สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

เรียนเขียนโปรแกรม คอร์ส Objective C & iOS Programming

เรียนเขียนโปรแกรม iPhone, iPad

IOS101 ONLINE กดตรงนี้

เรียนอย่างไร

คอร์สนี้สอนการเขียน iOS app โดยใช้ภาษา Objective C เป็นหลัก เราเน้นให้นักเรียนได้ลงมือเขียน code ของจริงด้วยตัวเอง มีการบ้านให้นักเรียนทำมากมาย เพื่อเพิ่มความชำนาญ เราสอนไปจนถึงขั้นที่นักเรียนสามารถนำ iOS app ของตัวเอง ขึ้นไปขายบน App Store ได้ และสามารถหารายได้จากค่าโฆษณา หรือจาก In-App Purchase ใน app ก็ยังได้ รายละเอียด

อยากเขียน iOS app ควรเรียนภาษา Objective C หรือ Swift ดีนะ

คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆ Objective C เป็นภาษาที่มีมานานกว่า 30 ปีแล้ว ส่วน Swift เป็นภาษาเกิดเพิ่งใหม่เมื่อปี 2014 ทั้ง Objective C และ Swift ต่างก็สามารถใช้ในการเขียน iOS app ได้ทั้งนั้น แต่ในคอร์สนี้ เราเลือกที่จะสอนภาษา Objective C เป็นหลัก เพราะภาษา Objective C สามารถทำงานร่วมกับ code ที่เป็นภาษา C ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ภาษา Swift ทำแบบนี้ไม่ได้

อีกเหตุผลนึงก็คือ บริษัท Software มากมาย ที่เคยพัฒนา iOS app ด้วยภาษา Objective C ต่างก็ยังต้องการตัวโปรแกรมเมอร์ที่รู้ภาษา Objective C เพื่อมาแก้ไข code เก่าของตัวเองอยู่ดี ดังนั้น จึงเป็นการดีที่นักเรียนควรจะเขียน iOS app ด้วยภาษา Objective C ให้เป็นซะก่อน แล้วถ้าอยากเรียนภาษา Swift จริงๆ ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเองทีหลังได้โดยไม่มีปัญหา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ โปรดแจ้งตอนรับสมัครว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่มหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งเรามี course ที่ทำมาเฉพาะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พระจอมเกล้าธนบุรี
 • ธรรมศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
** ถึงจะเป็น course แบบ self ที่นี้เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมี course self หลายฉบับและการเรียงเรื่อง ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน**มีCourse ของ ios อะไรบ้าง

Objective C & iOS Programming

ระยะเวลาที่ใช้เรียน

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

Objective C & iOS Programming เรียนอะไรบ้าง

 1. พื้นฐานและ Syntax เบื้องต้นของภาษา Objective C
 2. การประกาศ Class และ Method
 3. การบริหารจัดการ Memory ของ app เพื่อไม่ให้ app ของเรา crash ง่ายๆ
 4. การใช้ Automatic Reference Count (ARC)
 5. การใช้งาน NSArray , NSSet , NSDictionary
 6. การใช้งาน Storyboard บน Xcode เพื่อสร้าง UI ให้กับ iOS app
 7. การใช้ Auto Layout เพื่อให้ UI ของ iOS app ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 8. การใช้ Segue เพื่อให้ iOS app เปลี่ยนจากหน้านึงไปอีกหน้านึง
 9. การใช้งาน UITableView เพื่อแสดงข้อมูลแบบตารางแถวเดี่ยว
 10. การใช้งาน UICollectionView เพื่อแสดงข้อมูลแบบอิสระ
 11. การใช้งาน Grand Central Dispatch (GCD) เพื่อกระจายงานไปยัง Queue อื่นๆ
 12. การ Install iOS app ลงไปใน device ของจริง
 13. การวาดรูปต่างๆลงไปใน View อย่างอิสระ
 14. การ download ไฟล์เพลง และเปิดไฟล์เพลงใน iOS app
 15. การใช้งาน UIAnimation
 16. การใช้งาน UINavigationController
 17. การใช้งาน UITabBarController
 18. การใช้งาน NSNotification เพื่อส่งสัญญาณสื่อสารกันภายใน iOS app
 19. การเก็บบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล SQLite ใน device
 20. การใช้งาน Core Data เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลลงใน device
 21. การใช้งาน Google Ad Mob เพื่อแปะโฆษณาเข้าไปใน iOS app
 22. การใช้งาน In-App Purchase เพื่อขายของภายใน iOS app
 23. การใช้งาน Apple Push Notification (APNS)
 24. การใช้งานแผนที่และ GPS
 25. การใช้งาน Core Motion เพื่อตรวจจับความเร่ง และทิศทางการวางตัวของอุปกรณ์
 26. การติดต่อกับ Server ผ่านทาง HTTP protocol
 27. การส่งรูปภาพไปให้ Server และรับรูปภาพจาก Server
 28. การรับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON , XML , MessagePack
 29. การใช้งาน CommonCrypto เพื่อเข้ารหัสข้อความ
 30. การใช้งาน Apache Web Server
 31. การใช้งาน Database MariaDB

พื้นฐานของผู้เรียน

ใน Course นี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมิ่งมาก่อนอยู่แล้ว ถ้าไม่มีแนะนำให้ลง course Java J103 ,J104 Course C++ หรือ Course Python ก็ได้ JAVA C++ Python
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน
 • ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น
 • **โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน จะเป็นภาษาใดก็ได้ต่อไปนี้ Java ,C++ ,C# ,VB.Net ,Python
 • **มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object-oriented programming)


หมายเหตุ ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ยังไม่เคยเรียนกับทาง EPT มาก่อน หรือนร. เก่าที่ ส่ง การบ้าน Course เดิมไม่ครบ ก่อนเริ่มเรียนทาง EPT จะมีแบบทดสอบสั้นๆให้ทำก่อน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขอให้นำ คอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมทั้ง IDE ที่ตัวเองถนัด มาในวันสมัครเรียนด้วย

*** หมายเหตุ2 *** ถ้าผู้เรียนไม่มี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือมีแต่ไม่ผ่านแบบทดสอบของเราผู้เรียนสามารถลง course นี้ได้ แต่ทางเราขอ สงวนสิทธิ์การตอบคำถาม

อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมี

Mac Book 1 เครื่อง รุ่นไหนก็ได้

โปรแกรมที่ใช้

Xcode 7 ขึ้นไป

เหมาะสำหรับ

 1. ใครก็ตามที่สนใจ Objective C & iOS Programming
 2. ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยตรงก็สามารถเรียนได้ แต่ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ ระดับ ม. ต้น และ ม. ปลาย และการวิเคราะห์ ต่างๆ

หมายเหตุ

 1. ขอให้นร. ทุกคน สนุกกับการเรียน
 2. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ถึงจะสามารถเขียนได้

เรียนวันไหนบ้างสำหรับ course SELF ผู้เรียน สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
กดตรงนี้

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโท สาขา Web Science คณะ Electronics and Computer Science จาก University of Southampton

ค่าใช้จ่าย

(ราคาอยู่ในตารางด้านขวา ถ้าเปิดด้วย tablet หรือ มือถือ กรุณาเลื่อนไปดู)
รายละเอียด Course SELF กดตรงนี้

รหัส Course หมายเหตุ Course นี้ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการเรียนเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว (สำหรับ นร. ใหม่จะมีแบบทดสอบให้ทำ) กรุณาดูหมายเหตุ ด้านล่าง
IOS101
ชื่อ Course Objective C & iOS Programming
รูปแบบการเรียน เรียนแบบ SELF หรือ ONLINE
จำนวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง (12 ครั้ง)
ราคาแบบ SELF ผู้เรียนอายุไม่เกิน 21 ปี 8,700฿
บุคคลทั่วไป 9,700฿
ราคาคอร์ส ONLINE IOS101 ONLINE กดตรงนี้

รหัส Course ถ้ายังไม่รู้จะเรียนอะไรแนะนำ course นี้ J104+IOS101
ชื่อ Course เรียนเขียนโปรแกรม java J104 + การเรียนโปรแกรมบน IOS (Objective-C)
รูปแบบการเรียน เรียนแบบ SELF
จำนวนชั่วโมง เรียนจริง102ชั่วโมง(34 ครั้ง )
สามารถมาเรียนได้144ชั่วโมง(48 ครั้ง )
ราคา 22,100฿

รหัส Course J103+IOS101
ชื่อ Course เรียนเขียนโปรแกรม java J103 + การเรียนโปรแกรมบน IOS (Objective-C)
รูปแบบการเรียน เรียนแบบ SELF
จำนวนชั่วโมง เรียนจริง102ชั่วโมง(34 ครั้ง )
สามารถมาเรียนได้144ชั่วโมง(48 ครั้ง )
ราคา 15,900฿


(ราคาอยู่ในตารางด้านขวา ถ้าเปิดด้วย tablet หรือ มือถือ กรุณาเลื่อนไปดู)

พื้นฐานของผู้เรียน

ใน Course นี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมิ่งมาก่อนอยู่แล้ว ถ้าไม่มีแนะนำให้ลง course Java J103 ,J104 Course C++ หรือ Course Python ก็ได้ JAVA C++ Python
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน
 • ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น
 • ** โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน จะเป็นภาษาใดก็ได้ต่อไปนี้ Java ,C++ ,C# ,VB.Net ,Python
 • **มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object-oriented programming)
หมายเหตุ ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ยังไม่เคยเรียนกับทาง EPT มาก่อน ก่อนเริ่มเรียนทาง EPT จะมีแบบทดสอบสั้นๆให้ทำก่อน ขอให้นำ คอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมทั้ง IDE ที่ตัวเองถนัด มาในวันสมัครเรียนด้วย

หมายเหตุ2 ถ้าผู้เรียนไม่มี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือมีแต่ไม่ผ่านแบบทดสอบของเราผู้เรียนสามารถลง course นี้ได้ แต่ทางเราขอ สงวนสิทธิ์การตอบคำถาม

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส iOS ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 3 ปี
 • CPU Core i5 ขึ้นไป, RAM ≥ 8 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม