สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

เรียนเขียน WEB Programming

JAVA + WEB ONLINE กดตรงนี้ PYTHON + WEB ONLINE กดตรงนี้ C++ + WEB ONLINE กดตรงนี้ C# + WEB ONLINE กดตรงนี้ VB.NET + WEB ONLINE กดตรงนี้ WEB ONLINE กดตรงนี้


Full Stack WEB Programming

PHP 101-C (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา C ก่อน
8 ครั้งแรกจะเรียน c ก่อน

 1. variable , expression ,if-else , loop
 2. loop2 loop3 loop4 loop5
 3. Array ,Function ,pointer
 4. pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
 5. String , File ,Array 2D ,Array 3D
 6. Dynamic Memory allocation
 7. Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
 8. HTML และ CSS
 9. ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
 10. Javascript
 11. Database Design
 12. SESSION ,COOKIE
 13. MySQL
 14. SQL
 15. jQuery
 16. Ajax
 17. DOM
 18. XML
 19. JSON
 20. File read Write , ipload file
 21. OOP
 22. Workshop1
 23. Workshop2
 24. Fackbook plugin
 25. Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal

PHP 101-J (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เรียนอย่างไร

ไม่รู้จะเรียน course ไหน course นี้เลยไม่ต้องคิดมาก

COURSE นี้ ยอดนิยมที่สุด คุ้มที่สุด

COURSE นี้ เนื้อหาลงลึกและแน่นมาก !

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา JAVA ก่อน
8 ครั้งแรกจะเรียน JAVA ก่อน

  PART I

 1. variable , expression ,if-else , loop
 2. loop2 loop3 loop4 loop5
 3. Array ,Function ,pointer
 4. pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
 5. String , File ,Array 2D ,Array 3D
 6. Dynamic Memory allocation
 7. JAVA OOP I
 8. JAVA OOP II
 9. Inheritance - Polymorphism
 10. static
 11. final
 12. try-catch
 13. ระเบียบวิธีการทดสอบโปรแกรม
 14. PART II (DATABASE)

 15. Database Design
 16. ER-Diagram
 17. Normalization
 18. คำสั่งSQL
 19. PART III (WEB 1)

 20. Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
 21. HTML และ CSS
 22. ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
 23. Javascript
 24. Database Design
 25. SESSION ,COOKIE
 26. Bootstrap!
 27. AngularJS (ถ้าเรียนทันจะสอน)
 28. MySQL
 29. jQuery
 30. Ajax
 31. DOM
 32. XML
 33. JSON
 34. Database Programming
 35. MVC
 36. PART IV (จัดเต็ม)

 37. Database + MVC
 38. CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
 39. CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
 40. สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุกๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
 41. Regular Expression
 42. สุดยอดเคล็ดหลักวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาดๆ ยังไงก็ได้(ถ้ามีเวลา)
 43. Responsive Web
 44. ทำ Content Management System เอง
 45. ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
 46. การป้องการ hack โดย SQL Injection
 47. File read Write , ipload file
 48. OOP
 49. Workshop1
 50. Workshop2
 51. Fackbook plugin
 52. Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal
 53. การส่ง Email
 54. การ Log-in Log-out
 55. ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
 56. การวาด graph แท่ง ,graph เส้น ,Pie Graph
 57. การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่นข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
 58. สุดยอดเคล็ดหลักวิชาที่จะทำให้คุณ เป็น Programmer แบบ พญาอินทรีย์ ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลียนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่อ อีกต่อไป
 59. PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อ กับ external Tool ภายนอกเช่น Weka

PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้

 1. Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
 2. HTML และ CSS
 3. ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
 4. Javascript
 5. Database Design
 6. SESSION ,COOKIE
 7. MySQL
 8. SQL
 9. jQuery
 10. Ajax
 11. File read Write , upload file
 12. OOP
 13. Workshop1
 14. Workshop2
 15. Fackbook plugin
 16. Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal


PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)เรียนอย่างไร

PHP 103 (WEB E-COMMERCE WORKSHOP ทำ web ขายของ online) เรียนอย่างไร

ก็คือสอนทำโปรเจ็ค web ขายของ online นั่นแหล่ะ
1-3 ครั้งจบนะจ๊ะ

Free ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนลง PHP101 , PHP102

PHP 104 (WEB เก็บข้อมูลทางวิชาการ ) เรียนอย่างไร

ก็คือสอนทำโปรเจ็ค web WEB เก็บข้อมูลทางวิชาการ นั้นแหละ
1-3 ครั้งจบนะจ๊ะ

Free ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนลง PHP101 , PHP102


สรุปcourse_web_programing

มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง

PHP 101 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 30-42 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ไม่ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อน

PHP 102 เรียน 18 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อนอยู่แล้ว


มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

PHP101 เรียน 30-42 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

PHP102 เรียน 18 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน

 • คนธรรมดาทั่วไป ที่อยากจะสร้าง web programming เป็นของตัวเอง
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน
 • ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

โปรแกรมที่ใช้

ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench,Filezilla,sublimetext

เหมาะสำหรับ

 1. คนทั่วๆไปที่อยากทำ web Programming

ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา

 1. สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาสอนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้
 2. ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 3. สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 4. เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
 5. ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที

เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง

 1. โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า
 2. โปรแกรมขายของผ่าน web ร้านขายของ
 3. ระบบปฏิทิน ตารางเวลา
 4. ระบบรับส่ง email
 5. เกมบน web ต่างๆ
 6. ระบบ login
 7. print ข้อมูล ทำ report วาด graph แท่ง กราฟ วงกลม
 8. เข้าใจการเขียนโปรแกรมและ การจัดระบบ ระเบียบ ของ CODE

เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง

หมายเหตุ

 1. course นี้เหมาะสำหรับ คนที่อยากเขียนโปรแกรมบน web site

ตัวอย่างโปรเจ็ค ของนร. ที่เรียน course นี้จบ

 1. โปรเจ็ค web สอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ของ ดนตรี Jazz โดยน้องเทียน (น้องเทียน เรียน course PHP 101-J โดยเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม ใน course นี้)
 2. ประวัติคร่าวๆ ของ น้องเทียนเรียน จบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากอังกฤษ ดังนั้น ถ้ามีเวลา และชอบคณิตศาสตร์ ยังไงก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แน่นอน โดยที่ไม่จำเป็นต้องจบ ด้านนี้โดยตรง
 3. โปรเจ็คนี้ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำ
 4. โปรเจ็คนี้จะทำการ สร้าง content เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ ดนตรี Jazz เป็น บทเรียน สามารถแบ่งได้เป็นระดับ ง่าย กลาง ยาก
 5. ครู (Admin) สามารถเพิ่มบทเรียนได้โดยที่ไม่ต้องแก้ หน้า websize (คือเป็น content management system แบบเล็กๆ)
 6. ผู้เรียนจะเลือกบทเรียนแล้ว เรียน ตามหัวข้อ
 7. เรื่องของ ความสวยงามและการออกแบบ ทางเราไม่ได้สอนใน course นี้ แต่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ได้จากสิ่งที่เรียน
กดเพื่อดูภาพใหญ่

ตัวอย่างโปรเจ็ค ของนร. ที่เรียน course นี้จบ

ทำ web แสดงประวัติบุคคล web resume , การใช้ google map , สามารถ responsive ได้


ทำ web ภาพยนต์ และตัวอย่าง ภาพยนต์ (มี effect วืบๆ ได้ ใช้ JQuery , Bootstrap , ) Responsive ได้


สอนทำเกม 2048 ด้วย JAVASCRIPT (ทำไมถึงอยากจะไปทำโปรเจ็ค ร้อยล้าน แต่จะไม่ลองทำเกมเด็กๆก่อน)
ทำโปรแกรมสำหรับจัดการร้านอาหารสำหรับ ร้านแบบ MK
การทำ Responsive
โปรแกรมวาดรูปแบบ online ใช้ javascript


เรียนวันไหนบ้าง


สำหรับ course SELF ผู้เรียน สามารถเลือกวันเวลาได้เอง
กดตรงนี้

VDO แนะนำ course

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด Course SELF กดตรงนี้
รหัส Course PHP 101-C
ชื่อ Course C-Programming PHP +HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
รูปแบบการเรียน SELF
จำนวนชั่วโมง 90-126 ชั่วโมง (30-42 ครั้ง)
ราคา 29,300฿

รหัส Course PHP 101-J
ชื่อ Course ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรแนะนำให้ลงคอร์สนี้ค่ะ
JAVA-Programming + PHP +HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เยอะสุดลึกสุด สุดยอด Ultimate แห่ง course เรียน เขียนโปรแกรมบน web ที่ดีสุดๆ คุ้มสุดๆ เท่าที่คุณจะหาได้ ไม่รู้จะเรียน course ไหน แต่อยากเขียนโปรแกรมบน web เป้น ลง course นี้เลย
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 108-120 ชั่วโมง (36-40 ครั้ง)
(ผู้เรียนสามารถมาเรียนได้ไม่เกิน 50 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
23,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง )
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี )
19,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี )
ราคาคอร์ส ONLINE PHP101-J ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course PHP 101-PY
ชื่อ Course ถ้าไม่รู้จะเรียนอะไรแนะนำให้ลงคอร์สนี้ค่ะ
Python-Programming + PHP +HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย) เยอะสุดลึกสุด สุดยอด Ultimate แห่ง course เรียน เขียนโปรแกรมบน web ที่ดีสุดๆ คุ้มสุดๆ เท่าที่คุณจะหาได้ ไม่รู้จะเรียน course ไหน แต่อยากเขียนโปรแกรมบน web เป้น ลง course นี้เลย
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 108-120 ชั่วโมง (36-40 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
23,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง )
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี )
19,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี )
ราคาคอร์ส ONLINE PHP101-PY ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course PHP 101-CPP
ชื่อ Course
C++-Programming + PHP +HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 108-120 ชั่วโมง (36-40 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
23,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง )
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี )
19,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี )
ราคาคอร์ส ONLINE PHP101-CPP ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course PHP 101-CS
ชื่อ Course
C#-Programming + PHP +HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 108-120 ชั่วโมง (36-40 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
23,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง )
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี )
19,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี )
ราคาคอร์ส ONLINE PHP101-CS ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course PHP 101-VB
ชื่อ Course
VB.NET-Programming + PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 108-120 ชั่วโมง (36-40 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 29,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป)
23,300฿ (ราคาสำหรับบุคคลที่คิดว่า ตัวเองสามารถเรียนจบได้ภายใน 41 ครั้ง ถ้าจ่ายราคานี้ห้ามมาเกิน 41 ครั้ง )
27,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 25 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 31 ปี)
23,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ 21 ปี กับอีก 1 วินาที จนถึงอายุ 25 ปี )
19,700฿ (ราคาสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี )
ราคาคอร์ส ONLINE PHP101-VB ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course PHP102
ชื่อ Course PHP + JAVASCRIPT +HTML + CSS + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX
ผู้เรียนต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้อยู่แล้วแบบแน่นๆไม่ใช้ได้นิดหน่อย ไม่ใช่พวกบอกว่าเขียนโปรแกรมเป็นแต่ ทำโจทย์ง่ายๆ ไม่ได้ ก่อนสมัคร จะมีแบบทดสอบเล็กๆ ให้ทำก่อน
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้) หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 54 ชั่วโมง (18 ครั้ง)
ราคาคอร์ส SELF 18,700฿ (สำหรับบุคคลทั่วไป)


15,900฿ (เฉพาะนักเรียนเก่า EPT course
J104,CS102,VB102,DA102 เท่านั้น โดยนร. ต้องส่ง การบ้าน + ข้อสอบ 100 % ถึงได้ราคานี้ ถ้าไม่ จะเป็นราคาปกติ)
ราคาคอร์ส ONLINE PHP102 ONLINE กดตรงนี้
รหัส Course SET D (J104 + PHP102)
ชื่อ Course (JAVA J104 / VB104 / C# CS102 (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ) + PHP + JAVASCRIPT +HTML + CSS + DATABASE + MySQL + SQL + AJAX
ดูรายละเอียดได้ที่ course SET
รูปแบบการเรียน COURSE SELF-PRIVATE (ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้)
จำนวนชั่วโมง 126 ชั่วโมง (42 ครั้ง)
ราคา เหลือเพียง 33,210฿

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส PHP และ WEB Programming ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows หรือ macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 5 ปี
 • CPU Core i3 ขึ้นไป, RAM ≥ 4 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม