร็ว (เด็กเก่ง) จะใช้เวลาน้อยกว่า เด็กนักเรียนที่ไปช้ามาก
Course เรียนจะเรียนนานแค่ไหนก็ได้ ทาง EPTคิดราคาเป็น จำนวนครั้ง ที่มาเรียน (1 session คือ 12 ครั้ง) โดยในหนึ่งคอร์สเรียนประมาณ10-12 ครั้ง ( 1 ครั้งที่เรียน เรียน 3 ชั่วโมงครึ่ง)
เด็กเก่งๆ สามารถเรียนทั้งหมดจบได้ใน 2 เดือน (เช่นถ้ามาเรียนสัปดาห์ละ3ครั้งจะเรียนจบภายใน1เดือนครึ่ง)
ทั้งนี้ เด็กไม่จำเป็นต้องเรียน ทุก Course เช่น ถ้าเริ่มจาก K101 แล้ว คุณครูพบว่า นร. เก่ง สามารถ ให้ข้ามไป K103 ได้เลย

กรุณาอ่านเรื่องการจ่ายเงินด้านล่าง

ผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนเองได้ ทุกวันที่เรากำหนด (อังคารเย็น - พุธ เช้า หรือ บ่าย - พฤหัสเย็น - ศุกร์ เช้าหรือบ่าย) และห้ามมาวันที่เราปิด เราปิด ทุกวันจันทร์และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนและอาจจะมีปิดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจาก ใน ปฏิทินที่แจก รอบเช้า 10.00 น รอบบ่าย 14.00 น รอบเย็น 18.00 น (รอบเย็นมีเฉพาะวันอังคารและพฤหัส)


1 ครั้งที่เรียน เรียน 3 ชั่วโมงครึ่ง

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

K101 เรียนอะไรบ้าง

 1. การใช้ Computer เบื้องต้น
 2. Algorithm
 3. การทำซ้ำๆ Loop
 4. ตัวแปร

K101 เรียนอะไรบ้าง

K102 เรียนอะไรบ้าง

 1. เหมือน K101 แต่ยากขึ้น
 2. มุมองศา และการเขียนโปรแกรมวาดรูป
 3. Game Computer สร้างมายังไง
 4. คณิตศาสตร์กับการเรียนโปรแกรม
 5. การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debuging Program)
 6. การวางแผนแก้ปัญหา

K102เรียนอะไรบ้าง

K103 เรียนอะไรบ้าง

 1. เหมือน K102 แต่ยากขึ้น
 2. Function
 3. การทำงานร่วมกันของ โปรแกรมต่างๆ
 4. Internet ทำงานอย่างไร
 5. Event Handling Programming
 6. ทำเกม Computer อย่างง่ายๆ (Fappy Bird )
 7. คณิตศาสตร์กับการเรียนโปรแกรม แบบซับซ้อนมากขึ้น

K103เรียนอะไรบ้าง

K104 เรียนอะไรบ้าง

 1. เนื้อหาบางส่วนจะเหมือนกับใน PY101 (กดตรงนี้เพื่อดูรายละเอียด Course Python)

K103เรียนอะไรบ้าง

พื้นฐานของผู้เรียน Course Level UP

คนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม มาก่อน เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าใจ Concept ต่างๆ ของ Computer Science แสะสามารถไปต่อยอดได้ พื้นฐานที่ต้องมีคือ
 • คณิตศาสตร์ ระดับประถม
 • ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น อ่านนิดหน่อย + ฟัง ฝรั่งพูดรู้เรื่องนิดหน่อย
 • อ่านภาษาไทยได้
 • มีใจใฝ่เรียนรู้
 • ทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน

โปรแกรมที่ใช้

Code.org , Notepad++, Python3, Unity3D , AppInventor2 , อื่นๆ

เหมาะสำหรับ

 1. Course เรียนเรียนโปรแกรม Level UP เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 - 15 ปี course เขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ที่ Expert-Programming-Tutor.com

 2. Course เรียนเรียนโปรแกรม Level UP เหมาะสำหรับ นักศึกษาหรือคนทำงาน ที่ต้องการพื้นฐานการคิดเป็นเป็น Step อาจจะเพราะว่า เรียน J104 / CS102 เลยไม่ได้ เพราะว่าพื้นฐานเลขอ่อน หรือไม่เคยคิดอะไรเป็น STEP มาก่อน ก็ให้เรียน Course นี้ เพื่อเป็นพื้นฐาน เพราะว่าบางท่านไม่ได้เรียนมาทาง ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล จึงทำให้ เรียน course ที่เทียบเท่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน เลยไม่ได้ จึงควรเรียน Course Level Up นี้ก่อน course เขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ที่ Expert-Programming-Tutor.com

ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา

 1. สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาสอนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้ (ก่อนเรียน ผู้เรียนดูด้วย ว่าคนสอน จบอะไร เคยทำงานอะไรมา ไม่ใช่ จบ คณะที่ไม่เกี่ยวข้อง อาศัยมาเรียน ป. โท ชุบตัว งานจริงก็ไม่เคยทำแล้วก็มาสอน ผู้เรียน บ่นกันเยอะ นะครับแบบนี้ เพราะเวลามีปัญหาที่ลึกๆก็ตอบไม่ได้ และประเภท เห็นที่เรียนตึกใหญ่ๆมีหลายสาขา ก็ไม่เกี่ยวกับสอนดี นะครับ เพราะเค้าสอน โดยจ้างอาจารย์ข้างนอก อยู่ดี ซึ่ง course แบบนั้น บางรอบก็สอนดี แต่พออาจารย์ที่เก่งๆ ไม่ว่าง (รับงานเยอะ ) ก็ไปเอา ใครก็ไม่รู้มาสอน นร. มาบ่นให้ผมฟังเป็นแถวๆ

  เป้าหมายของผมที่จะสอนเขียนโปรแกรมนี่ไม่ใช่ว่า อยากจะรวยจากการสอน เพราะยังไงทำโปรแกรมแบบรับงานก็รายได้ดีกว่า อยู่แล้ว แต่ คือประเทศไทยมันขาดจริงๆ ครับ คนที่สามารถเขียนโปรแกรมเป็นแบบเก่งๆ ครับ ก็เลยอยากสร้าง นักเขียนโปรแกรมขึ้นมาเยอะๆ

  พูดตามตรงการสอนนักเรียนนี่มันเหนื่อยนะครับ และการมานั่งจ้ำจี้จ้ำไช นักเรียนนี่เพราะว่าอยากให้นักเรียนเขียนได้จริงๆ ครับ

  ผมมั่นใจว่าผมสอนลึกสุดเท่าที่มีสอนในเมืองไทย และ เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และมหาวิทยาลัย ระดับมาตรฐานของ อเมริกา ถ้านับเฉพาะที่เป็นสอนพิเศษ ด้วยกัน ผมว่าผมสอนเยอะกว่าลึกกว่ามากๆ ลองเรียนดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่า แต่ละประเด็นผมลงลึกมากจริงๆ ถามว่า สอนง่ายๆได้ไหม ได้ครับ สบายด้วยไม่เหนื่อย แต่อย่างนั้น ไม่ได้อะไร จบมาก็เป็น โปรแกรมเมอร์ธรรมดาอยู่ดี )
 2. ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 3. ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
 4. สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 5. เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
 6. ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที

หมายเหตุ

 1. ทุกๆวันที่มาเรียนจะมีการบ้านให้ทำด้วย
 2. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ถึงจะสามารถเขียนได้
 3. ที่อาคารของเราที่ราชเทวีไม่มีที่ให้ผู้ปกครองนั่งรอ แต่ ติดๆกัน มีร้านกาแฟ และ ห้างสรรพสินค้า

เรียนวันไหนบ้าง


สำหรับ course Level Up ผู้เรียน สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง ยกเว้นวันที่เราปิด
กดตรงนี้สำหรับรายละเอียด Course Self

VDO แนะนำ course Python

ค่าใช้จ่าย

Course แบบ SELF

เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี นับตามวันเกิด และวันที่สมัคร ) session ละ 7,900฿ บาท
ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี นับตามวันเกิด และวันที่สมัคร ) session ละ 12,900 บาท สำหรับsession แรก session ต่อๆไป session ละ 10,300 บาท

หมายเหตุ
 • 1 เดือน หรือ 1 session คือ 45 วัน นับเฉพาะวันที่เราเปิด เราเปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ และจะมีหยุดเพิ่มเติมกรุณา ดูจากปฏิทินที่แจก
 • 1 session สามารถมาเรียนได้ 12 ครั้ง ถ้าภายใน 45 วันมาไม่ถึง 12 ครั้ง
  ไม่สามารถ ทบไป session ถัดไปได้ 1 ครั้งเรียน 3 ชั่วโมง แต่ให้เผื่อเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
 • นร. ต้องแจ้งให้ ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันที่จะมา 2-3 วัน เพื่อนัดเวลากับคุณครู ถ้าคุณครูไม่ว่างหรือสอนเต็มจะไม่สามารถนัดเวลาได้ ดังนั้น ควรจะแจ้งล่วงหน้า นานๆ หน่อยก็จะดีครับ
 • สำหรับช่วงเวลานี้ นร. Course Level Up สามารถ มาเรียนได้ วันอังคารเย็น พฤ เย็น ศุกร์ เช้า หรือบ่าย และ อาทิตย์ เย็นเท่านั้น


คำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับ Course Level UP

เรียน Course Level up แล้วได้อะไร
คำตอบ
 1. เข้าใจหลักการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของ Computer
 2. เข้าในวิธีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนของคอมพิวเตอร์
 3. วางแผนแก้ปัญหาเชิงโปรแกรมได้
 4. เข้าใจเรื่องของตัวแปรจำนวน และตัวแปรชนิดอื่นๆ
 5. สามารถใช้การทำงานซ้ำๆเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
 6. เข้าใจเรื่องของ List
 7. เข้าใจหลักการของ OOP
 8. เข้าใจหลักการออกแบบโปรแกรม
 9. เข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
 10. ได้ฝึกทักษะการคิดแบบเหตุผล
 11. ได้ฝึกความรอบคอบการค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆทำฝึกความใจเย็น
 12. ได้เข้าใจหลักการแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์
ลูกเกลียดคณิตศาสตร์มากแต่อยากให้ลูกเรียน
คำตอบ เราไม่ควรบังคับลูกเรียนครับ เพราะว่า ถ้าเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์จะมีแน้วโน้มสูงที่ไม่ชอบการเรียนเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ดีผู้ปกครองควรแยกให้ออกระหว่างคำว่า ไม่ชอบคณิตศาสตร์ กับเรียนคณิตศาสรต์ได้ไม่ดี เด็กเรียนคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่ชอบ แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กมีปัญหากับคุณครูหรือวิธีการสอนที่โรงเรียน มีกรณีที่นร.ไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ว่าเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเราแล้วก็ชอบคณิตศาสตร์ขึ้นมาก็มีครับ ถ้าอย่างไรลองถามน้องดูก่อน ว่าสนใจไหมชอบไหมเล่าให้เขาฟังหรือพามาทดลองเรียนที่อาคารของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผม
เรียนจบแล้วลูกจะได้อะไร อยากให้ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบเป็นโปรแกรมสำเร็จที่จับต้องได้เอาไปอวดเพื่อนแม่ได้
คำตอบ ถ้าอยากได้ อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแนะนำ course J104 / CS102 / PHP101-J / IOS Programming แต่ต้องถามต่อไปว่าลูกจะเรียนไหวหรือไม่เพราะ course ที่กล่าวมาค่อนข้างจริงจังและหนัก course เหล่านี้จัดมาเพื่อ เด็กม.ปลาย 15-18 ปี / เด็กมหาวิทยาลัย/วัยทำงานเป็นหลัก

อันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์การเรียนเขียนโปรแกรมในเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่ได้ต้องการสอบ แข็งขัน Computer โอลิมปิก คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่า มี Algorithm ฝึกให้เด็กคิดเชิงระบบ ฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การมองและแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ การคิดอย่างมีเหตุผล เหล่านี้คือวัตถุประสงค์ที่เด็กควรจะได้ ส่วนการประยุกต์การจะได้โปรแกรมออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนั้นมองว่าเป็นปัจจัยรองเพื่อไม่ใช้เด็กเบื่อในการเรียน ผู้ปกครองบางคนใจร้อนไม่เข้าใจแนะนำให้ ตัวผู้ปกครองเองมาลงเรียน Course J104 ไปพร้อมๆกับลูกก็ได้ครับซึ่งจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วย 2% - 5% - 10% จะได้ลดความเพ้อเจ้อที่คิดว่าลูกต้วเองจะต้องเรียนเสร็จแล้วสามารถสร้าง Social Network มาแข่งกับ Mark Zuckerberge ได้ในเวลา 2-3 อาทิตย์ จริงอยู่ว่าเด็กที่มาเรียนกับเราบางคนอาจจะทำแบบนั้นได้แต่ขอให้ไม่เป็นการบังคับและกดดันเด็กจะได้ผลการเรียนดีกว่า

ผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์ควรจะมองว่า ทุกๆโจทย์ ทุกๆข้อคือความสำเร็จก้าวเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ที่ลูกจะก้าวไปอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการคิดอย่างมีขั้นตอนและมีเหตุมีผล

สำหรับการประยุกต์บางคนนร. ม. 2 เรียนจบ Course ของเราการเรียนของเราสามารถนำไปเขียนเกมได้ นำไปทำ Web site ได้ ทำไมบางคนทำได้ทำไมบางคนทำไม่ได้ ซึ่งต้องอธิบายว่าเด็ก แต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน การเรียนเขียนโปรแกรมเหมือนการเล่นตัวต่อเลโก ที่ไม่ได้มีถูกมีผิดชัดเจน 100 % สำหรับการสร้างงาน Software การสร้าง Software 1 โปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริงจะประกอบด้วยความรู้หลายส่วน ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เด็กในวัยนี้ ที่ควรจะเน้นเรื่องของ ระบบการคิดและจินตนาการและ สำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ

ย้ำอีกครั้งว่าผู้ปกครองที่ต้องการความหวือหวาควรมาลง สัก Course กับลูกครับ และถ้าอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแนะนำ Course J104 / PHP101-J / CS102 ซึ่งcourseเหล่านี้สุดยอดแน่นอน เพราะว่านี้คือ Course ปูพื้นฐานสำหรับเด็กไม่ใช่ Course ทำโปรแกรมขาย

ลูกอายุ 14 อยู่ม. 2 อยากให้ลูกเรียนเขียน WEB / app แบบจริงจัง
คำตอบ ถ้าลูกอยากเรียนมีความสนใจก็สามารถเรียนได้ครับผม
ทำไมคณิตศาสตร์ถึงสำคัญกับการเรียนเขียนโปรแกรม
คำตอบ สามารถดูรายละเอียดโดยกดตรงนี้
สมัยผม(พ่อ)เรียนเขียนโปรแกรมไม่เห็นต้องใช้เลข
คำตอบ อาจจะเป็นหลักสูตรเก่าหรือไม่ใช่หลักสูตรแบบเข้มข้น ซึ่ง เราจะสังเกตได้ว่า คณะในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอน วิชาเขียนโปรแกรมแบบลงลึกล้วนใช้คณิตศาสตร์ในการสอบเข้าทั้งสิ้น เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
โปรแกรมเมอร์ที่บริษัทของคุณพ่อไม่เห็นต้องเก่งเลข ทำไมเรียนที่นี่ต้องใช้เลข เรียนที่อื่นเห็นเขาโฆษณาว่าไม่ต้องใช้
คำตอบ ครับ โปรแกรมเมอร์ที่บริษัทคุณพ่อเค้าอาจจะเก่งแต่ไม่ได้บอกหรือ อาจจะไม่เก่งก็เป็นไปได้ครับ อันนี้ผมไม่ทราบครับ แต่ขอยืนยันว่ายังไงคณิตศาสตร์ก็สำคัญกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ ลองดู หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆได้ครับ มันไม่เกี่ยวกับว่า คุณพ่อเคยไปอ่านโฆษณาอะไรที่ไหนมาว่า คณิตศาสตร์ไม่จำเป็น สำหรับ คำว่า โปรแกรมเมอร์นี้ถูกใช้ในหลาย ความหมาย เป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆ คนที่มีหน้าที่สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่ง สำหรับการสร้าง บ้านหรือ ตึกเรามีคำที่หลากหลายในการเรียก คนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าน หรือตึก เช่น กรรมกร ช่าง นายช่าง วิศวะ สถาปนิก ซึ่ง ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราจะเรียกรวมๆ ว่า โปรแกรมเมอร์ เพราะว่า ศาสตร์ด้านการเขียนโปรแกรมมีมาในโลกไม่นานนัก สำหรับหน้าที่ที่หลากหลาย จึงต้องการความสามารถที่หลากหลายครับ แต่โดยทั่วๆไปแล้ว การลงลึก หรือการทำงานที่ไม่ใช่ใช้แรงงานอย่างเดียวยังไงคณิตศาสตร์ก็สำคัญครับ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูถูกว่า กรรมกร ทำงานไร้ค่าใช้แต่แรงงานไม่ใช้สมอง ไม่ใช่ ทุกๆส่วนมีการทำงานที่สำคัญหมด ต้องมาประกอบกัน ครับ แต่เราจะเรียนหรือฝึกในเรื่องที่ใครๆก็ทำได้ไปทำไมครับ ถ้าเรามีความสามารถที่ใครๆก็มี ในทางเศรษฐศาสตร์เราคาดเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไปเป็นผู้เล่น ตำแหน่งไหน ด้วยเหตุอย่างนี้คณิตศาสตร์เลยมาเล่นบทบาทที่สำคัญนั้นเอง

Course หุ่นยนต์สำหรับเด็ก (สอนสด)


Course Robotics and Computer Science for kids (K108)
Course สอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก 12-18 ปี


เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า Computer ในปัจจุบันกำลังจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ***เพราะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คำถามคือว่าเราจะเตรียมลูกหลาน อย่างไรให้มีความรู้ ( knowledge ) และทักษะ (Skills) ที่ดีสำหลับยุคที่เขาเติมโตขึ้นมา

เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว การมาของ smart phone เป็นเรื่องที่ใหม่มาก ๆ ตอนนี้ ทุกคนมีใช้หมด ลองมาดูด้านความเร็วในการเข้าถึง technology กัน กว่าทั้งประเทศไทยจะมีไฟฟ้าใช้ ใช้เวลากว่า 50 ปี แต่ตอนนี้ ประชากรไทยเกือบจะ 100 เข้าถึง smart phone และ internet ในเวลาไม่ถึง 10 ปี และ computer กำลังเข้าไปสู่ทุกส่วนของชีวิต ตั้งแต่เกิด เรียน ทำงาน แก่ เจ็บป่วยและตาย เรามี Technology ที่จะมา Disrupt ความเป็นอยู่ของเรา ในด้านต่างๆ ในยุคที่เด็ก 12-15 ปีตอนนี้เรียนจบและเริ่มทำงาน โลกตอนนั้นจะเปลี่ยนไปมากจริงๆจากตอนนี้

Course นี้จะเป็น Course สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ในวันนี้ให้เข้าใจและมีความรู้ ด้าน Computer Science โดยผ่านสื่อของหุ่นยนต์ เพื่อเตรียมเด็กให้เข้าใจ Technology Computer / WEB / AI / Robotics และสร้างเด็กให้รู้จักและเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำในยุคหน้า*** อ้างอิงจากคำพูดของ ธนินทร์ เจียรวนนท์ เจ้าของ CP หนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor/photos/rpp.393410830726667/1599788276755577

เรียนกี่วัน


รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เรียน 4 วัน วันที่ 6-7-8-9 มีนาคม 2561
เวลาเรียน 10.00-17.30 พักกลางวัน 13.00-13.45
อาหารกลางวัน และ ขนม ฟรี !!!


จำกัดจำนวน 12 ท่านต่อรอบอบรม
(ไม่ต้องกลัวว่าสมัครแล้วจะไม่เปิด มี 1 ท่านเราก็สอน !!!! )

วิธีการเรียนการสอนการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ มีหุ่นยนต์และของวงจร และอื่นๆ ให้ใช้ประกอบการเรียน 1 คนต่อ 1 ชุด ( ราคาแพงมากขอความกรุณารักษาของและอย่าจิ๊กกลับบ้าน )

 1. AlphaBot (https://www.waveshare.com/product/robotics/alphabot/alphabot-ar-basic.htm)
 2. Arduino
 3. อื่นๆ


วิธีการเรียนการสอน 1. เรียนโดยการทำให้ดูแล้วนร. ทำตาม
 2. เรียนโดยการลงมือคิดและทำโจทย์เพื่อแก้ปัญหา Computer
 3. เรียนโดยการฟังบรรยาย และกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม


สื่อการสอน


 1. VDO
 2. Slide
 3. เอกสารประกอบการเรียน

เรียนอะไรบ้างวันที่ 1

 1. แนะนำหุ่นยนต์และการทำงานของ Computer
 2. ประกอบหุ่นยนต์
 3. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Flowchart
 4. การเรียนโปรแกรมเบื้องต้น ตัวแปร Loop if-else
 5. การต่อวงจรเบื้องต้น
 6. ระบบเคลื่อนที่ของ หุ่นยนต์ SERVO MOTOR / DC MOTOR
 7. เรื่องของ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  1. เลขฐาน 2
  2. ระบบเชิงตัวเลข
 8. อยากเป็นนักประดิษฐ์ หรือ โปรแกรมเมอร์ต้องมีความสามารถด้านไหนบ้าง


วันที่ 2

 1. Algorithm คืออะไร
 2. ระบบ sensor ของหุ่นยนต์ IR / ULTRA SONIC
 3. การ input / output ของ Computer
 4. ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา(ต่อ 1)
 5. AI ( Artificial Intelligent ) และความฉลาดคืออะไร
 6. การสั่งงานผ่าน remote control
 7. Serial Communication
 8. Interrupt ของ Computer
 9. การทำงานแบบ Multi tasking


วันที่ 3

 1. ทำเสียงปิบๆๆๆๆ
 2. เรียนรู้เรื่อง OOP หรือ Object Oriented Programming
 3. ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา(ต่อ 2)
 4. Internet และ Computer network ทำงานอย่างไร
 5. Computer เนี่ยนะสร้างขึ้นมาจาก สมการคณิตศาสตร์ที่มีเลข โง่ๆ แค่ 2 ตัว
 6. สร้าง Application บนมือถือกันเถอะ
 7. ขั้นตอนในการ Design Software
 8. ขั้นตอนในการสร้าง Software


วันที่ 4

 1. หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น
 2. หุ่นยนต์วิ่งตามกำแพง
 3. หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 4. ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา(ต่อ 3)
 5. โปรเจ็คลับ
 6. ขั้นตอนในการสร้าง Software


****หมายเหตุ **** ถ้าเรียนไม่ทันในเวลา อาจจะนัดเพิ่มวันที่ 14/3/2561 นะครับ

เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง 1. พื้นฐานความเข้าใจ เกี่ยวกับ Computer Science
 2. การคิดเชิงคำนวณ ( Computational Thinking )
 3. การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา ( Problem Solving Skill)
 4. รู้จักกระบวนการสร้างและพัฒนา Software
 5. เข้าใจการทำงานของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 6. ได้ลองประกอบและสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการ
 7. ได้ลองเขียน Application บน Android
 8. ลง Course อื่นๆของ EPT ลด 10%

พื้นฐานที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน 1. เด็กชอบคณิตศาสตร์ ประถมและ บางเรื่อง ของ ม. ต้น เช่น สมการ จำนวนเฉพาะ จำนวนจริง จำนวนนับ การแก้ อสมการ อัตราส่วนและร้อยละ และ เรขาคณิตเบื้องต้น (เด็กควรจะหาพื้นที่ วงกลมได้ รู้จักเลขยกกำลัง รู้จัก ค่ารากที่ 2 แก่สมการตัวแปรเดียวได้ แก้ระบบสมการ 2 ตัวแปรได้
 2. เป็นเด็กที่มีความอดทนในการค่อยๆคิดค่อยๆทำเพื่อแก้ปัญหายากๆ โดยการค่อยๆ แก้ที่ละนิดทีละนิ
 3. อ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานออกบ้าง
 4. มีใจรัก Computer ในการใช้งานเรื่องๆอื่นๆที่ไม่ใช่เกม

คำถามที่มักพบบ่อย1. ทำไมเรื่องที่เรียนดูเหมือนกระจัดกระจายไม่เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมาเรียนติดๆกัน
ตอบ เนื้อเรื่องตั้งใจสอนเรื่องยากๆ ให้กระจายในแต่ละวันเพื่อให้ เด็กยังสนุก กับการเรียนและไม่เครียดมากจนเกินไป เพื่อให้เรื่องที่เป็นเนื้อหาหนักๆ ไปกระจายอยู่ในวันต่างๆ

2. จะยากไปสำหรับเด็ก 12-15 ไหม
ตอบ เด็กเดี๋ยวนี้ไวครับไม่ต้องกลัวคุณครูจะปรับการสอนให้สัมพันธ์กับนร. ได้ครับ

ค่าใช้จ่าย7,900฿ บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวันและขนมและน้ำแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย1. Computer Notebook คนละ 1 เครื่อง
2. ปากกาคนละแท่ง


สถานที่เรียนอาคารของเราที่ราชเทวี ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3 เดินไม่เกิน 70 m อยู่หลังธนาคารกรุงไทยสาขาราชเทวีชั้น 1
ดูแผนที่ที่ https://expert-programming-tutor.com/about_us.php#maps


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ? หรือสมัครเรียน

กรุณาอ่านคำถามที่มักพบบ่อย ก่อนโทรหาเรา

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส Level Up ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows หรือ macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 5 ปี
 • CPU Core i3 ขึ้นไป, RAM ≥ 4 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม