สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Link อื่นๆ

 • มีCourse ของ C# อะไรบ้าง
 • CS101 เรียนอะไรบ้าง.jpg
 • CS102 เรียนอะไรบ้าง.jpg
 • เรียนจบแล้วได้อะไร

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C#

Deep Programming Course - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมฉบับโคตรเซียน

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

* คอร์สนี้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้

คอร์ส SELF

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อาคารของเราจำเป็นต้องปิดทำการทุกวันจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

คลิกเพื่อดูตารางราคาทั้งหมด สมัครเรียน

รับสอนเขียนโปรแกรม C# | C Sharp | C#.NET

เน้นฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง โดยภาษา C# เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมบน Microsoft Windows นอกจากนี้ C# ยังมี ASP.NET ที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมบน WEB ได้อีกด้วย


รายละเอียดคอร์ส CS101

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# (CS101)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดDeep Programming Course - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมฉบับโคตรเซียน
จำนวนวีดีโอ482 วีดีโอ
ความยาว35:15 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 42:15 ถึง 70:15 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด300++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่1
โปรเจกต์เล็ก7++
ภาษาC#
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส CS102

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# + Database Programming ฉบับโคตรเซียน (CS102)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดDeep Programming Course - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมฉบับโคตรเซียน
จำนวนวีดีโอ568 วีดีโอ
ความยาว53:22 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 64:22 ถึง 106:22 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด300++ ข้อ
โปรเจกต์ใหญ่2
โปรเจกต์เล็ก7++
Workshop1
ภาษาC#
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส CS701

ชื่อคอร์สคอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# + Database ฉบับฉับไว (CS701)
รูปแบบ SELF ONLINE
หมวดFast Programming Course - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมฉบับฉับไว
จำนวนวีดีโอ228 วีดีโอ
ความยาว32:37 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับเรียนจริง 39:36 ถึง 65:36 ชั่วโมง
แบบฝึกหัด300++ ข้อ
ภาษาC# | SQL
ระดับBeginner
เนื้อหาคลิกเพื่อดูเนื้อหาที่สอนในคอร์สทาง EPT มีคอร์สเรียนภาษา C# อะไรบ้าง?
มีCourse ของ C# อะไรบ้าง
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

 • CS101 - เรียนภาษา C# + OOP เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำปี 1 - 2 คอร์สเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ ONLINE
 • CS102 - Course แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนภาษา C# + OOP + Database เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เรียน 24 ครั้ง เน้นการเรียนโปรแกรมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานได้จริงในการทำโปรแกรม Windows Desktop Application คอร์สเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ ONLINE
 • CS701 - เรียนภาษา C# + OOP + Database แบบเร่งรัด เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย แน่นอนว่าเนื้อหาจะไม่ได้ลึกเท่า Course หลัก (CS101, CS102) แต่จะเน้นความรวดเร็ว โดยที่เนื้อหายังคงครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับเป็น C# Programmer ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงเรื่องระดับสูงขึ้นเช่น OOP และ Database คอร์สเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ ONLINE

CS101 เรียนอะไรบ้าง?
CS101 เรียนอะไรบ้าง.jpg
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดเพิ่มทักษะด้าน Programming มากกว่า 300 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

 1. การใช้โปรแกรม Visual Studio เบื้องต้น
  • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio
  • การ Create Project Console Application
  • การสร้าง Class ใหม่
  • การแก้บัก (Debug) และการทดสอบ application
  • ขั้นตอนการสร้าง Windows Forms Application
  • การเพิ่ม Properties ใน Windows Forms
  • การสร้าง Graphical User Interface (GUI) โดยใช้ Visual Studio
  • รู้จัก menu และหน้าต่างต่าง ๆ ใน Visual Studio
 2. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ C#
  • พื้นฐานคอมพิวเตอร์
  • ประวัติการเขียนโปรแกรม
  • การเขียนโปรแกรม
  • เกี่ยวกับภาษา C#
  • สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า .NET Framework
  • การใช้คลาส Math
  • เริ่มต้นภาษา C# กับเมท็อด Main
  • การเขียนภาษา C# ใน Program Visual Studio
  • รูปแบบการเขียน Main
  • เครื่องหมายวรรคตอน
  • การแสดงผลในภาษา C#
  • การแสดงผลลัพธ์ หรือ Output เปรียบเทียบกัน 4 ภาษา
  • การใส่ input ทาง keyboard
  • รูปแบบการรับ Input
  • การเขียน comment
  • การสร้าง Windows Froms Application สำหรับวาดรูป
  • การใช้งานคลาส Graphics เพื่อการวาดภาพ
 3. ชนิดของตัวแปร
  • ประเภทตัวแปรในภาษา C#
  • การประกาศตัวแปรและการตั้งชื่อตัวแปร
  • การประกาศตัวแปรธรรมดา
  • การประกาศตัวแปรไม่ธรรมดา
  • กฎการตั้งชื่อตัวแปร
  • การใช้เครื่องหมายต่างๆ
  • เครื่องหมายเท่ากับ ( = )
  • เครื่องหมายเปรียบเทียบในภาษา C#
  • เครื่องหมายตรรกศาสตร์
  • เครื่องหมายในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • ข้อควรระวังต่าง ๆ
  • การแปลงตัวแปร(ตัวเลข)
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 4. if - else
  • วิธีการเขียน if - else
  • โฟลว์ชาร์ตของ if - else แบบต่าง ๆ
  • ข้อควรระวังของเรื่อง if - else
 5. ฝึกเขียนโปรแกรม if-else ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 6. LOOP
  • คำสั่งลูป (Loop) หรือการทำงานซ้ำ
  • โฟลว์ชาร์ตของ Loop แบบต่าง ๆ
  • Loop แบบ while
  • การเขียน Operator แบบย่อ
  • Loop แบบ while(true)
  • คำสั่ง break; และ continue;
  • Loop แบบ for
  • Loop แบบ Nested for
  • ตัวอย่างการใช้ Nested for loop
  • Loop แบบ do-while
 7. ฝึกเขียนโปรแกรม Loop ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 8. อาร์เรย์ (Array)
  • วิธีการประกาศตัวแปรชนิดอาร์เรย์ 1 มิติ
  • การอ้างอิงอาร์เรย์เดียวกัน
  • ข้อสังเกตุเกี่ยวกับ Array ในภาษา C#
  • การประกาศ Array แบบกำหนดค่าต่าง ๆ ลงไปใน Array
  • การรับ input ใส่อาร์เรย์
  • ข้อผิดพลาด IndexOutOfRangeException
  • การจัดการหน่วยความจำ Memory management
  • การกำจัดขยะด้วย Garbage Collector
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 9. การเรียงข้อมูล (Sort)
  • หลักการของ Bubble sort
  • การสลับข้อมูลของ Bubble sort
  • ฟังก์ชันใน C# ที่เกี่ยวข้องกับ array
  • ตัวอย่างการสลับข้อมูลและใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์
  • การเขียนโปรแกรมเรียงข้อมูล
  • การหาค่ามากที่สุดใน array
 10. ฝึกเขียนโปรแกรม Array ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 11. อาร์เรย์ 2 มิติ
  • การรับค่าและแสดงผลอาร์เรย์ 2 มิติ
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 12. Function หรือ Method
  • เรื่องทั่วไปของเมท็อด
  • วิธีประกาศฟังก์ชัน
  • ตัวเมท็อด (Method)
  • การเรียกใช้เมท็อด
  • pass-by-value และ pass-by-reference
  • การเรียกใช้เมท็อดต่างคลาสกัน
  • Method แบบ static และ ไม่ static
  • เขียน function ยกกำลัง, fac, sine
  • Recursive function : ฟังก์ชันเรียกซ้ำหรือฟังก์ชันเวียนเกิด
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 13. การเรียงข้อมูล (Sort) แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • หลักการของ Merge sort
  • หลักการของ Insertion sort
  • ตัวอย่างการสลับข้อมูลของ insertion sort
  • หลักการของ Selection Sort
 14. ฝึกเขียนโปรแกรม Function + Array 2D ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 15. คลาส (Class)
  • คลาสคืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย
  • วิธีเขียนคลาส
  • วิธีเขียนตัวแปรคลาส
  • ตัวอย่างคลาสปิศาจ
  • อ็อปเจ็ค (Object)
  • การใช้ตัวแปรและเมท็อดประจำอ็อปเจ็ค
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
  • การสร้างคลาส Vector
  • โจทย์สร้างลูกบอล(1) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 16. Object Oriented Programming (OOP)
  • Encapsulation การห่อหุ้มข้อมูล
  • Modifier
  • เกี่ยวกับเมท็อดเพิ่มเติม
  • Accessibility ความสามารถในการเข้าถึง
  • Properties
  • คอนสตรัคเตอร์ (Constructor)
  • การเขียนคอนสตรัคเตอร์
  • Default constructor
  • คอนสตรัคเตอร์ที่รับพารามิเตอร์ (Parameterized constructors)
  • โจทย์สร้างลูกบอล(2) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code โดยใช้ Constructor
  • Inheritance การสืบทอดคุณสมบัติ
  • การสร้าง inheritance
  • คลาสแม่และคลาสลูก(superclass and subclass)
  • Override และ Virtual
  • คีย์เวิร์ด this กับ base
  • โจทย์สร้างลูกบอล(3) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code ด้วย Inheritance
  • Polymorphism การพ้องรูป
  • โจทย์สร้างลูกบอล(4) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code ด้วย Polymorphism
  • ตัวแปรและเมท็อดที่เป็น static
  • วิธีประกาศ static
  • ตัวแปรและเมท็อดที่เป็น sealed
  • สร้างเกมแข่งม้า
 17. สตริง (String)
  • เมท็อดในสตริง
  • ตัวอย่างการใช้งานเมท็อด
  • ข้อมูลประเภท char
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 18. การอ่าน File
  • การอ่านเขียนแฟ้มข้อมูล I/O
  • การเขียนข้อมูล StreamWriter
  • อ่านสตริง
 19. และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียน CS101 ONLINE

CS102 เรียนอะไรบ้าง?
CS102 เรียนอะไรบ้าง.jpg
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

เนื้อหาในคอร์สนี้เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี พร้อมแบบฝึกหัดเพิ่มทักษะด้าน Programming มากกว่า 300 ข้อ ตัวอย่าง mini project ต่าง ๆ และเสริมด้วยแบบฝึกหัดพิเศษระหว่างคอร์สเรียนคล้ายกับการจำลองสอบ midterm และแบบฝึกหัดพิเศษก่อนจบคอร์สเรียนเช่นเดียวกับการสอบ Final

 1. การใช้โปรแกรม Visual Studio เบื้องต้น
  • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio
  • การ Create Project Console Application
  • การสร้าง Class ใหม่
  • การแก้บัก (Debug) และการทดสอบ application
  • ขั้นตอนการสร้าง Windows Forms Application
  • การเพิ่ม Properties ใน Windows Forms
  • การสร้าง Graphical User Interface (GUI) โดยใช้ Visual Studio
  • รู้จัก menu และหน้าต่างต่าง ๆ ใน Visual Studio
 2. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ C#
  • พื้นฐานคอมพิวเตอร์
  • ประวัติการเขียนโปรแกรม
  • การเขียนโปรแกรม
  • เกี่ยวกับภาษา C#
  • สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า .NET Framework
  • การใช้คลาส Math
  • เริ่มต้นภาษา C# กับเมท็อด Main
  • การเขียนภาษา C# ใน Program Visual Studio
  • รูปแบบการเขียน Main
  • เครื่องหมายวรรคตอน
  • การแสดงผลในภาษา C#
  • การแสดงผลลัพธ์ หรือ Output เปรียบเทียบกัน 4 ภาษา
  • การใส่ input ทาง keyboard
  • รูปแบบการรับ Input
  • การเขียน comment
  • การสร้าง Windows Froms Application สำหรับวาดรูป
  • การใช้งานคลาส Graphics เพื่อการวาดภาพ
 3. ชนิดของตัวแปร
  • ประเภทตัวแปรในภาษา C#
  • การประกาศตัวแปรและการตั้งชื่อตัวแปร
  • การประกาศตัวแปรธรรมดา
  • การประกาศตัวแปรไม่ธรรมดา
  • กฎการตั้งชื่อตัวแปร
  • การใช้เครื่องหมายต่างๆ
  • เครื่องหมายเท่ากับ ( = )
  • เครื่องหมายเปรียบเทียบในภาษา C#
  • เครื่องหมายตรรกศาสตร์
  • เครื่องหมายในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • ข้อควรระวังต่าง ๆ
  • การแปลงตัวแปร(ตัวเลข)
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 4. if - else
  • วิธีการเขียน if - else
  • โฟลว์ชาร์ตของ if - else แบบต่าง ๆ
  • ข้อควรระวังของเรื่อง if - else
 5. ฝึกเขียนโปรแกรม if-else ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 6. LOOP
  • คำสั่งลูป (Loop) หรือการทำงานซ้ำ
  • โฟลว์ชาร์ตของ Loop แบบต่าง ๆ
  • Loop แบบ while
  • การเขียน Operator แบบย่อ
  • Loop แบบ while(true)
  • คำสั่ง break; และ continue;
  • Loop แบบ for
  • Loop แบบ Nested for
  • ตัวอย่างการใช้ Nested for loop
  • Loop แบบ do-while
 7. ฝึกเขียนโปรแกรม Loop ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 8. อาร์เรย์ (Array)
  • วิธีการประกาศตัวแปรชนิดอาร์เรย์ 1 มิติ
  • การอ้างอิงอาร์เรย์เดียวกัน
  • ข้อสังเกตุเกี่ยวกับ Array ในภาษา C#
  • การประกาศ Array แบบกำหนดค่าต่าง ๆ ลงไปใน Array
  • การรับ input ใส่อาร์เรย์
  • ข้อผิดพลาด IndexOutOfRangeException
  • การจัดการหน่วยความจำ Memory management
  • การกำจัดขยะด้วย Garbage Collector
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 9. การเรียงข้อมูล (Sort)
  • หลักการของ Bubble sort
  • การสลับข้อมูลของ Bubble sort
  • ฟังก์ชันใน C# ที่เกี่ยวข้องกับ array
  • ตัวอย่างการสลับข้อมูลและใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์
  • การเขียนโปรแกรมเรียงข้อมูล
  • การหาค่ามากที่สุดใน array
 10. ฝึกเขียนโปรแกรม Array ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 11. อาร์เรย์ 2 มิติ
  • การรับค่าและแสดงผลอาร์เรย์ 2 มิติ
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 12. Function หรือ Method
  • เรื่องทั่วไปของเมท็อด
  • วิธีประกาศฟังก์ชัน
  • ตัวเมท็อด (Method)
  • การเรียกใช้เมท็อด
  • pass-by-value และ pass-by-reference
  • การเรียกใช้เมท็อดต่างคลาสกัน
  • Method แบบ static และ ไม่ static
  • เขียน function ยกกำลัง, fac, sine
  • Recursive function : ฟังก์ชันเรียกซ้ำหรือฟังก์ชันเวียนเกิด
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 13. การเรียงข้อมูล (Sort) แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • หลักการของ Merge sort
  • หลักการของ Insertion sort
  • ตัวอย่างการสลับข้อมูลของ insertion sort
  • หลักการของ Selection Sort
 14. ฝึกเขียนโปรแกรม Function + Array 2D ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 15. คลาส (Class)
  • คลาสคืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย
  • วิธีเขียนคลาส
  • วิธีเขียนตัวแปรคลาส
  • ตัวอย่างคลาสปิศาจ
  • อ็อปเจ็ค (Object)
  • การใช้ตัวแปรและเมท็อดประจำอ็อปเจ็ค
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
  • การสร้างคลาส Vector
  • โจทย์สร้างลูกบอล(1) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 16. Object Oriented Programming (OOP)
  • Encapsulation การห่อหุ้มข้อมูล
  • Modifier
  • เกี่ยวกับเมท็อดเพิ่มเติม
  • Accessibility ความสามารถในการเข้าถึง
  • Properties
  • คอนสตรัคเตอร์ (Constructor)
  • การเขียนคอนสตรัคเตอร์
  • Default constructor
  • คอนสตรัคเตอร์ที่รับพารามิเตอร์ (Parameterized constructors)
  • โจทย์สร้างลูกบอล(2) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code โดยใช้ Constructor
  • Inheritance การสืบทอดคุณสมบัติ
  • การสร้าง inheritance
  • คลาสแม่และคลาสลูก(superclass and subclass)
  • Override และ Virtual
  • คีย์เวิร์ด this กับ base
  • โจทย์สร้างลูกบอล(3) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code ด้วย Inheritance
  • Polymorphism การพ้องรูป
  • โจทย์สร้างลูกบอล(4) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
  • ลดการเขียน Code ด้วย Polymorphism
  • ตัวแปรและเมท็อดที่เป็น static
  • วิธีประกาศ static
  • ตัวแปรและเมท็อดที่เป็น sealed
  • สร้างเกมแข่งม้า
 17. สตริง (String)
  • เมท็อดในสตริง
  • ตัวอย่างการใช้งานเมท็อด
  • ข้อมูลประเภท char
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 18. การอ่าน File
  • การอ่านเขียนแฟ้มข้อมูล I/O
  • การเขียนข้อมูล StreamWriter
  • อ่านสตริง
 19. Database Design
  • Normalization
  • ER Diagram
  • EER Diagram
  • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 20. ภาษา SQL
  • SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT
  • WHERE, ORDER BY, DISTINCT, GROUP BY, INNER JOIN, LEFT, RIGHT
 21. เขียนโปรแกรมต่อ DATABASE โดยใช้ VB.NET
 22. ทำโปรแกรม เป็น Windows ขึ้นมา (GUI) insert, update, delete จาก Database
 23. ทำโปรแกรม พิมพ์บิล พิมพ์ใบเสร็จ
 24. ทำโปรแกรม วาดกราฟ แท่ง กราฟ สี่เหลี่ยม กราฟเส้น กราฟวงกลม
 25. MVC
 26. ทำโปรแกรม Chat
 27. ทำ Web โดยใช้ VB.NET (ASP.NET)
 28. ตัวอย่างการใช้ lib. aforge, Accord, ทำ Image processing
 29. ทำ Web ขายของ
 30. ทำ Web Board
 31. ดึงข้อมูลจาก Excel
 32. Serialization
 33. ต่อ hardware ด้วย Serial Port RS232
 34. ทำ โปรแกรมต่อ กล้อง WEBCAM
 35. WINDOWS APP WORKSHOP 1
 36. WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process, MVC 2
 37. WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3
 38. NETWORK PROGRAMMING
 39. PRINTING REPORT GRAPH
 40. WCF
 41. Protobuffer - MessagePack, Framework
 42. Introduction to ASP.NET
 43. และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียน CS102 ONLINE

CS701 เรียนอะไรบ้าง?

คอร์สนี้เป็นคอร์สสอนเขียนโปรแกรมภาษา C# โดยรวบรัดด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C# แต่แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ลึกเท่า Course หลัก (CS101, CS102) เพราะใช้เวลาน้อยกว่าสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เน้นความรวดเร็วแต่เนื้อหาจะครอบคลุมการเขียนโปรแกรม C# ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงเรื่องระดับสูงขึ้นเช่น OOP และ Database รวมถึงการ Manipulate Data ง่าย ๆ ต่าง ๆ และมีสอน Network Programming ด้วยนิดหน่อยตลอดจนเนื้อหาด้าน Software Architecture ที่จำเป็นสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับเป็น C# Programmer

 • Flowchart, Algorithm, Variable
 • If-Else, Control flow
 • Input/Output, File
 • Math and Calculation
 • GUI เบื้องต้น
 • loop, loop2
 • build-in function
 • build-in data structure
 • GUI Programming
 • Database Intro
 • Case study
 • SQL Command
 • Function
 • Recursive Function
 • Class
 • Object
 • Constructor
 • OOP
 • WEB API
 • Project Stock Chart
 • Asynchronous Programming
 • Delegate
เรียน CS701 ONLINE

เรียนอย่างไร?

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิงตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เพราะจริง ๆ แล้วภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้คือ Algorithm หรือวิธีการเปลี่ยนความคิดในหัวสมองของเราให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและทำงานตามที่เราสั่งได้ การเรียนกับทาง EPT นั้น จะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากดูสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วทำตาม จากนั้นจึงฝึกประยุกต์กับเรื่องอื่น ๆ และหากทำไม่ได้ก็สามารถถามได้ทันที แต่ละคอร์สมีการบ้านให้ทำเยอะ สนุกสนานแน่นอน

ระบบการสอนของเรา
เรามั่นใจว่าระบบการสอนของเราเป็นระบบแบบเดียวกับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ถ้านักเรียนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเล็กน้อย (อ่าน Document พอได้) และมีเวลามาเรียน + เวลาทำการบ้านสม่ำเสมอ เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถเขียน C# ได้แน่นอน

เรียนที่ไหน?
Course C# CS101 CS102 และ CS701 มีการสอน 2 แบบ คือ มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี และเรียน Online Course ของเราเป็น Course แบบเรียนกับ Video แต่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเกือบตลอดเวลา ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะงงแล้วไม่มีใครให้ถาม

เรียนแล้วงง / สงสัย / ท้อแท้ใจ / อยากปรึกษา ทำไงดี?
สำหรับคอร์ส SELF เดินมา 2 ก้าวก็ถามได้เลย ส่วนคอร์ส ONLINE ถามได้ผ่านทางระบบ Q&A ของเรา จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

แผนการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรดแจ้งตอนสมัครเรียนว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** ถึงจะเป็น course แบบ SELF แต่ที่นี่เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถสอนแยกเป็นรายบุคคลตามแต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากทางเรามี course SELF หลายฉบับตามการเรียงเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัยที่อาจแตกต่างกัน **

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

 • CS101 เรียน 14 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 • CS102 เรียน 24 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

โปรแกรมที่ใช้

Microsoft Visual Studio Version 2019 ขึ้นไป, IIS, Microsoft SQL SERVER EXPRESS, MySQL
หมายเหตุ: ใน course นี้ใช้ .NET 4.5 ขึ้นไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เด็กนักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย ที่ต้องการรู้เรื่องเขียนโปรแกรม
 • บุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมอง จัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง
 • บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที
 • นิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ICT
 • คนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้
 • เจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท ที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา

เรียนจบแล้วได้อะไร?
เรียนจบแล้วได้อะไร
กดตรงรูปเพื่อดูแบบใหญ่ขึ้น

 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer
 • OOP concept
 • สามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
 • สามารถใช้ ADO.NET ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้
 • สามารถเขียน Windows Forms Application ได้
 • รู้จัก ASP.NET
 • เข้าใจ concept การเขียนโปรแกรมแบบ 3-tier
 • เข้าใจ Software Architecture
 • สามารถเขียน Network programming บางแบบได้ค่าใช้จ่าย

ถ้าเปิดด้วย tablet หรือมือถือ กรุณาเลื่อนไปดูราคาได้ทางด้านขวาของในตารางด้านล่างนี้
กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Course SELF

รหัส Course ชื่อ Course รูปแบบการเรียน จำนวนชั่วโมง ราคา
CS101 Academic C# + OOP เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 42 ชั่วโมง (14 ครั้ง) 11,900฿ (ผู้เรียนอายุไม่เกิน 21 ปี)
12,700฿ (ผู้เรียนอายุ 21 ปี 1 วินาที จนถึงอายุ 30 ปี)
13,300฿ (บุคคลทั่วไป)
CS101 Academic C# + OOP ONLINE CS101 ONLINE กดตรงนี้
CS102 Academic C# + OOP + DATABASE + DESKTOP APPLICATION + MINI WEB Programming + NETWORK PROGRAMMING ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจทั่ว ๆ ไปโดย Microsoft Technology ที่ครบ set ที่สุด เรียนแบบ SELF กึ่งตัวต่อตัว กึ่งสด 72 ชั่วโมง (24 ครั้ง) 19,300฿
CS102 Academic C# + OOP + DATABASE + DESKTOP APPLICATION + MINI WEB Programming + NETWORK PROGRAMMING ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจทั่ว ๆ ไปโดย Microsoft Technology ที่ครบ set ที่สุด ONLINE CS102 ONLINE กดตรงนี้
CS701 C# + Database Programming ฉบับฉับไว ONLINE CS701 ONLINE กดตรงนี้
ถ้าเปิดด้วย tablet หรือมือถือ กรุณาเลื่อนไปดูราคาได้ทางด้านขวาของในตารางด้านบนนี้นะครับ

วีดีโอแนะนำคอร์สทำไมถึงควรเรียนกับ EPT

 • นอกจากความรู้ด้านเขียนโปรแกรมที่ท่านจะได้รับอย่างถูกต้องแล้ว ท่านยังได้เพิ่ม
  • ทักษะด้านตรรกศาสตร์
  • ทักษะการ research
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • Computaional Thinking, Critical Thinking
  ที่นัก Programmer ต้องมี โดยเรียนผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ถึงแม้ในอนาคตเทคโนโลยีและโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ทักษะนี้ก็จะยังติดตัวท่าน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต
 • บทเรียนของเราออกแบบมาให้ผู้เรียนเข้าใจทีละ step จาก Basic to Advance ด้วยแบบฝึกหัดที่ผ่านการคัดสรรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สไตล์การสอนที่เข้าใจง่าย ทราบล่วงหน้าว่าผู้เรียนจะติดปัญหาอะไร จึงอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและจำได้ในจุดที่มักจะผิดพลาด เป็นการอุดรอยรั่วของผู้เรียนไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเอง
 • สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่จบคณะที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาสอนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้ (ก่อนเรียน ผู้เรียนควรดูด้วยว่าคนสอนจบอะไร เคยทำงานอะไรมา ไม่ใช่จบคณะที่ไม่เกี่ยวข้อง อาศัยมาเรียนป.โท ชุบตัว งานจริงก็ไม่เคยทำแล้วก็มาสอน ผู้เรียนบ่นกันเยอะนะครับแบบนี้ เพราะเวลามีปัญหาที่ลึก ๆ ก็ตอบไม่ได้ และประเภทเห็นที่เรียนตึกใหญ่ ๆ มีหลายสาขา ก็ไม่เกี่ยวกับสอนดีนะครับ เพราะเขาสอนโดยจ้างอาจารย์ข้างนอกอยู่ดี ซึ่ง course แบบนั้น บางรอบก็สอนดี แต่พออาจารย์ที่เก่ง ๆ ไม่ว่าง (รับงานเยอะ) ก็ไปเอาใครก็ไม่รู้มาสอน มีนักเรียนมาบ่นให้ผมฟังเป็นแถว ๆ เป้าหมายของผมที่จะสอนเขียนโปรแกรมนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะรวยจากการสอนนะครับ เพราะยังไงทำโปรแกรมแบบรับงานก็รายได้ดีกว่าอยู่แล้ว แต่คือประเทศไทยมันขาดจริง ๆ ครับ คนที่สามารถเขียนโปรแกรมเป็นแบบเก่ง ๆ เนี่ย ดังนั้นผมก็เลยอยากสร้างนักเขียนโปรแกรมขึ้นมาเยอะ ๆ พูดตามตรงการสอนนักเรียนนี่มันเหนื่อยนะครับ และการที่มานั่งจ้ำจี้จ้ำไชนักเรียนนี่เพราะว่าอยากให้นักเรียนเขียนได้จริง ๆ ครับ ผมมั่นใจว่าผมสอนลึกสุดเท่าที่มีสอนในเมืองไทยแล้ว เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และมหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานของอเมริกา ถ้านับเฉพาะที่เป็นสถาบันสอนพิเศษด้วยกัน ผมว่าผมสอนเยอะกว่า ลึกกว่ามาก ๆ ลองเรียนดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่าแต่ละประเด็นผมลงลึกมากจริง ๆ ถามว่าสอนง่าย ๆ ได้ไหม? ได้ครับ สบายด้วยไม่เหนื่อย แต่อย่างนั้นผู้เรียนจะไม่ได้อะไร จบมาก็เป็นโปรแกรมเมอร์ธรรมดาอยู่ดี)
 • ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 • ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเรา แล้วมาเรียนทุกครั้ง + ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
 • สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายในระดับเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 • เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
 • ถ้าเรียน J104 คู่กับ Data structure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที


เรียนจบแล้วมีใบรับรอง Certification

EPT เป็นที่เรียนเขียนโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการเขียนโปรแกรมถึงความเก่งของผู้ที่เรียนจบและได้ใบรับรองจากทางเรา

ใบรับรองหรือ Certification ไม่ได้ออกให้ทุกคนที่มาเรียนเหมือนที่อื่นแต่ออกให้เฉพาะคนที่เรียนจบ และทำการบ้าน และทำโปรเจกต์ ครบเท่านั้น ดังนั้นใบรับรองของเราจึงแลกมาด้วยความพยายามและเป็นเครื่องรับประกันถึงความรู้ความสามารถจริง ๆ เพราะว่าหน่วย Seal ไม่ได้เป็นหน่วย Seal จากการนั่งฟัง Lecture แต่เป็นได้จากการฝึกที่โหด และ Picasso ก็ไม่ได้เขียนรูปเก่งจากการนั่งฟังคนอื่นบรรยาย เช่นเดียวกับการเรียนที่ Expert-Programming-Tutor ก็จะเน้นเรื่องการลงมือทำจริงเพื่อให้คุณจบแล้วเป็นเทพด้านการเขียนโปรแกรมจริง ๆ (ถ้าทำโปรเจกต์และการบ้านครบ)

เมื่อผู้เรียนเรียนทฤษฎีและปฎิบัติจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่เรียนมาใช้ลงมือเขียนโปรแกรมเป็น project ส่วนตัวของผู้เรียนเอง สามารถเลือก Project เขียนโปรแกรมตามหัวข้อที่ท่านสนใจส่งนอกเหนือตัวอย่าง project ที่เรียนได้ เปรียบเสมือนฝึกทำ thesis จบคอร์สเรียน เมื่อผ่านการทำแบบฝึกหัดเกิน 80% และส่ง Personal project แล้ว ท่านจะได้รับในประกาศ Certificate จากทาง EPT ถ้าผู้เรียนอยากจะเรียนอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ แนะนำให้นั่งกดมือถืออยู่บ้านครับ เพราะ Course ของเราอาจจะไม่เหมาะกับท่าน! ถึงจะกล่าวเช่นนั้นแต่แท้จริงแล้ว Course ของเราก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะเราสอนตั้งแต่ต้น แม้แต่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น ก็มีคนผ่านเกณฑ์หลายท่านแล้วลักษณะคอร์สของ EPT

Course ของเราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101, JAVA J103 | J104, C++ CPP101, C# CS101 | CS102, VB.NET VB101 | VB102 โดยผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิตอาจจะตกใจได้ เพราะว่าเราใช้ทั้งการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking ), การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เหมือนกับการทำงานจริง เราสอนทุกอย่างอย่างจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบตรวจการบ้านและฝึกฝนแบบ Online

พิเศษ Expert programming tutor มอบให้คุณมากกว่าด้วยระบบ EPT_LAB ที่ช่วยให้ท่านสามารถฝึกลงมือปฎิบัติการเขียนโปรแกรมและตรวจแบบออนไลน์ได้ ให้เราได้เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมจากโจทย์ในสนามสอบจริง และโจทย์ในโลกธุรกิจ ผ่านระบบ EPT_LAB เรียนแล้วทำงานได้จริง เพราะเราเตรียมความพร้อมให้ท่านเป็นเทพด้านเขียนโปรแกรมให้ท่านแล้ว ด้วยโจทย์กว่า 1000++ ข้อ และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยรวบรวมจากโจทย์ MidTerm Final ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ!


วิธีการสมัครเรียน

 • สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา): สมัครเรียนได้ที่อาคารของเรา หรือโทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ทั้งนี้แนะนำให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน หน้าลงทะเบียน ก่อนเข้ามา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • สำหรับ Course ออนไลน์: สมัครและจ่ายเงินผ่าน เว็บเรียน ONLINE ได้เลย


วิธีการจ่ายเงิน

 • สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา): ชำระเงินสดที่อาคารของเราก่อนเริ่มเรียน
 • สำหรับ Course ออนไลน์: สมัครและจ่ายเงินผ่าน เว็บเรียน ONLINE ได้เลย
หมายเหตุเรื่องราคาคอร์ส SELF: ราคาที่แสดงในหน้าเว็บที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับผู้เรียนช่วงอายุต่าง ๆ นั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่จ่ายเงินเรียนในนามตนเองเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในรูปแบบบริษัทจะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้ การที่ทาง EPT มีส่วนลดพิเศษให้ผู้มีอายุน้อยก็เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ใช้มีภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปครับ


Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้เงินคืน 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คน ท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว และไม่รวมบาง Course ที่ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังจากเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว


โปรโมชันลับ / Secret Promotion
กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ


เริ่มเรียนได้วันไหน?

Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี)
 • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด โดยสามารถจองเวลาผ่าน เว็บจองเวลาเรียน ได้ก่อนเข้ามาเรียน ทั้งนี้เราปิดทุกวันจันทร์และจะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมซึ่งผู้เรียนจะได้รับปฏิทินตอนสมัครเรียน
Course เรียนแบบ Online
Course เรียนแบบสอนสด (เรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี)
 • กรุณาดูตามตารางเรียนของแต่ละคอร์ส
Course SEAL TEAM CODE CAMP - คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียน Online ดังนั้นราคาคอร์ส Online จึงเป็นราคาลดมากเป็นพิเศษ
 • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้วต้องการเรียนออนไลน์ จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ในราคาลดได้ โดยจ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
 • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
 • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก และเมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สเรียนได้

จองเวลาเรียนอย่างไร?

สำหรับ Course แบบ SELF (เรียนที่อาคารของเรา) สามารถจองเวลาได้จาก เว็บจองเวลาเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบตอนสมัครเรียนพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีก่อนเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับคอร์ส DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่น ๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เช่น แก้ไวรัส แตกไฟล์


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่อง ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ควรมีสเปคเครื่องดังต่อไปนี้
  • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 3 ปี
  • CPU Core i5 ขึ้นไป
  • RAM ≥ 8 GB
  • มีพื้นที่ว่างในเครื่อง (Harddisk) ≥ 40 GB
  • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  • (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)
  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ขอให้ใช้เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 ครับเรียนแล้วคุ้มไหม? ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม?

ลงทุนซื้อบ้านแล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริง ๆ ไปทำงานครึ่งเดือนหรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ

เงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพโปรแกรมเมอร์

หมายเหตุ: การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็นนักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน (Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบันอาชีพโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง ดังนั้นไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้มีความสามารถอย่างจริงจัง ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือรู้นิดหน่อย) ซึ่งการเรียนที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้ว ถ้าผู้เรียนขยันทำโจทย์เยอะ ๆ ผู้เรียนจะชินกับการเขียนโค้ด ทำให้เขียนโค้ดได้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้นครับ


ภาษาเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาต่างกันอย่างไร?

 • คำตอบอยู่ ที่นี่ ครับ
 • หากต้องการเปรียบเทียบคอร์สเรียนต่าง ๆ ของทาง EPT สามารถดูได้ ที่นี่ ครับประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก

COMPUTER SKILLS
Operating System Windows, Vista, DOS, Linux, UNIX, macOS
Languages C, C++, JAVA, C#.NET, ASP.NET, Python, Visual Basic .NET, JavaScript, PASCAL, PHP
Database MySQL, SQLServer, Oracle, Access, SQLite
Hardware FPGA, Microcontroller C51, ARM, Digital Circuit Design
Machine Learning Deep Learning, CNN, Optimization
Advance Topics Image Processing


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

085-350-7540 (DTAC) 084-88-00-255 (AIS) 02-6111-618
(เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์)
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

โปรดอ่าน คำถามที่มักพบบ่อย โดยละเอียดก่อนโทรหาเรานะครับ


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

EPT-course

course_plan_small


รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SET ทั้งหมด คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า เรียน SET A ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ เรียน SET B ภาษา Java ONLINE คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน เรียน SET C ONLINE คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ เรียน SET D ภาษา Java ONLINE เรียน SET D ภาษา C# ONLINE เรียน SET D ภาษา VB.NET ONLINE คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียน WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE

คอร์ส SET-A หรือ SET-B: เรียนเป็นเซ็ต ถูกกว่า จุใจกว่า เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

Computer Engineering Essential ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java ONLINE เรียน Java + Database ONLINE เรียน Java + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE คอร์ส Data Structure And Algorithm เรียน Data Structure ONLINE เรียน Algorithm ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE เรียน React ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เรียน Python ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET ONLINE เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เรียน C++ ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# ONLINE

รายละเอียดคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP SEAL TEAM ONLINE คอร์ส SET-B: เรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้ เรายินดีหางานให้ เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Linux + Git ONLINE เรียน Python for Data Science and Machine Learning ONLINE เรียน C# + Database ฉบับฉับไว ONLINE เรียน VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE

เรียน Machine Learning ONLINE เรียน Python + Machine Learning ONLINE เรียน Python + Web + Machine Learning ONLINE เรียน Java + Database + Python + Machine Learning ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE เรียน C++ + Web ONLINE เรียน C# + Web ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียน Web Frontend ONLINE เรียน Node.js ONLINE เรียน React ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน C++ + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE เรียน C# + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE เรียน VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android แบบลงลึก เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android ฉบับฉับไว สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming เรียน Objective C & iOS Programming ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เรียน Java + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา C# เรียน C# + Database ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

เรียนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียน Web Programming เรียน Java + Web ONLINE สอนเขียนโปรแกรมภาษา VB.NET เรียน VB.NET + Database ONLINE

คณิตศาสตร์สำหรับ Programmer เรียน Math ม.ต้น ONLINE เรียน Math ม.ปลาย ONLINE เรียน Statistics ONLINE เรียน Calculus ONLINE เรียน Discrete Structure ONLINE

SEAL TEAM CODE CAMP เรียนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรม JAVA เรียนเขียนโปรแกรมภาษาC , เรียนเขียนโปรแกรมC++ สอนเขียนโปรแกรม C/C++ สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียนโปรแกรม PHP สอนเขียนโปรแกรมPHP OOP สอนเขียน WEB สอนเขียน Web Programming สอนเขียนโปรแกรม Node.js สอนเขียนโปรแกรม React สอนเขียนโปรแกรม C# สอนเขียนโปรแกรม VB.NET สอนData Structure And Algorithm สอนเขียนโปรแกรมImage Processing สอนเขียนโปรแกรมบน IPHONE ,IPAD , IOS programming สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming course GROUP เรียนเขียนโปรแกรมPython สอนเขียนโปรแกรมPython course SET เรียนหลาย Course มีส่วนลดให้ คอร์ส SET A เรียนเป็นเซตคุ้มกว่า คอร์ส SET B การันตีเรียนจบหางานได้ คอร์ส SET C เรียนจบเขียนไม่เป็นยินดีคืนเงิน คอร์ส SET D ไม่ว่าใครก็เขียนโปรแกรมได้ คอร์ส WEB SET ก้าวสู่สุดยอดนักพัฒนาเว็บไซต์แบบ Super Full-Stack เรียนเขียนโปรแกรม Android สอนเขียนโปรแกรมบน Android course SET เรียนเขียนโปรแกรมระดับเทพใน 60 วัน Course Level Up : Course เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กแบบง่ายๆ คณิตศาสตร์สำหรับProgrammer Course Graphics Course พิเศษ course ด่วนจี๋ เรียน Sketup Sketch Up

รายละเอียด COURSE ONLINE COURSE ONLINE SEAL TEAM CODE CAMP ONLINE Machine Learning ONLINE Python for Data Science and Machine Learning ONLINE Computer Science And Programming สำหรับเด็ก ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA ONLINE เรียนเขียนโปรแกรม JAVA แบบ Online JAVA + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE Course เจาะลึกเรียนเขียนโปรแกรม Python ไปจนถึง AI แบบ Online เรียน AI เรียนPython เรียนMachine Learning JAVA + Database + Python + AI ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมpython สอนเขียนโปรแกรมPython แบบOnline Python ONLINE Python + AI ONLINE Python + Web + AI ONLINE C++ ONLINE C# ONLINE C# + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET ONLINE VB.NET + Database ฉบับโคตรเซียน ONLINE VB.NET + Database ฉบับฉับไว ONLINE Web Progrmming ONLINE Web Progrmming Frontend ฉบับฉับไว ONLINE Node.js ONLINE React ONLINE Objective C & iOS ONLINE Image Processing ONLINE JAVA + Web ONLINE Python + Web ONLINE C++ + Web ONLINE C# + Web ONLINE VB.NET + Web ONLINE เรียนเขียนโปรแกรมฟรี ONLINE Math ม.ต้น ONLINE Math ม.ปลาย ONLINE Math สถิติ ONLINE Math Calculus ONLINE Math Discrete Structure ONLINE SUPER USER ONLINE Computer Engineering Essential ONLINE Data Structure ONLINE Algorithm ONLINE Cloud ONLINE SET A ภาษา Java ONLINE SET B ภาษา Java ONLINE SET C ONLINE SET D ภาษา Java ONLINE SET D ภาษา C# ONLINE SET D ภาษา VB.NET ONLINE WEB SET ภาษา C++ ONLINE

Python for Data Science and Machine Learning (สอนสด) Machine Learning (สอนสด) Com Eng Essential Linux / Git / Intro to Com Sci VB.NET (สอนสด) C# (สอนสด) Math ม.ต้น Math ม.ปลาย Statistics Calculus Discrete Structure Web Programming (สอนสด) Python for Web Programming (สอนสด) IoT Block Chain Data Science Digital Logic Design Computer Architecture เรียนการใช้ Cloud (AWS / Google Cloud) เรียนเขียนโปรแกรมภาษา Go (Go lang) เรียนเขียนโปรแกรม Android เรียน React เรียน Laravel

รายละเอียด COURSE LEVEL UP (สอนสด)

ค้นหาคอร์ส ระบบแนะนำคอร์สเรียน คำถามที่มักพบบ่อย Free tutorial ติดต่อเราทาง facebook แผนที่ Sitemap จองเวลาเรียนคอร์ส SELF Blog Gallery Career โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อยและพระภิกษุสามเณร ปี 2563 สถิติของนักเรียนปี 2555-2556 เฉลยโจทย์ hyperhackathon ครั้งที่ 2


Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา