เรียนเขียนโปรแกรมC-Sharp (c#)
สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

เรียนเขียนโปรแกรม C#

เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนานแน่นอน

หลักสูตรนี้เน้นให้นักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมจริง โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้น นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจแม้ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนก็ตาม เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือทำให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเป็นจริงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆทาง Programming ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่านอกจากการเรียนตามเนื้อหาหลักสูตรแล้ว Course นี้จะมีการช่วยเหลือนอกห้องเรียนด้วย ตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรก จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ (แต่ขอให้ทุกครั้งที่มาเรียนทำการบ้านตามที่ได้รับมอบหมายด้วย)

มีCourse ของ C# อะไรบ้าง

CS101 เป็นพื้นฐาน C# เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 -2 ทั้งหมด

CS102 (Course แนะนำ ) เรียน 24 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application คอสเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ เรียนสดกับอาจารย์


มีCourse ของ C# อะไรบ้าง

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

CS101 เรียน 14 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

CS102 เรียน 24 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

CS101 เรียนอะไรบ้าง

 1. ครั้ง ที่ 1 รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop
 2. ครั้ง ที่ 2 รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5
 3. Array ,Method , Static ,sealed ,readonly ,try catch
 4. Method , pass by value ,pass by reference
 5. String , File
 6. Class + Object
 7. Interface Inheritance Polymorphism
 8. GUI
 9. Generic ,Collection
 10. enum ,delegate,using

CS101 เรียนอะไรบ้าง.jpg

CS102 เรียนอะไรบ้าง

 1. 14 ครั้งแรกเรียนเหมือน CS101
 2. Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์
 3. SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT
 4. ADO.NET
 5. MVC (ADO.NET)
 6. WINDOWS APP WORKSHOP 1
 7. WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2
 8. WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3
 9. NETWORK PROGRAMMING
 10. PRINTING REPORT GRAPH
 11. C# Serialization
 12. Protobuffer - MessagePack ,Framework
 13. Introduction to ASP.NET

CS10 เรียนอะไรบ้าง.jpg

โปรแกรมที่ใช้

Microsoft Wisual Strudio Version 2012 ขึ้นไปเช่น 2013,2015 , IIS ,Microsoft SQL SERVER EXPRESS ,MySQL

เหมาะสำหรับ

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
 3. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการรู้ระบบการทำงานของ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย
 5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา

หมายเหตุ

 1. ใน course นี้จะให้การบ้านกลับไปทำด้วย การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นการฝึกฝน ต้องลงมือปฏิบัติเยอะๆถึงจะสามารถทำได้
 2. ใน course นี้ใช้ .net 4.5

เรียนจบแล้วได้อะไร

 1. ความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer
 2. OOP concept
 3. สามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้
 4. สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
 5. สามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้
 6. สามารถเขียน Windows Form Application ได้
 7. รู้จัก ASP.net
 8. เข้าใจ concept การเขียนโปรแกรมแบบ 3-tiar เข้าใจ Software Architecture
 9. สามารถเขียน network programming บางแบบได้

เรียนจบแล้วได้อะไร

พื้นฐานที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน เล่นเน็ต
 2. คณิตศาสตร์ ม.ต้น + บางเรื่องของม.ปลาย
 3. ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (การอ่าน)
 4. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีเวลาทำการบ้าน

เรียนวันไหนบ้าง

course ของเราเป็น course private ครับ เรียนแบบส่วนตัว เน้นลงมือปฏิบัติ
สำหรับ course SELF ผู้เรียน สามารถเลือกวันเวลาได้เอง
กดตรงนี้

VDO แนะนำ course

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด Course SELF กดตรงนี้
COURSE SELF
รหัส Course CS101
ชื่อ Course C# OOP
รูปแบบการเรียน SELF
จำนวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง (14 ครั้ง)
ราคา 9,350฿ (สำหรับเด็ก) 10,700฿ (สำหรับผู้ใหญ่)
รหัส Course CS102
ชื่อ Course Academic C# + OOP + DATABASE + DESKTOP APPLICATION + MINI WEB Programming +NETWORK PROGRAMMING ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจทั่วๆไปโดย Microsoft Technology ครบ set ที่สุด
รูปแบบการเรียน SELF
จำนวนชั่วโมง 72 ชั่วโมง (24 ครั้ง)
ราคา 15,900฿

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส C# ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 5 ปี
 • CPU Core i3 ขึ้นไป, RAM ≥ 4 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม