สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Link อื่นๆ

 • Full Stack WEB Programming
 • PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)เรียนอย่างไร
 • มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง
 • เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม WEB Programming

Web Programming

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

คอร์ส SELF

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อาคารของเราจำเป็นต้องปิดทำการทุกวันจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

คลิกเพื่อดูตารางราคาทั้งหมด สมัครเรียน

รับสอนเขียน WEB Programming

เน้นฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ใน course นี้ จะสอนทุกอย่างที่ใช้บ่อย ๆ และจำเป็นของ WEB Programming ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้เรียนสามารถสร้าง website และเขียนโปรแกรมบน website ได้ ซึ่งความรู้ที่ได้จะสามารถทำงานได้ทั้งฝั่ง client และ server โดยจะเรียนสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

Full Stack WEB Programming
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น
Full Stack WEB Programming

 • Internet Protocol, HTTP, FTP
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • AJAX
 • JQuery
 • JSON
 • XML
 • CURL
 • Responsive Web : Web ที่รองรับการเปิดจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น computer, tablet, โทรศัพท์มือถือ
 • Bootstrap


รายละเอียดคอร์ส PHP101-J

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Java + Web Programming (PHP101-J)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ735 วีดีโอ
ความยาว97:11 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 116:11 ถึง 194:11 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาJava | PHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส PHP101-PY

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Python + Web Programming (PHP101-PY)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ558 วีดีโอ
ความยาว94:03 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 112:03 ถึง 188:03 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาPython | PHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส PHP101-CPP

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม C++ + Web Programming (PHP101-CPP)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ686 วีดีโอ
ความยาว108:54 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 130:54 ถึง 217:54 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาC++ | PHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส PHP101-CS

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม C# + Web Programming (PHP101-CS)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ631 วีดีโอ
ความยาว94:16 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 113:16 ถึง 188:16 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาC# | PHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส PHP101-VB

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม VB.NET + Web Programming (PHP101-VB)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ479 วีดีโอ
ความยาว103:00 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 123:00 ถึง 206:00 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาVB.NET | PHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส PHP102

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Web Programming (PHP102)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดWeb Programming
จำนวนวีดีโอ184 วีดีโอ
ความยาว53:19 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 63:19 ถึง 106:19 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1500++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่1++
โปรเจกต์เล็ก7++
Workshop1
ภาษาPHP | HTML | CSS | JavaScript | SQL | XML
ระดับIntermediate
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส SET-D-J

ชื่อคอร์สคอร์ส SET D ภาษา Java (SET-D-J)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดCourse Set
จำนวนวีดีโอ1789 วีดีโอ
ความยาว240:36 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 288:36 ถึง 481:36 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาJava | SQL | PHP | HTML | CSS | JavaScript | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส SET-D-CS

ชื่อคอร์สคอร์ส SET D ภาษา C# (SET-D-CS)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดCourse Set
จำนวนวีดีโอ1689 วีดีโอ
ความยาว237:28 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 284:28 ถึง 474:28 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาC# | SQL | PHP | HTML | CSS | JavaScript | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส SET-D-VB

ชื่อคอร์สคอร์ส SET D ภาษา VB.NET (SET-D-VB)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดCourse Set
จำนวนวีดีโอ1546 วีดีโอ
ความยาว250:05 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 300:05 ถึง 500:05 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด1800++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2++
โปรเจกต์เล็ก14++
Workshop1
ภาษาVB.NET | SQL | PHP | HTML | CSS | JavaScript | XML
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์สทาง EPT มีคอร์สเรียน WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง?
มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

 • PHP101 - Course แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน 30-42 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน website ไม่ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อน เพราะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยผู้เรียนสามารถเลือกภาษาเริ่มต้นได้จาก Java | Python | C++ | C# | VB.NET คอร์สเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ ONLINE
 • PHP102 - คอร์สนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน programming เช่น Java Python มาก่อน เรียน 18 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน website คอร์สเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ ONLINE
 • PHP103 - คอร์สพิเศษ เรียนทำ WEB ขายของออนไลน์
 • PHP104 - คอร์สพิเศษ เรียนทำ WEB เก็บข้อมูลทางวิชาการ

PHP101-C เรียนอะไรบ้าง?

คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยในคอร์สนี้จะเรียนโปรแกรมภาษา C ก่อน

 • variable, expression, if-else, loop
 • loop2, loop3, loop4, loop5
 • Array,Function, pointer
 • pointer, struct, pass by value, pass by reference
 • String, File, Array 2D, Array 3D
 • Dynamic Memory allocation
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP, HTML
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • MySQL
 • SQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • File read Write, ipload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal

PHP101-J เรียนอะไรบ้าง?

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 1000 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

PART I (JAVA Programming)
 • การใช้โปรแกรม Eclipse เบื้องต้น
 • Variable
 • if - else
 • LOOP
 • อาร์เรย์ (Array)
 • การเรียงข้อมูล (Sort)
 • อาร์เรย์ 2 มิติ
 • Function หรือ Method
 • คลาส (Class)
 • Thread
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • ความผิดปกติ (Exception)
 • สตริง (String)
 • การอ่าน File
 • Interface
PART II (DATABASE)
 • Database Design
 • ER-Diagram
 • Normalization
 • คำสั่งSQL
PART III (WEB 1)
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • Bootstrap
 • MySQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • Database Programming
 • MVC
PART IV (จัดเต็ม)
 • Database + MVC
 • CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 • CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 • สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุก ๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 • Regular Expression
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาด ๆ ยังไงก็ได้ (ถ้ามีเวลาเขียน)
 • Responsive Web
 • ทำ Content Management System เอง
 • ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 • การป้องการ hack โดย SQL Injection
 • File read write, upload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal
 • การส่ง Email
 • การ Log-in Log-out
 • ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 • การวาด graph แท่ง, graph เส้น, Pie Graph
 • การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้คุณเป็น Programmer แบบ พญาอินทรี ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
 • PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อกับ external Tool ภายนอก เช่น Weka
เรียน PHP101-J ONLINE

PY101-PY เรียนอะไรบ้าง?

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 1000 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

PART I (Python Programming)
 • การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น
 • Variable
 • if - else
 • LOOP
 • ลิสต์ (List)
 • การเรียงข้อมูล (Sort)
 • Nested List
 • Function หรือ Method
 • คลาส (Class)
 • Thread
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • ความผิดปกติ (Exception)
 • สตริง (String)
 • การอ่าน File
 • Interface
PART II (DATABASE)
 • Database Design
 • ER-Diagram
 • Normalization
 • คำสั่งSQL
PART III (WEB 1)
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • Bootstrap
 • MySQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • Database Programming
 • MVC
PART IV (จัดเต็ม)
 • Database + MVC
 • CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 • CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 • สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุก ๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 • Regular Expression
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาด ๆ ยังไงก็ได้ (ถ้ามีเวลาเขียน)
 • Responsive Web
 • ทำ Content Management System เอง
 • ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 • การป้องการ hack โดย SQL Injection
 • File read write, upload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal
 • การส่ง Email
 • การ Log-in Log-out
 • ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 • การวาด graph แท่ง, graph เส้น, Pie Graph
 • การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้คุณเป็น Programmer แบบ พญาอินทรี ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
 • PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อกับ external Tool ภายนอก เช่น Weka
เรียน PY101-PY ONLINE

PHP101-CPP เรียนอะไรบ้าง?

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 1000 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

PART I (C++ Programming)
 • การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียน C++ เบื้องต้น
 • Variable
 • if - else
 • LOOP
 • อาร์เรย์ (Array)
 • การเรียงข้อมูล (Sort)
 • อาร์เรย์ 2 มิติ
 • Function หรือ Method
 • คลาส (Class)
 • Thread
 • SFML
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • ความผิดปกติ (Exception)
 • สตริง (String)
 • การอ่าน File
 • Standard Template Library (STL)
PART II (DATABASE)
 • Database Design
 • ER-Diagram
 • Normalization
 • คำสั่งSQL
PART III (WEB 1)
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • Bootstrap
 • MySQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • Database Programming
 • MVC
PART IV (จัดเต็ม)
 • Database + MVC
 • CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 • CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 • สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุก ๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 • Regular Expression
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาด ๆ ยังไงก็ได้ (ถ้ามีเวลาเขียน)
 • Responsive Web
 • ทำ Content Management System เอง
 • ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 • การป้องการ hack โดย SQL Injection
 • File read write, upload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal
 • การส่ง Email
 • การ Log-in Log-out
 • ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 • การวาด graph แท่ง, graph เส้น, Pie Graph
 • การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้คุณเป็น Programmer แบบ พญาอินทรี ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
 • PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อกับ external Tool ภายนอก เช่น Weka
เรียน PHP101-CPP ONLINE

PHP101-CS เรียนอะไรบ้าง?

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 1000 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

PART I (C#.NET Programming)
 • การใช้โปรแกรม Visual Studio เบื้องต้น
 • Variable
 • if - else
 • LOOP
 • อาร์เรย์ (Array)
 • การเรียงข้อมูล (Sort)
 • อาร์เรย์ 2 มิติ
 • Function หรือ Method
 • คลาส (Class)
 • Thread
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • สตริง (String)
 • การอ่าน File
PART II (DATABASE)
 • Database Design
 • ER-Diagram
 • Normalization
 • คำสั่งSQL
PART III (WEB 1)
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • Bootstrap
 • MySQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • Database Programming
 • MVC
PART IV (จัดเต็ม)
 • Database + MVC
 • CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 • CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 • สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุก ๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 • Regular Expression
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาด ๆ ยังไงก็ได้ (ถ้ามีเวลาเขียน)
 • Responsive Web
 • ทำ Content Management System เอง
 • ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 • การป้องการ hack โดย SQL Injection
 • File read write, upload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal
 • การส่ง Email
 • การ Log-in Log-out
 • ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 • การวาด graph แท่ง, graph เส้น, Pie Graph
 • การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้คุณเป็น Programmer แบบ พญาอินทรี ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
 • PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อกับ external Tool ภายนอก เช่น Weka
เรียน PHP101-CS ONLINE

PHP101-VB เรียนอะไรบ้าง?

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดมากกว่า 1000 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

PART I (VB.NET Programming)
 • การใช้โปรแกรม Visual Studio เบื้องต้น
 • Variable
 • if - else
 • LOOP
 • อาร์เรย์ (Array)
 • การเรียงข้อมูล (Sort)
 • อาร์เรย์ 2 มิติ
 • Function หรือ Method
 • คลาส (Class)
 • Thread
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • สตริง (String)
 • การอ่าน File
PART II (DATABASE)
 • Database Design
 • ER-Diagram
 • Normalization
 • คำสั่งSQL
PART III (WEB 1)
 • Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP, FTP
 • HTML และ CSS
 • ทบทวน variable, expression, if-else, loop, Array, Function, String
 • Javascript
 • Database Design
 • SESSION, COOKIE
 • Bootstrap
 • MySQL
 • jQuery
 • Ajax
 • DOM
 • XML
 • JSON
 • Database Programming
 • MVC
PART IV (จัดเต็ม)
 • Database + MVC
 • CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 • CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 • สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุก ๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 • Regular Expression
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาด ๆ ยังไงก็ได้ (ถ้ามีเวลาเขียน)
 • Responsive Web
 • ทำ Content Management System เอง
 • ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 • การป้องการ hack โดย SQL Injection
 • File read write, upload file
 • OOP
 • Workshop1
 • Workshop2
 • Fackbook plugin
 • Intro to CMS -> Wordpress, Drupal
 • การส่ง Email
 • การ Log-in Log-out
 • ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 • การวาด graph แท่ง, graph เส้น, Pie Graph
 • การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 • สุดยอดเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้คุณเป็น Programmer แบบ พญาอินทรี ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป
 • PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อกับ external Tool ภายนอก เช่น Weka
เรียน PHP101-VB ONLINE

PHP102 เรียนอะไรบ้าง?
PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)เรียนอย่างไร
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อน ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้อยู่แล้วแบบแน่น ๆ หากไม่เคยเรียนกับทาง EPT มาก่อน ก่อนสมัครจะมีแบบทดสอบเล็ก ๆ ให้ทำก่อนครับ

 • Internet Protocol, HTTP, FTP
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • AJAX
 • JQuery
 • JSON
 • XML
 • CURL
 • Responsive Web : Web ที่รองรับการเปิดจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น computer, tablet, โทรศัพท์มือถือ
 • Bootstrap
เรียน PHP102 ONLINE

PHP103 / PHP104 เรียนอะไรบ้าง?
สรุปcourse_web_programing
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

คอร์สพิเศษเรียน 1 - 3 ครั้ง Free ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนที่ลง PHP101 / PHP102
 • PHP103: เรียนทำเว็บขายของออนไลน์ (WEB E-COMMERCE)
 • PHP104: เรียนทำเว็บเก็บข้อมูลทางวิชาการ

SET-D เรียนอะไรบ้าง?

Web + Desktop Application เมื่อโลกมันซับซ้อนจึงต้องเรียนแบบจัดหนัก
เรียน Programming พื้นฐาน + Database + Web Programming โดยผู้เรียนสามารถเลือกภาษาเริ่มต้นได้จาก Java | C# | VB.NET
 • SET-D-J: เรียน JAVA PROGRAMMING + DATABASE + WEB PROGRAMMING
 • SET-D-CS: เรียน C# PROGRAMMING + DATABASE + WEB PROGRAMMING
 • SET-D-VB: เรียน VB.NET PROGRAMMING + DATABASE + WEB PROGRAMMING
พิเศษ! สำหรับคอร์สออนไลน์เท่านั้น นอกจากได้ราคาลดสุด ๆ แล้วเรายังแถม
 • COM101: คอร์ส Computer Engineering Essential มูลค่า 4,200 บาท เรียนพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ
 • SU101: คอร์ส SUPER USER มูลค่า 3,700 บาท เรียน Linux + Git เพื่อก้าวสู่การเป็น Super User
 • W701: คอร์สเรียน WEB FRONT END ฉบับฉับไว มูลค่า 3,900 บาท
 • NODE701: คอร์สเรียน NODE.JS ฉบับฉับไว มูลค่า 3,700 บาท
ให้เรียนกันแบบคุ้ม ๆ จุใจไปเลย!
รายละเอียดคอร์ส SET เรียน SET-D-J ONLINE เรียน SET-D-CS ONLINE เรียน SET-D-VB ONLINE

เรียนอย่างไร?

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิงตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เพราะจริง ๆ แล้วภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้คือ Algorithm หรือวิธีการเปลี่ยนความคิดในหัวสมองของเราให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและทำงานตามที่เราสั่งได้ การเรียนกับทาง EPT นั้น จะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากดูสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วทำตาม จากนั้นจึงฝึกประยุกต์กับเรื่องอื่น ๆ และหากทำไม่ได้ก็สามารถถามได้ทันที แต่ละคอร์สมีการบ้านให้ทำเยอะ สนุกสนานแน่นอน

ระบบการสอนของเรา
เรามั่นใจว่าระบบการสอนของเราเป็นระบบแบบเดียวกับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ถ้านักเรียนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเล็กน้อย (อ่าน Document พอได้) และมีเวลามาเรียน + เวลาทำการบ้านสม่ำเสมอ เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถเขียน WEB ได้แน่นอน

เรียนที่ไหน?
Course WEB Programming PHP101-J PHP101-PY PHP101-CPP PHP101-CS PHP101-VB และ PHP102 มีการสอน 2 แบบ คือ มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี และเรียน Online Course ของเราเป็น Course แบบเรียนกับ Video แต่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเกือบตลอดเวลา ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะงงแล้วไม่มีใครให้ถาม

เรียนแล้วงง / สงสัย / ท้อแท้ใจ / อยากปรึกษา ทำไงดี?
สำหรับคอร์ส SELF เดินมา 2 ก้าวก็ถามได้เลย ส่วนคอร์ส ONLINE ถามได้ผ่านทางระบบ Q&A ของเรา จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

แผนการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรดแจ้งตอนสมัครเรียนว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** ถึงจะเป็น course แบบ SELF แต่ที่นี่เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถสอนแยกเป็นรายบุคคลตามแต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากทางเรามี course SELF หลายฉบับตามการเรียงเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัยที่อาจแตกต่างกัน **

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

 • PHP101 เรียน 30 - 42 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • PHP102 เรียน 18 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • SET-D เรียน 42 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

โปรแกรมที่ใช้

Eclipse, Notepad++, MySQL, phpMyAdmin, Apache, MySQL-Front, MySQL Workbench, FileZilla, Sublime Text

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คนทั่ว ๆ ไปที่อยากทำ WEB Programming
 • เด็กนักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย ที่ต้องการรู้เรื่องเขียนโปรแกรม
 • บุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมอง จัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง
 • บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที
 • นิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ICT
 • คนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้
 • เจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท ที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา

เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง?
เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

 • โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า
 • โปรแกรมขายของผ่าน web ร้านขายของ
 • ระบบปฏิทิน ตารางเวลา
 • ระบบรับส่ง email
 • เกมบน web ต่าง ๆ
 • ระบบ login
 • print ข้อมูล, ทำ report, วาดกราฟแท่ง/กราฟวงกลม
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมและการจัดระบบระเบียบของ CODEตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียนของเราที่เรียนคอร์สนี้จบ

โปรเจกต์ E-Learning สำหรับเรียนประวัติศาสตร์ของดนตรี JAZZ โดยใช้ PHP

เจ้าของโปรเจกต์: น้องเทียน
ประวัติคร่าว ๆ ของเจ้าของโปรเจกต์: น้องเทียนเรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากอังกฤษ ดังนั้นถ้ามีเวลาและชอบคณิตศาสตร์ยังไงก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แน่นอน โดยที่ไม่จำเป็นต้องจบด้านนี้โดยตรง
นักเรียนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เรียนคอร์สต่อไปนี้กับเรา (Expert-programming-Tutor):


วัตถุประสงค์:
โปรเจกต์นี้จะทำการสร้าง content เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดนตรี Jazz เป็นบทเรียน สามารถแบ่งได้เป็นระดับ ง่าย กลาง ยาก โดย
 • ครู (Admin) สามารถเพิ่มบทเรียนได้โดยที่ไม่ต้องแก้หน้า websize (คือเป็น content management system แบบเล็ก ๆ)
 • ผู้เรียนจะเลือกบทเรียนแล้วเรียนตามหัวข้อ
หมายเหตุ:
 • โปรเจกต์นี้ใช้เวลาทำประมาณ 10 วัน
 • เรื่องของความสวยงามและการออกแบบ ทางเราไม่ได้สอนใน course นี้ แต่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ได้จากสิ่งที่เรียน
ตัวอย่างหน้าจอ:
กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

WEB ภาพยนตร์ และตัวอย่างภาพยนตร์

เจ้าของโปรเจกต์: -


วัตถุประสงค์:
 • มี effect วืบ ๆ ได้ โดยใช้ JQuery
 • Bootstrap
 • สามารถ responsive ได้
ตัวอย่างหน้าจอ:

สอนทำเกม 2048 ด้วย JAVASCRIPT

เจ้าของโปรเจกต์: -


วัตถุประสงค์:
ทำไมถึงอยากจะไปทำโปรเจกต์ระดับร้อยล้าน แต่จะไม่ลองทำเกมเด็ก ๆ ก่อน

ตัวอย่างหน้าจอ:

ทำโปรแกรมสำหรับจัดการร้านอาหารสำหรับร้านแบบ MK

ตัวอย่างหน้าจอ:

การทำ Responsive

ตัวอย่างหน้าจอ:

โปรแกรมวาดรูปแบบ online ใช้ JavaScript

ตัวอย่างหน้าจอ:ค่าใช้จ่าย

ถ้าเปิดด้วย tablet หรือมือถือ กรุณาเลื่อนไปดูราคาได้ทางด้านขวาของในตารางด้านล่างนี้
กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Course SELF

รหัส Course ชื่อ Course รูปแบบการเรียน จำนวนชั่วโมง ราคา
PHP101-C C-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 90 - 126 ชั่วโมง (30 - 42 ครั้ง) 29,300฿
PHP101-J ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรแนะนำให้ลงคอร์สนี้
JAVA-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เยอะสุด ลึกสุด สุดยอด Ultimate แห่ง course เรียนเขียนโปรแกรมบน WEB ที่ดีสุด ๆ คุ้มสุด ๆ เท่าที่คุณจะหาได้ ไม่รู้จะเรียน course ไหน แต่อยากเขียนโปรแกรมบน WEB เป็นลง course นี้เลย
เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 108 - 120 ชั่วโมง (36 - 40 ครั้ง)
(ผู้เรียนสามารถมาเรียนได้ไม่เกิน 50 ครั้ง)
29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
25,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง)
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
25,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี)
PHP101-J ONLINE PHP101-J ONLINE กดตรงนี้
PHP101-PY ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรแนะนำให้ลงคอร์สนี้
Python-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เยอะสุด ลึกสุด สุดยอด Ultimate แห่ง course เรียนเขียนโปรแกรมบน WEB ที่ดีสุด ๆ คุ้มสุด ๆ เท่าที่คุณจะหาได้ ไม่รู้จะเรียน course ไหน แต่อยากเขียนโปรแกรมบน WEB เป็นลง course นี้เลย
เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 108 - 120 ชั่วโมง (36 - 40 ครั้ง) 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
25,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง)
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
25,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี)
PHP101-PY ONLINE PHP101-PY ONLINE กดตรงนี้
PHP101-CPP C++-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 108 - 120 ชั่วโมง (36 - 40 ครั้ง) 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
25,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง)
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
25,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี)
PHP101-CPP ONLINE PHP101-CPP ONLINE กดตรงนี้
PHP101-CS C#-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 108 - 120 ชั่วโมง (36 - 40 ครั้ง) 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
25,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง)
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
25,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี)
PHP101-CS ONLINE PHP101-CS ONLINE กดตรงนี้
PHP101-VB VB.NET-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 108 - 120 ชั่วโมง (36 - 40 ครั้ง) 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
25,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง)
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
25,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี)
PHP101-VB ONLINE PHP101-VB ONLINE กดตรงนี้
PHP102 PHP + JAVASCRIPT + HTML + CSS + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX
ผู้เรียนต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้อยู่แล้วแบบแน่น ๆ ไม่ใช้ได้นิดหน่อย ไม่ใช่พวกบอกว่าเขียนโปรแกรมเป็นแต่ทำโจทย์ง่าย ๆ ไม่ได้ หากไม่เคยเรียนกับทาง EPT มาก่อน ก่อนสมัครจะมีแบบทดสอบเล็ก ๆ ให้ทำก่อนครับ
เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 54 ชั่วโมง (18 ครั้ง) 18,700฿ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

16,900฿ (เฉพาะนักเรียนเก่า EPT course
J104 / CS102 / VB102 / DA102 เท่านั้น โดยนร. ต้องส่งการบ้าน + ข้อสอบ 100% ถึงได้ราคานี้ ถ้าไม่จะเป็นราคาปกติ)
PHP102 ONLINE PHP102 ONLINE กดตรงนี้
SET-D JAVA J104 / VB.NET VB102 / C# CS102 (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) + PHP + JAVASCRIPT + HTML + CSS + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX
ดูรายละเอียดได้ที่ course SET
เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 126 ชั่วโมง (42 ครั้ง) จาก 18,900฿ + 18,700฿ = 37,600฿
เหลือเพียง 34,110฿
SET-D ONLINE SET-D-J ONLINE กดตรงนี้ SET-D-CS ONLINE กดตรงนี้ SET-D-VB ONLINE กดตรงนี้
ถ้าเปิดด้วย tablet หรือมือถือ กรุณาเลื่อนไปดูราคาได้ทางด้านขวาของในตารางด้านบนนี้นะครับ

วีดีโอแนะนำคอร์สทำไมถึงควรเรียนกับ EPT

 • นอกจากความรู้ด้านเขียนโปรแกรมที่ท่านจะได้รับอย่างถูกต้องแล้ว ท่านยังได้เพิ่ม
  • ทักษะด้านตรรกศาสตร์
  • ทักษะการ research
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • Computaional Thinking, Critical Thinking
  ที่นัก Programmer ต้องมี โดยเรียนผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ถึงแม้ในอนาคตเทคโนโลยีและโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ทักษะนี้ก็จะยังติดตัวท่าน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต
 • บทเรียนของเราออกแบบมาให้ผู้เรียนเข้าใจทีละ step จาก Basic to Advance ด้วยแบบฝึกหัดที่ผ่านการคัดสรรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สไตล์การสอนที่เข้าใจง่าย ทราบล่วงหน้าว่าผู้เรียนจะติดปัญหาอะไร จึงอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและจำได้ในจุดที่มักจะผิดพลาด เป็นการอุดรอยรั่วของผู้เรียนไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเอง
 • สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่จบคณะที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาสอนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้ (ก่อนเรียน ผู้เรียนควรดูด้วยว่าคนสอนจบอะไร เคยทำงานอะไรมา ไม่ใช่จบคณะที่ไม่เกี่ยวข้อง อาศัยมาเรียนป.โท ชุบตัว งานจริงก็ไม่เคยทำแล้วก็มาสอน ผู้เรียนบ่นกันเยอะนะครับแบบนี้ เพราะเวลามีปัญหาที่ลึก ๆ ก็ตอบไม่ได้ และประเภทเห็นที่เรียนตึกใหญ่ ๆ มีหลายสาขา ก็ไม่เกี่ยวกับสอนดีนะครับ เพราะเขาสอนโดยจ้างอาจารย์ข้างนอกอยู่ดี ซึ่ง course แบบนั้น บางรอบก็สอนดี แต่พออาจารย์ที่เก่ง ๆ ไม่ว่าง (รับงานเยอะ) ก็ไปเอาใครก็ไม่รู้มาสอน มีนักเรียนมาบ่นให้ผมฟังเป็นแถว ๆ เป้าหมายของผมที่จะสอนเขียนโปรแกรมนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะรวยจากการสอนนะครับ เพราะยังไงทำโปรแกรมแบบรับงานก็รายได้ดีกว่าอยู่แล้ว แต่คือประเทศไทยมันขาดจริง ๆ ครับ คนที่สามารถเขียนโปรแกรมเป็นแบบเก่ง ๆ เนี่ย ดังนั้นผมก็เลยอยากสร้างนักเขียนโปรแกรมขึ้นมาเยอะ ๆ พูดตามตรงการสอนนักเรียนนี่มันเหนื่อยนะครับ และการที่มานั่งจ้ำจี้จ้ำไชนักเรียนนี่เพราะว่าอยากให้นักเรียนเขียนได้จริง ๆ ครับ ผมมั่นใจว่าผมสอนลึกสุดเท่าที่มีสอนในเมืองไทยแล้ว เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และมหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานของอเมริกา ถ้านับเฉพาะที่เป็นสถาบันสอนพิเศษด้วยกัน ผมว่าผมสอนเยอะกว่า ลึกกว่ามาก ๆ ลองเรียนดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่าแต่ละประเด็นผมลงลึกมากจริง ๆ ถามว่าสอนง่าย ๆ ได้ไหม? ได้ครับ สบายด้วยไม่เหนื่อย แต่อย่างนั้นผู้เรียนจะไม่ได้อะไร จบมาก็เป็นโปรแกรมเมอร์ธรรมดาอยู่ดี)
 • ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 • ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเรา แล้วมาเรียนทุกครั้ง + ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
 • สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 • เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
 • ถ้าเรียน J104 คู่กับ Data structure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที


เรียนจบแล้วมีใบรับรอง Certification

EPT เป็นที่เรียนเขียนโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการเขียนโปรแกรมถึงความเก่งของผู้ที่เรียนจบและได้ใบรับรองจากทางเรา

ใบรับรองหรือ Certification ไม่ได้ออกให้ทุกคนที่มาเรียนเหมือนที่อื่นแต่ออกให้เฉพาะคนที่เรียนจบ และทำการบ้าน และทำโปรเจกต์ ครบเท่านั้น ดังนั้นใบรับรองของเราจึงแลกมาด้วยความพยายามและเป็นเครื่องรับประกันถึงความรู้ความสามารถจริง ๆ เพราะว่าหน่วย Seal ไม่ได้เป็นหน่วย Seal จากการนั่งฟัง Lecture แต่เป็นได้จากการฝึกที่โหด และ Picasso ก็ไม่ได้เขียนรูปเก่งจากการนั่งฟังคนอื่นบรรยาย เช่นเดียวกับการเรียนที่ Expert-Programming-Tutor ก็จะเน้นเรื่องการลงมือทำจริงเพื่อให้คุณจบแล้วเป็นเทพด้านการเขียนโปรแกรมจริง ๆ (ถ้าทำโปรเจกต์และการบ้านครบ)

เมื่อผู้เรียนเรียนทฤษฎีและปฎิบัติจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่เรียนมาใช้ลงมือเขียนโปรแกรมเป็น project ส่วนตัวของผู้เรียนเอง สามารถเลือก Project เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ท่านสนใจส่งนอกเหนือตัวอย่าง project ที่เรียนได้ เปรียบเสมือนฝึกทำ thesis จบคอร์สเรียน เมื่อผ่านการทำแบบฝึกหัดเกิน 80% และส่ง Personal project แล้ว ท่านจะได้รับในประกาศ Certificate จากทาง EPT ถ้าผู้เรียนอยากจะเรียนอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ แนะนำให้นั่งกดมือถืออยู่บ้านครับ เพราะ Course ของเราอาจจะไม่เหมาะกับท่าน! ถึงจะกล่าวเช่นนั้นแต่แท้จริงแล้ว Course ของเราก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะเราสอนตั้งแต่ต้น แม้แต่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น ก็มีคนผ่านเกณฑ์หลายท่านแล้วลักษณะคอร์สของ EPT

Course ของเราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101, JAVA J103 | J104, C++ CPP101, C# CS101 | CS102, VB.NET VB101 | VB102 โดยผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิตอาจจะตกใจได้ เพราะว่าเราใช้ทั้งการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking ), การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เหมือนกับการทำงานจริง เราสอนทุกอย่างอย่างจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบตรวจการบ้านและฝึกฝนแบบ Online

พิเศษ Expert programming tutor มอบให้คุณมากกว่าด้วยระบบ EPT_LAB ที่ช่วยให้ท่านสามารถฝึกลงมือปฎิบัติการเขียนโปรแกรมและตรวจแบบออนไลน์ได้ ให้เราได้เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมจากโจทย์ในสนามสอบจริง และโจทย์ในโลกธุรกิจ ผ่านระบบ EPT_LAB เรียนแล้วทำงานได้จริง เพราะเราเตรียมความพร้อมให้ท่านเป็นเทพด้านเขียนโปรแกรมให้ท่านแล้ว ด้วยโจทย์กว่า 1000++ ข้อ และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยรวบรวมจากโจทย์ MidTerm Final ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ!


วิธีการสมัครเรียน

 • สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา): สมัครเรียนได้ที่อาคารของเรา หรือโทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ทั้งนี้แนะนำให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน หน้าลงทะเบียน ก่อนเข้ามา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • สำหรับ Course ออนไลน์: สมัครและจ่ายเงินผ่าน เว็บเรียน ONLINE ได้เลย


วิธีการจ่ายเงิน

 • สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา): ชำระเงินสดที่อาคารของเราก่อนเริ่มเรียน
 • สำหรับ Course ออนไลน์: สมัครและจ่ายเงินผ่าน เว็บเรียน ONLINE ได้เลย
หมายเหตุเรื่องราคาคอร์ส SELF: ราคาที่แสดงในหน้าเว็บที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับผู้เรียนช่วงอายุต่าง ๆ นั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่จ่ายเงินเรียนในนามตนเองเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในรูปแบบบริษัทจะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้ การที่ทาง EPT มีส่วนลดพิเศษให้ผู้มีอายุน้อยก็เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ใช้มีภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปครับ


Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้เงินคืน 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คน ท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว และไม่รวมบาง Course ที่ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังจากเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว


โปรโมชันลับ / Secret Promotion
กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ


เริ่มเรียนได้วันไหน?

Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี)
 • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด โดยสามารถจองเวลาผ่าน เว็บจองเวลาเรียน ได้ก่อนเข้ามาเรียน ทั้งนี้เราปิดทุกวันจันทร์และจะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมซึ่งผู้เรียนจะได้รับปฏิทินตอนสมัครเรียน
Course เรียนแบบ Online
Course เรียนแบบสอนสด (เรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี)
 • กรุณาดูตามตารางเรียนของแต่ละคอร์ส
Course SEAL TEAM CODE CAMP - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียน Online ดังนั้นราคาคอร์ส Online จึงเป็นราคาลดมากเป็นพิเศษ
 • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้วต้องการเรียนออนไลน์ จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ในราคาลดได้ โดยจ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
 • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
 • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก และเมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สเรียนได้

จองเวลาเรียนอย่างไร?

สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา) สามารถจองเวลาได้จาก เว็บจองเวลาเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบตอนสมัครเรียนพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีก่อนเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับคอร์ส DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่น ๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เช่น แก้ไวรัส แตกไฟล์


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่อง ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ควรมีสเปคเครื่องดังต่อไปนี้
  • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 3 ปี
  • CPU Core i5 ขึ้นไป
  • RAM ≥ 8 GB
  • มีพื้นที่ว่างในเครื่อง (Harddisk) ≥ 40 GB
  • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  • (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)
  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ขอให้ใช้เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 ครับเรียนแล้วคุ้มไหม? ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม?

ลงทุนซื้อบ้านแล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริง ๆ ไปทำงานครึ่งเดือนหรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ

เงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพโปรแกรมเมอร์

หมายเหตุ: การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็นนักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน (Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบันอาชีพโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง ดังนั้นไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้มีความสามารถอย่างจริงจัง ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือรู้นิดหน่อย) ซึ่งการเรียนที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้ว ถ้าผู้เรียนขยันทำโจทย์เยอะ ๆ ผู้เรียนจะชินกับการเขียนโค้ด ทำให้เขียนโค้ดได้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้นครับ


ภาษาเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาต่างกันอย่างไร?

 • คำตอบอยู่ ที่นี่ ครับ
 • หากต้องการเปรียบเทียบคอร์สเรียนต่าง ๆ ของทาง EPT สามารถดูได้ ที่นี่ ครับประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก

COMPUTER SKILLS
Operating System Windows, Vista, DOS, Linux, UNIX, macOS
Languages C, C++, JAVA, C#.NET, ASP.NET, Python, Visual Basic .NET, JavaScript, PASCAL, PHP
Database MySQL, SQLServer, Oracle, Access, SQLite
Hardware FPGA, Microcontroller C51, ARM, Digital Circuit Design
Machine Learning Deep Learning, CNN, Optimization
Advance Topics Image Processing


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

085-350-7540 (DTAC) 084-88-00-255 (AIS) 02-6111-618
(เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์)
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

โปรดอ่าน คำถามที่มักพบบ่อย โดยละเอียดก่อนโทรหาเรานะครับ


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

EPT-course

course_plan_small


รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SET ทั้งหมด คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า เรียน SET A ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ เรียน SET B ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน เรียน SET C ONLINE คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ เรียน SET D ภาษา Java ONLINE เรียน SET D ภาษา C# ONLINE เรียน SET D ภาษา VB.NET ONLINE คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียน WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE

คอร์ส SET-A หรือ SET-B: เรียนเป็นเซ็ต ถูกกว่า จุใจกว่า เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Java + Database ONLINE เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE เรียน React ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE คอร์ส SET-B: เรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้ เรายินดีหางานให้ เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Linux + Git ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

เรียน Machine Learning ONLINE เรียน Python + Machine Learning ONLINE เรียน Python + Web + Machine Learning ONLINE เรียน Java + Database + Python + Machine Learning ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C++ + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE เรียน React ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน C++ + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android แบบลงลึก เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android ฉบับฉับไว สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming เรียน Objective C & iOS Programming ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

คณิตศาสตร์สำหรับ Programmer เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE เรียน Statistics ONLINE เรียน Calculus ONLINE เรียน Discrete Structure ONLINE

SEAL TEAM CODE CAMP เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรม JAVA เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรม C/C++ สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียนโปรแกรม PHP สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียน Web Programming สอนเขียนโปรแกรม Node.js สอนเขียนโปรแกรม React สอนเขียนโปรแกรม C# สอนเขียนโปรแกรม VB.NET สอนData Structure And Algorithm สอนเขียนโปรแกรมImage Processing สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming course GROUP เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมPython course SET เรียนหลาย Course มีส่วนลดให้ คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android course SET เรียนเขียนโปรแกรมระดับเทพใน 60 วัน Course Level Up : Course เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กแบบง่ายๆ คณิตศาสตร์สำหรับProgrammer Course Graphics Course พิเศษ course ด่วนจี๋ เรียน Sketup Sketch Up

รายละเอียด COURSE ONLINE COURSE ONLINE SEAL TEAM CODE CAMP ONLINE Machine Learning ONLINE Python for Data Science and Machine Learning ONLINE Computer Science And Programming สำหรับเด็ก ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE Course เจาะลึกเรียนเขียนโปรแกรม Python ไปจนถึง AI แบบ Online เรียน AI เรียนPython เรียนMachine Learning JAVA + Database + Python + AI ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมpython สอนเขียนโปรแกรมPython แบบOnline Python ONLINE Python + AI ONLINE Python + Web + AI ONLINE C++ ONLINE C# ONLINE C# + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET ONLINE VB.NET + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE Web Progrmming ONLINE Web Progrmming Frontend ฉบับฉับไว ONLINE Node.js ONLINE React ONLINE Objective C & iOS ONLINE Image Processing ONLINE JAVA + Web ONLINE Python + Web ONLINE C++ + Web ONLINE C# + Web ONLINE VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมฟรี ONLINE Math ม.ต้น ONLINE Math ม.ปลาย ONLINE Math สถิติ ONLINE Math Calculus ONLINE Math Discrete Structure ONLINE SUPER USER ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Data Structure ONLINE Algorithm ONLINE Cloud ONLINE SET A ภาษา Java ONLINE SET B ภาษา Java ONLINE SET C ONLINE SET D ภาษา Java ONLINE SET D ภาษา C# ONLINE SET D ภาษา VB.NET ONLINE WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Python for Data Science and Machine Learning (สอนสด) Machine Learning (สอนสด) Com Eng Essential Linux / Git / Intro to Com Sci VB.NET (สอนสด) C# (สอนสด) Math ม.ต้น Math ม.ปลาย Statistics Calculus Discrete Structure Web Programming (สอนสด) Python for Web Programming (สอนสด) IoT Block Chain Data Science Digital Logic Design Computer Architecture เรียนการใช้ Cloud (AWS / Google Cloud) เรียนเขียนโปรแกรมภาษา Go (Go lang) เรียนเขียนโปรแกรม Android เรียน React เรียน Laravel

รายละเอียด COURSE LEVEL UP (สอนสด)

ค้นหาคอร์ส ระบบแนะนำคอร์สเรียน คำถามที่มักพบบ่อย Free tutorial ติดต่อเราทาง facebook แผนที่ Sitemap จองเวลาเรียนคอร์ส SELF Blog Gallery Career โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อยและพระภิกษุสามเณร ปี 2563 สถิติของนักเรียนปี 2555-2556 เฉลยโจทย์ hyperhackathon ครั้งที่ 2


Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา