EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR
สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ 085-350-7540 | 084-88-00-255 | 026-111-618 | ntprintf@gmail.com | |
Course Detail
อ่านข้อมูล course ข้างล่าง แล้ว โทรหาเราที่ 0853507540 | 0848800255 เพื่อสมัครเรียน

โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อย (ครั้งที่ 6)

เรียนฟรี - สำหรับผู้มีรายได้น้อย -เนื้อหาอัดแน่น-จบแล้วใช้งานได้จริง
***ในการนี้ผู้ได้รับคัดเลือกต้องจ่ายเงิน 5000 บาท ก่อนวันเริ่มเรียน และเงินดังกล่าวจะคืนเมื่อผู้เรียนเรียนจบ ตามเงื่อนไขด้านล่างทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆก็เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากการเรียน***

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพหายากมาก และสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย ก็มีส่วนน้อยที่สามารถสร้างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพได้ ทำให้ผู้เรียนจำนวนมากต้องขวนขวายหาเรียนพิเศษจากภายนอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระเป็นอย่างมากสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ทางสถาบัน EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM จึงอยากที่จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ จึงจัดโครงการสร้างนักเขียนโปรแกรมสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยจัดการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟรี สำหรับผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การกุศล

ระยะเวลาเรียน

60 ชั่วโมง วันละ3 ชั่วโมง 20 วันจบ
สิงหาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ยากจน
 2. อายุระหว่าง 18-27 ปี ( เกิดปี 2530 - 2539)
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องการเรียนอย่างจริงจัง

จำนวนที่รับ

 1. หลักสูตร JAVA 5-10 คน
 2. หลักสูตร C# 5-10 คน

เงื่อนไขการจ่ายและคืนเงิน

เนื่องจากในครั้งก่อนๆที่ทางเราจัดโครงการเรียนฟรี เป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก เกินกว่าจำนวนที่เราสามารถสอนได้ เราจึงสอนเท่าที่สามารถสอนได้เท่านั้น ซึ่งพอเรียนจริงๆแล้ว ผู้เรียนบางคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนไม่มีความเอาจริงเอาจังกับการเรียนทำให้ผู้เรียนท่านอื่นที่สนใจเรียนจริงๆแต่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน เสียโอกาสในการเรียน และทางผู้สอนเสียเวลาสอนให้กับคนที่ไม่มีความจริงจังในการเรียน ทางเราจึงกำหนดให้ ผู้เรียนจ่ายเงิน จำนวนเล็กน้อย (5000 บาท) ก่อนเริ่มเรียน และถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทุกข้อก็จะได้รับเงินคืนภายหลังเรียนจบ ทั้ง 5000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เงื้อนไขต่างๆก็เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากการเรียน

 1. มาเรียนครบทุกวัน และ มาเรียนตรงเวลา (ถ้ามาช้าเกินกว่า 5 นาทีถือว่าไม่ตรงเวลา)
 2. ทำการบ้านทุกวันทุกครั้ง
 3. หลังเรียนจบจะมีแบบทดสอบให้ทำ ผู้เรียนทุกคนต้องทำคะแนนเกินกว่า 70% ของคะแนนเต็ม ซึ่งแบบทดสอบจะมาจากตัวอย่างที่เรียน จะไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากที่สอน ซึ่งถ้ามาเรียนครบทุกครั้ง ทำการบ้านทุกวัน และทบทวน สิ่งที่ได้เรียนแล้ว ทำได้แน่นอน
 4. มีงานให้ทำเล็กน้อย เช่น ย่อ เนื้อหาที่สอน เป็นต้น
 5. ทำโปรเจ็คตามที่นักเรียนสนใจและได้เสนอไว้แล้ว

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. เรียนโดยการปฏิบัติ ผู้สอนอธิบายและมีตัวอย่างโจทย์ให้ทำ
 2. ผู้เรียนต้องทำการบ้าน ทุกครั้ง ทุกวัน (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาปฏิบัติ จะสามารถเขียนเป็นได้นั้น ต้องลงมือจริง)
 3. เรียน แบบ SELF รายละเอียด course self

Course Outline

ให้ดูที่ CS102 กดตรงนี้
และ
J104 กดตรงนี้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ Download HERE
 2. กรอก ใบสมัครและส่งกลับมาที่ ntprintf@gmail.com
 3. รอการติดต่อกลับจากเรา
 4. เนื่องจากจะมีผู้สมัครจำนวนมากเราจะพิจารณารับเฉพาะคนที่ยากจนและมีความตั้งใจเรียนจริงๆเท่านั้น

สถานที่เรียน

ที่อาคารของเราตรงติดกับ รถไฟฟ้าราชเทวี แผนที่

อุปกรณ์การเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. Computer Notebook 1 เครื่อง

ติดต่อ

085-350-7540

โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อยฟรี ปี 59

ทาง EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี กด LINK ต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด รายละเอียด
เรียนฟรี อย่างแท้จริง เรียนเน้นๆ สำหรับผู้มีรายได้น้อย
เรียนฟรีตลอด course ให้จบแล้วไปทำงานได้ เรียนแบบเต็มๆ 20 ครั้ง ไม่ใช่ 2-3 ครั้งแบบที่อื่นๆสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกาศจากทางอาจารย์ผู้สอน


อ่านรายละเอียด