สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษ SEAL TEAM CODE CAMP


กดที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สเรียนสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษปี 2020 ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้เพราะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ Programming พื้นฐาน, Web Programming, Mobile Programming ไปจนถึง Machine Learning แทบทุกอย่างที่ต้องรู้ในการเขียนโปรแกรมและทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานโปรแกรมเมอร์และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสายโปรแกรมเมอร์ เรียน 3 เดือนที่อาคารของเรา และเรียน 3 เดือน Online มีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ให้ทำ เรียนจบสอบผ่าน+ส่งโปรเจกต์คืนเงิน 7,000 บาท พร้อมทั้งมีบริการหางานให้ด้วย กรณีที่หางานกับทางเราแล้วทำงานครบ 6 เดือน คืนเงินอีก 20,000 บาท ครบและคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว !!!!!

เนื้อหาที่สอนจะครอบคลุม 4 ด้านหลักดังต่อไปนี้

 1. Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนโดยใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมยุคใหม่ โดยใช้ผ่านสื่อที่พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่เบื่อ เช่น เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ, การสร้าง Website, การเขียนโปรแกรมบน Web, การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ (Android), การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการให้คนอื่นเรียกใช้, การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน Machine Learning และ AI เพื่อใช้แก้ปัญหา, การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะข้อมูล Data Science ฯลฯ

 2. Computer Science หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของความรู้ต่าง ๆ ในโลกของ Computer ถ้าอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จำเป็นต้องรู้สิ่งที่คนอื่นได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้ว และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกปัจจุบันก็อยู่ในโลกของ Computer โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ เช่น Computer ทำงานอย่างไร, CPU ทำงานอย่างไร, Linux Command Line, Computer Network, Database, Data Structure, Algorithm, วิทยาการเข้ารหัส, Internet ทำงานอย่างไร, Artificial Intelligence, Machine Learning ฯลฯ

 3. Mathematics คณิตศาสตร์สำคัญอย่างมากกับการเรียนเขียนโปรแกรมและการศึกษาเทคโนโลยีอย่างมาก โดยจะมีการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบางเรื่อง รวมถึงสถิติและแคลคูลัสด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

 4. Computer Language
  • JAVA
  • C#
  • VB.NET
  • Python
  • Go Lang
  • etc.

หมายเหตุ: เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก แต่สถานที่เรามีจำกัด และเพื่อให้ดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจะขออนุญาตคัดผู้สมัครโดยให้ทำแบบทดสอบก่อนนะครับ

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้

ตารางเวลาเรียนเดิม ก่อน COVID19 outbreak

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม Computer ได้แบบมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
 2. ผู้เรียนมีความเข้าใจการทำงานของ Computer ตั้งแต่ระดับ Bit, Byte ไปจนกระทั่งถึงระดับ Software System เช่น OS, ระบบ Computer Network, การทำงานของ Internet
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติและเป็นขั้นเป็นตอน
 4. มองเห็นและสามารถเลือกใช้ Technology ทาง Computer ได้เหมาะกับปัญหาที่ต้องการแก้

พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีก่อนเข้าเรียน

 1. ทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน เช่น Download Program มาแล้วติดตั้ง, แก้ไขปัญหาไวรัส, พิมพ์รายงานด้วย Microsoft word, คำนวณด้วย Excel, ทำ Presentation ด้วย PowerPoint, หา File ต่าง ๆ ในเครื่องได้
 2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น + - * / ยกกำลัง ท่องสูตรคูณได้ รู้จักเศษส่วน รู้จักร้อยละ รู้จัก ค.ร.น. ห.ร.ม.
 3. อ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 4. สามารถมาเรียนและทำการบ้านในเวลาที่กำหนด

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. สอนสด
 2. Video Online มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม
 3. Video ที่อาคารของเรา มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแบบตัวต่อตัว
 4. สัมมนา
 5. ลงมือปฏิบัติจริง ๆ
(สัดส่วนจะขึ้นอยู่กับบทเรียน บางบทเรียนต้องบรรยายเยอะหน่อย บางบทเรียนต้องลงมือจริงเยอะหน่อย) นอกจากนี้ยังมีการบ้านให้กลับไปทำที่บ้านด้วย

สื่อการเรียนการสอน

 1. โปรแกรม Eclipse สำหรับเขียน JAVA
 2. โปรแกรม Python IDE
 3. โปรแกรม Visual Studio ของ Microsoft สำหรับเขียน C#, VB.NET
 4. MIT Software: สำหรับสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ
 5. Microsoft Make Code
 6. Program EPT-LAB: Software สำหรับตรวจการเขียน Code ให้ถูกต้อง (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 7. Program EPT-Block: Software สำหรับเขียน Code ด้วย Visual Programming มาตรฐานจาก Google บนงานวิจัยของ MIT (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 8. Program EPT-Kids: Software และสื่อการเรียนการสอน Interactive เรื่องของการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Computer โดยเป็นการให้นักเรียนได้ลงมือจริงกับสื่อที่หน้าตาเหมือนเกมเพื่อความไม่เบื่อ ใช้ในเรื่องเช่น วงจรไฟฟ้า, Data Representation และอื่นๆ (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 9. Program EPT-Math: Software สำหรับเรียนเลข (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 10. EPT Programming Suit: สําหรับ Data Science, Machine Learning, Deep Learning
 11. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Course นี้แตกต่างจาก Course ที่อื่นอย่างไร

 1. มีเนื้อหาที่หลากหลายกระชับทำให้เข้าใจเรื่องนั้น ๆ จริง ๆ และลงลึก สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด ๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน เรียนจบเทพแน่นอน (ถ้าตั้งใจและทำการบ้านครบ)
 2. เนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกอย่างและภาษาหลัก ๆ ในการเขียนโปรแกรม
 3. ผู้สอนรู้จริงด้านเนื้อหาที่สอน
 4. มีสื่อการสอนครบ รวมทั้งที่ทางเราพัฒนาเอง ทำให้สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่น
 5. เป็นการเรียนแบบ Active โดยผู้เรียนต้องลงมือ ฟัง คิด เขียน พูด ไม่ใช่มานั่งฟังคุณครูพูดอย่างเดียว

Course เรียนนี้ต่างกับการเรียนมหาวิทยาลัยสาขาคอมพิวเตอร์อย่างไร

 1. การเรียนมหาวิทยาลัยอาจารย์จะไม่สอนตั้งแต่พื้นฐาน เพราะมักจะถือว่านักเรียนรู้อยู่แล้ว
 2. การเรียนมหาวิทยาลัยจะเน้นทฤษฎีและการออกแบบเทคโนโลยี แต่ของเราเน้นด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Science คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
 3. การเรียนมหาวิทยาลัยกว่าจะเรียนจบทุกอย่างที่สอนในคอร์สนี้ต้องใช้เวลาหลายปี แต่ของเรารวบรัดมาให้แล้วจบทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงปี
 4. คอร์สของเน้นทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ
 5. คอร์สของเราเน้นลงมือปฏิบัติแบบลงมือเขียน Code จริง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและลงมือแก้ปัญหาจริง ๆ
 6. มีเนื้อหาที่หลากหลายและลงลึกกว่าเพราะเป็นการเรียนพิเศษ เนื้อหาจึงต้องพิเศษกว่าทั่ว ๆ ไป
 7. มีสื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยที่ทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง ทำให้ติดตามผลการเรียนได้อย่างชัดเจนกว่า
 8. มีอาจารย์และ TA ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 9. เรียนจบแล้วพร้อมออกไปทำงานได้เลย มีบริการหางานให้สำหรับนักเรียนที่สอบจบคอร์สผ่านและทำการบ้านครบ

โครงสร้างหลักสูตร

[คลิกที่ชื่อวิชาเพืิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ค่าใช้จ่าย

86,000 บาท

สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

52,000 บาท
และ 42,000 บาท (โดยจะแพงขึ้นนิดหน่อย กว่าการจ่ายราคาาเต็ม)
คุ้มมากราคานี้เรียนกว่า 28 สัปดาห์ ระยะเวลาเรียน ประมาณ 700 ชั่วโมง แบบปัดลง ไม่รวมเวลาทำการบ้านไปรวมเวลา ทำโปรเจ็ค
โดยงวดแรกจะได้เรียน
 1. Computer Engineering Essential
 2. Linux / GIT / Introduction to Computer
 3. Java Programming and Database Design (J104)
 4. VB.NET Programming (VB701)
 5. Web Programming Front-End (W701)
 6. WEB PROGRAMMING: Full Stack
 7. Data Structure and Algorithm

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างละหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส JAVA ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows หรือ macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 3 ปี
 • CPU Core i5 ขึ้นไป, RAM ≥ 8 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม