EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR
สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ 085-350-7540 | 084-88-00-255 | 026-111-618 | ntprintf@gmail.com | |
Course Detail
EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการเน้นลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการระดับโลก ตั้งแต่เริ่มต้น จนระดับสูง เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นนักเขียนโปรแกรมระดับเทพ
Email : ntprintf@gmail.com,info@EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM
รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม ซึ่งจบการศึกษาจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานจริง เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก
กรุณาอ่าน คำถามที่มักพบบ่อย ก่อนโทรหาเรา
อ่านข้อมูล course ข้างล่าง แล้ว โทรหาเราที่ 0853507540 | 0848800255 เพื่อสมัครเรียน

If you need to find programmers, we can help YOU. contact us at ntprintf@gmail.com !!!!

อ่านข้อมูล course ต่างๆ ข้างล่างนี้ หรือถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนอะไร โทรหาเราที่ 0853507540

สอนเขียนโปรแกรมJAVA สอนเขียนโปรแกรมC/C++ สอนเขียนโปรแกรมPHP สอนเขียนWeb Programming สอนเขียนโปรแกรมC# สอนเขียนโปรแกรมVB.NET สอนData Structure And Algorithm สอนเขียนโปรแกรมImage Processing สอนเขียนโปรแกรม Objective C & iOS Programming course GROUP สอนเขียนโปรแกรมPython course SET เรียนหลาย Course มีส่วนลดให้ สอนเขียนโปรแกรมบน Android course SET เรียนเขียนโปรแกรมระดับเทพใน 60 วัน Course Level Up : Course เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กแบบง่ายๆ คณิตศาสตร์สำหรับProgrammer Course Graphics Course พิเศษ course ด่วนจี๋ Sketch Up
รายละเอียด COURSE ONLINE COURSE ONLINE

แผนที่

คำถามที่มักพบบ่อย

เปิด ทุกวันยกเว้น วันจันทร์
วันอังคาร และวันพฤหัสเปิด 10.00-21.30
วันอื่นๆเปิด 10.00-18.00
และจะมีปิดเพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งถ้าสมัครแล้วจะได้แจก ปฏิทิน
กรุณาติดต่อที่0853507540 ก่อนเข้ามาติดต่อนะครับ
นักเรียนใหม่และผู้ปกครอง
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีความกังวลความสงสัย ปีกรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย โดยละเอียดก่อนโทรหาเรา • EPT เป็นที่เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ คนอยู่ต่างประเทศทั้ง อเมริกา ,อังกฤษ ,ลาว นั่งเครื่องบินมาเรียน
 • EPT เป็นที่เรียนเขียนโปรแกรมของเด็กตั้งแต่อายุ 12 ปี ถึง คนรุ่น 60 ปี มาเรียน
 • EPT มีนักเรียน ตั้งแต่ ระดับนักเรียนโอลิมปิก จนถึง เด็กออทิสติกมาเรียน
 • EPT มีอะไรดี คุณต้องพิสูจน์ ด้วยตัวเองวันนี้ ดูรายละเอียด course ที่เหมาะกับคุณ และโทร 0853507540


รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ นักเรียนที่ต้องการจะเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนตั้งแต่เริ่มต้น สอนเขียนโปรแกรมบน Web สอน Web Programming สอนJAVA สอนC# สอนC สอนC++ สอนVB.NET สอนPYTHON สอนPHP สอนJAVASCRIPT สอนData Structure สอนAlgorithm เรียนโดยการเน้นลงมือปฏิบัติ เรียนจบแล้วมีงานทำ เรียนจบแล้วเทพ ถ้าทำการบ้านและโจทย์เยอะๆ สอนโดยการเน้นกระบวนการคิด และ Algorithm

2

Algorithm
และ Math คือสิ่งที่เราเน้น
และคือจุดแบ่งระหว่าง โปรแกรมเมอร์ระดับเทพ
และโปรแกรมเมอร์โดยทั่วๆไป
รายละเอียดกดตรงนี้

เรียนกับเราดีอย่างไร

 1. สอน แบบPRIVATE - กลุ่มย่อย ( 7 คน) - course private(SELF)
 2. สอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง
 3. อาจารย์ระดับเทพ
 4. หนังสือ - สื่อการเรียน ครบถ้วน
 5. แบบฝึกหัดเพียบ
 6. สอนสนุก เป็นกันเอง

Course Project,ป. โท - เอก

 1. Database
 2. Image Processing,Computer Vision
 3. OCR,ASR,augmented reality (AR)
 4. Algorithm ,Data Structure,Abstract Data Type
กดตรงนี้เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Advance Course
 1. Image Processing ,Computer Vision( OpenCV)
 2. OCR,ASR
 3. 3D Programmong (OpenGL)
 4. Algorithm ,Data Structure
กดตรงนี้เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Graphics Course

 1. Illastator
 2. Photoshop, GIPM
 3. MAYA, 3DMAX, Blender
กดตรงนี้เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Expert
Programming
Tutor

สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ

คือสถานีจัดการเรียนรู้และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะของนักพัฒนา Software ในประเทศไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และขับดันประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตและส่งออก Software คุณภาพระดับ World Class


สอนรายบุคคลแบบSELF เรียนแบบรายบุคคล รับสอนเขียนโปรแกรมแบบSELF เพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ลดการสูญเสียเวลาอันมีค่าของท่านทำให้ท่านสามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง เรียนแบบ SELF กดตรงนี้

เราเน้นการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง เพื่อคุณภาพในการเรียนอย่างสูงสุด


เราเชื่อว่า คนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ถ้ามีความพยายาม และ ลงมือทำ :)


สำหรับเด็ก 8-18 ปี หรือผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี

สำหรับ เด็กๆ 8 ขวบก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับเริ่มต้น

เรียนแบบ SELF Course Level Up
สำหรับเด็ก 12- 15 ปี

ในวัยนี้ จะเน้น ความรู้ความเข้าใจ ในพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เพื่อปูพื้นฐานสำหรับ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือ เพื่อเตรียมตัวสอบ สอวน. สสวท. โอลิมปิก คอมพิวเตอร์ course ที่แนะนำคือ C C101, JAVA J103
**เด็กในวัยนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะเรียนไม่ไหว :)**

เรียนแบบ SELF กดตรงนี้ JAVA C/C++ Pythonสำหรับเด็ก 16-18 ปี

สำหรับเตรียมตัวก่อนเข้า มหาวิทยาลัย ทั้งใน และ ต่าง ประเทศ course ที่แนะนำคือ C C101, JAVA J103, JAVA J104 ,C++

เรียนแบบ SELF JAVA C/C++ Python
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

เตรียมตัวสำหรับการสอบมหาวิทยาลัย
เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ โปรดแจ้งตอนรับสมัครว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งเรามี course ที่ทำมาเฉพาะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พระจอมเกล้าธนบุรี
 • ธรรมศาสตร์
 • เกษตร
** course แบบ self ที่นี่เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมี course self หลายฉบับและการเรียงเรื่อง ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน**

เรียนแบบ SELF JAVA C/C++ PHP C# Python
Data Structure And Algorithm course Group
course SET มีส่วนลดให้
นักศึกษามหาวิทยาลัย ทำ เพื่อเตรียมตัวทำโปรเจ็คนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโปรเจ็คนักศึกษา ทั้ง ตรี โท เอก

เรียนแบบ SELF JAVA C/C++ PHP C# Python Data Structure And Algorithm course Group course SET มีส่วนลดให้

สำหรับ Android ,iOS ,AI ,Image processing โปรดโทร 0853507540

สำหรับการทำงานทางธุรกิจทั่วไป

งานเก็บข้อมูล งาน database งานเขียนโปรแกรม MLM งานโรงงาน งานฝ่ายขาย

เรียนแบบ SELF JAVA
C/C++
PHP
C#
สำหรับการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบอัตโนมัติ หรือ อื่นๆ

OpenCV,OpenGL,OpenFramework,Hardware Control, arduino ,หรืออื่นๆ
โปรดโทร 0853507540


เรียนแบบ SELF

สำหรับเขียนโปรแกรม Trade หุ้น เล่นหุ้นแบบ อัตโนมัติ (Algorithmic Trading) trade ค่าเงิน trade forex

course ที่แนะนำคือ

สำหรับ คนที่ต้องการศึกษา MQL4 , MQL5 และ metatrader ให้เรียน C/C++
สำหรับ คนที่ต้องการศึกษา ninja trader C#
สำหรับ คนที่ต้องการ ดึงข้อมูลต่างๆ ของหลักทรัพย์ แบบเยอะๆ และคิดคำนวน C# VB.NET JAVA Python

เรียนแบบ SELF
หมายเหตุ

 1. สำหรับการ trade ด้วยเงินจริง ควรศึกษา ข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อน เพราะการลงทุนมีความเสียง แต่จะเสียงมากขึ้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลย
 2. เราสอน programming คือ สอนเขียนโปรแกรมเท่านั้น ไม่ได้สอน Algorithm ในการ Trade
 3. สำหรับบางคนที่คิดว่าเราสอนยาก --> "ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณจะ ร่ำรวยจากการ trade ได้โดยที่ยังทำโจทย์เลขที่เด็กม. 2 ทำได้ไม่ได้ โจทย์ของเราเป็นโจทย์ระดับ ม. ต้น - มหาวิทยาลัย โดยเขียนโปรแกรมแก้ ถ้าจำคณิตศาสตร์ พื้นฐานไม่ได้ การ trade และ algorithm ก็ไม่ต่างอะไรกับการเข้าบ่อน การพนัน "
 4. style การสอน ของเราคล้ายๆ กับเรียนคณิตศาสตร์ แก้โจทย์ที่ละ step ทีละ step

Course C# และ VB.net

Course C# และ VB.NET Course

 • VARIABLE
 • IF-ELSE
 • LOOP
 • ARRAY
 • CLASS OBJECT
 • OOP INHERITANCE POLYMORPHISM encapsulation
 • Recursive
 • Stream
 • File
 • DATABASE DESIGN
 • SQL
 • ADO.net
 • MVC
 • Multi Layer Programming
 • Network Programming
 • Serialization
 • ทำ web โดยใช้ ASP.net

โปรดโทร 0853507540

รายละเอียด C# รายละเอียด VB.NET

ใครที่ควรเรียนกับเรา

1 ทีมพัฒนาSoftwareในบริษัทของท่าน ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับที่ลึกมากขึ้น ในเรื่องที่ยังไม่รู้ ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถนำมาใช้ในงานจริงได้ในต้นทุนที่ต่ำแบบสุดๆและในเวลาอันรวดเร็ว

2 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ที่เรียนเขียนโปรแกรมในห้องไม่รู้เรื่อง หรือ รู้เรื่องแต่ต้องการเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกวิชาการ

3 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนเขียนโปรแกรมในชั้นเรียนไม่รู้เรื่อง หรือต้องการเรียนเสริม วิชา Data structure , วิชา Algorithm , วิชา Database Design หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อทำเกรด ให้ได้ A

4 นิสิต นักศึกษา ที่ไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science , Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะจบออกไปประกอบอาชีพด้านนี้

5 คนทำงาน ที่ไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science , Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะประกอบอาชีพด้านนี้เลยต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่างรู้จริง เพื่อทำงาน

6 คนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และของธุรกิจ จึงอยากเรียนเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงระบบงาน

7 เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำระบบ IT ของบ. ตัวเอง ให้ใช้งานได้จริง อาจจะลองจ้างคนมาเขียนแล้วไม่ถูกใจ ไม่ตรงตามความต้องการ จึงอยากทำเอง ซึ่ง ถ้าคุณเรียนกับเราแล้ว จะรู้ว่าทำโปรแกรมเองไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีข้อดีกว่าจ้างคน มาเขียนคือ สามารถปรับปรุงต่อยอดได้เองในอนาคต อาจจะทำ Website ของตัวเอง ที่ link กับ database ของการขายหน้าร้าน ของระบบจัดการลูกค้า


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 085-350-7540 | 084-88-00-255
หรือทาง EMAIL: INFO@EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM | ntprintf@gmail.comตัวอย่างบริษัทที่เรียนกับเรา

โครงการสร้างนักเขียนโปรแกรม สำหรับผู้มีรายได้น้อยฟรี ปี 59

ทาง EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี กด LINK ต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด รายละเอียด
เรียนฟรี อย่างแท้จริง เรียนเน้นๆ สำหรับผู้มีรายได้น้อย
เรียนฟรีตลอด course ให้จบแล้วไปทำงานได้ เรียนแบบเต็มๆ 20 ครั้ง ไม่ใช่ 2-3 ครั้งแบบที่อื่นๆสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกาศจากทางอาจารย์ผู้สอน


อ่านรายละเอียด