สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษ SEAL TEAM CODE CAMP


กดที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สเรียนสำหรับโปรแกรมเมอร์หน่วยรบพิเศษปี 2020 ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้เพราะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ Programming พื้นฐาน, Web Programming, Mobile Programming ไปจนถึง Machine Learning แทบทุกอย่างที่ต้องรู้ในการเขียนโปรแกรมและทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานโปรแกรมเมอร์และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสายโปรแกรมเมอร์ เรียน 3 เดือนที่อาคารของเรา และเรียน 3 เดือน Online มีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ให้ทำ เรียนจบสอบผ่าน+ส่งโปรเจกต์คืนเงิน 7,000 บาท พร้อมทั้งมีบริการหางานให้ด้วย กรณีที่หางานกับทางเราแล้วทำงานครบ 6 เดือน คืนเงินอีก 20,000 บาท ครบและคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว !!!!!

เนื้อหาที่สอนจะครอบคลุม 4 ด้านหลักดังต่อไปนี้

 1. Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนโดยใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมยุคใหม่ โดยใช้ผ่านสื่อที่พยายามให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่เบื่อ เช่น เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ, การสร้าง Website, การเขียนโปรแกรมบน Web, การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ (Android), การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการให้คนอื่นเรียกใช้, การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน Machine Learning และ AI เพื่อใช้แก้ปัญหา, การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะข้อมูล Data Science ฯลฯ

 2. Computer Science หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของความรู้ต่าง ๆ ในโลกของ Computer ถ้าอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จำเป็นต้องรู้สิ่งที่คนอื่นได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้ว และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกปัจจุบันก็อยู่ในโลกของ Computer โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ เช่น Computer ทำงานอย่างไร, CPU ทำงานอย่างไร, Linux Command Line, Computer Network, Database, Data Structure, Algorithm, วิทยาการเข้ารหัส, Internet ทำงานอย่างไร, Artificial Intelligence, Machine Learning ฯลฯ

 3. Mathematics คณิตศาสตร์สำคัญอย่างมากกับการเรียนเขียนโปรแกรมและการศึกษาเทคโนโลยีอย่างมาก โดยจะมีการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบางเรื่อง รวมถึงสถิติและแคลคูลัสด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

 4. Computer Language
  • JAVA
  • C#
  • VB.NET
  • Python
  • Go Lang
  • etc.

หมายเหตุ: เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก แต่สถานที่เรามีจำกัด และเพื่อให้ดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจะขออนุญาตคัดผู้สมัครโดยให้ทำแบบทดสอบก่อนนะครับ

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเวลาเรียนเดิม
ไม่ใช้แล้ว แต่มีไว้ให้นักเรียนเปลี่ยบเทียบ

ตารางเวลาเรียนเดิม ก่อน COVID19 outbreak

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม Computer ได้แบบมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
 2. ผู้เรียนมีความเข้าใจการทำงานของ Computer ตั้งแต่ระดับ Bit, Byte ไปจนกระทั่งถึงระดับ Software System เช่น OS, ระบบ Computer Network, การทำงานของ Internet
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติและเป็นขั้นเป็นตอน
 4. มองเห็นและสามารถเลือกใช้ Technology ทาง Computer ได้เหมาะกับปัญหาที่ต้องการแก้

พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีก่อนเข้าเรียน

 1. ทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน เช่น Download Program มาแล้วติดตั้ง, แก้ไขปัญหาไวรัส, พิมพ์รายงานด้วย Microsoft word, คำนวณด้วย Excel, ทำ Presentation ด้วย PowerPoint, หา File ต่าง ๆ ในเครื่องได้
 2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น + - * / ยกกำลัง ท่องสูตรคูณได้ รู้จักเศษส่วน รู้จักร้อยละ รู้จัก ค.ร.น. ห.ร.ม. พหุนาม การแก้สมการพหุนาม การแก้สมการ 2-3 ตัวแปร ความคล้าย พาลาโบลา
 3. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น SET, ตรรกศาสตร์, Relation and Function, Logarithm, Exponential, Vector, Matrix, Statistics
 4. อ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ในระดับอ่านบทความภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถมาเรียนและทำการบ้านในเวลาที่กำหนด
 6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
 7. ชอบการศึกษาวิจัย เพราะการเขียนโปรแกรมไม่ใช่คำตอบแน่นอนตายตัว ผู้เรียนต้องช่างคิดช่างสังเกตเพื่อ ตอบคำถามต่างๆ

สมัครแล้วไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

ทาง EPT เราซื่อสัตย์ต่อเนื้อหาวิชาการ ดังนั้น จะไม่มีการปรับหลักสูตรให้ง่ายลงตามผู้เรียน ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเรียนไม่ไหว แต่ทางเราต้อง คงมาตรฐานทางวิชาการ

คำว่าเขียนโปรแกรมมีหลายละดับ Course นี้คือระดับโหด

Course นี้เหมาะกับใคร

 1. ทุกคนที่ต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นในระดับที่ลุ่มลึก ให้โลกประจักษ์ถึงความสุดยอดทางความสามารถด้าน Programming
 2. เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยี
 3. คนที่อยากจะเติมโตอย่างมั้นคงในสายงานโปรแกรมเมอร์โดยเป็นโปรแกรมเมอร์สายโหดทุกอย่างสามารถทำได้ ทุกโปรแกรมบนโลกที่เค้ามีอยู่จะสามารถเขียนได้ (ถ้ามีทรัพยากร(เงิน+เวลา+ทีม)เพียงพอ)
 4. นักลงทุนที่มองเก็นอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า
 5. คนที่เข้าใจว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่แค่ทำเว็บหรือทำแอฟมือถือ
 6. คนที่ต้องการเปลี่ยนโลก

Course นี้ไม่เหมาะกับใคร

 1. คนใจเสาะกลัวยาก
 2. คนกลัวเหนื่อย
 3. คนกลัวต้องใช้สมองเยอะ
 4. คนที่ลืมเลขหมดแล้ว และไม่อยากจะศึกษาใหม่
 5. คนที่ไม่ชอบคิดวิเคราะห์ชอบทำตามกระแส
 6. คนที่จิตใจบอบบางรับไม่ได้กับความล้มเหลวของตัวเองที่จะต้องลงมือทำซ้ำๆ เป็นหลายๆ รอบ เพื่อการเรียนรู้
 7. คนที่ไม่ชอบอ่านอะไรยาว ๆ เพราะ แค่หนังสือที่แจกใน Course นี้คือ 10 กว่าเล่มแล้ว

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. สอนสด
 2. Video Online มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม
 3. Video ที่อาคารของเรา มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแบบตัวต่อตัว
 4. สัมมนา
 5. ลงมือปฏิบัติจริง ๆ
(สัดส่วนจะขึ้นอยู่กับบทเรียน บางบทเรียนต้องบรรยายเยอะหน่อย บางบทเรียนต้องลงมือจริงเยอะหน่อย) นอกจากนี้ยังมีการบ้านให้กลับไปทำที่บ้านด้วย

สื่อการเรียนการสอน

 1. โปรแกรม Eclipse สำหรับเขียน JAVA
 2. โปรแกรม Python IDE
 3. โปรแกรม Visual Studio ของ Microsoft สำหรับเขียน C#, VB.NET
 4. MIT Software: สำหรับสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ
 5. Microsoft Make Code
 6. Program EPT-LAB: Software สำหรับตรวจการเขียน Code ให้ถูกต้อง (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 7. Program EPT-Block: Software สำหรับเขียน Code ด้วย Visual Programming มาตรฐานจาก Google บนงานวิจัยของ MIT (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 8. Program EPT-Kids: Software และสื่อการเรียนการสอน Interactive เรื่องของการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Computer โดยเป็นการให้นักเรียนได้ลงมือจริงกับสื่อที่หน้าตาเหมือนเกมเพื่อความไม่เบื่อ ใช้ในเรื่องเช่น วงจรไฟฟ้า, Data Representation และอื่นๆ (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 9. Program EPT-Math: Software สำหรับเรียนเลข (พัฒนาและใช้งานโดย Expert-Programming-Tutor)
 10. EPT Programming Suit: สําหรับ Data Science, Machine Learning, Deep Learning
 11. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Course นี้แตกต่างจาก Course ที่อื่นอย่างไร

 1. มีเนื้อหาที่หลากหลายกระชับทำให้เข้าใจเรื่องนั้น ๆ จริง ๆ และลงลึก สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด ๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน เรียนจบเทพแน่นอน (ถ้าตั้งใจและทำการบ้านครบ)
 2. เนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกอย่างและภาษาหลัก ๆ ในการเขียนโปรแกรม
 3. ผู้สอนรู้จริงด้านเนื้อหาที่สอน
 4. มีสื่อการสอนครบ รวมทั้งที่ทางเราพัฒนาเอง ทำให้สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่น
 5. เป็นการเรียนแบบ Active โดยผู้เรียนต้องลงมือ ฟัง คิด เขียน พูด ไม่ใช่มานั่งฟังคุณครูพูดอย่างเดียว

Course เรียนนี้ต่างกับการเรียนมหาวิทยาลัยสาขาคอมพิวเตอร์อย่างไร

 1. การเรียนมหาวิทยาลัยอาจารย์จะไม่สอนตั้งแต่พื้นฐาน เพราะมักจะถือว่านักเรียนรู้อยู่แล้ว
 2. การเรียนมหาวิทยาลัยจะเน้นทฤษฎีและการออกแบบเทคโนโลยี แต่ของเราเน้นด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Science คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
 3. การเรียนมหาวิทยาลัยกว่าจะเรียนจบทุกอย่างที่สอนในคอร์สนี้ต้องใช้เวลาหลายปี แต่ของเรารวบรัดมาให้แล้วจบทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงปี
 4. คอร์สของเน้นทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ
 5. คอร์สของเราเน้นลงมือปฏิบัติแบบลงมือเขียน Code จริง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและลงมือแก้ปัญหาจริง ๆ
 6. มีเนื้อหาที่หลากหลายและลงลึกกว่าเพราะเป็นการเรียนพิเศษ เนื้อหาจึงต้องพิเศษกว่าทั่ว ๆ ไป
 7. มีสื่อการสอนแบบ Interactive ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยที่ทางเราเป็นผู้พัฒนาเอง ทำให้ติดตามผลการเรียนได้อย่างชัดเจนกว่า
 8. มีอาจารย์และ TA ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 9. เรียนจบแล้วพร้อมออกไปทำงานได้เลย มีบริการหางานให้สำหรับนักเรียนที่สอบจบคอร์สผ่านและทำการบ้านครบ

โครงสร้างหลักสูตร

[คลิกที่ชื่อวิชาเพืิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ค่าใช้จ่าย

86,000 บาท

สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

52,000 บาท
และ 42,000 บาท (โดยจะแพงขึ้นนิดหน่อย กว่าการจ่ายราคาาเต็ม)
คุ้มมากราคานี้เรียนกว่า 28 สัปดาห์ ระยะเวลาเรียน ประมาณ 700 ชั่วโมง แบบปัดลง ไม่รวมเวลาทำการบ้านไม่รวมเวลา ทำโปรเจ็ค
โดยงวดแรกจะได้เรียน
 1. Computer Engineering Essential (COM101)
 2. Linux / GIT / Introduction to Computer (SU101)
 3. Java Programming and Database Design (J104)
 4. VB.NET Programming (VB701)
 5. Web Programming Front-End (W701)
 6. WEB PROGRAMMING: Full Stack (PHP102)
 7. Data Structure and Algorithm (DA101+DA102)

Course เราเป็น Course แบบฝึกคิด

การเรียนของเราค่อนข้างยากและลงลึกกว่าที่อื่นโดยเป็นการเรียนแบบ Action คือต้องลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ Course Series 1xx เช่น Python PY101 , JAVA J104 , JAVA J103 ,C++ CPP101 โดผู้เรียนที่ไม่เคยฝึกคิดมาเลยตลอดชีวิต อาจจะตกใจได้ เพราะว่า เราใช้ทั้ง การคิดเชิงคำนวณ( Computational Thinking ), การคิดเชิงจรรกะ (Logics ) เหมือนกับการทำงานจริง โดยทุกอย่างจะจริงจัง เรียนแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อสมองงอกแน่นอน

ระบบจองเวลาเรียน

Course แบบ เรียนกับ Video ที่อาคารของเรา สามารถจองเวลาได้จากในเว็บจองเวลาเรียน Username/Password สามารถได้รับตอนสมัครเรียนแล้ว

Partner Program

พาเพื่อนมาเรียน 1 คน ได้ เงินคือ 10% ของราคาที่เพื่อนจ่าย
 1. นักเรียนที่เรียนจบ Course ของเราแล้ว มีความเข้าใจอันดีในเรื่องของการเรียนโปรแกรมแล้ว พาเพื่อนมาเรียน 1 คนจะได้เงินคืน 10 % ของราคา ที่เพื่อนจ่าย แปลว่าถ้าท่านพามา 10 คนท่านจะได้เรียนฟรีเลย
 2. โปรโมชันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Expert-Programming-Tutor
 3. ไม่รวม Course SEAL TEAM CODE CAMP เพราะราคาคือโคตรถูกอยู่แล้ว บาง Course ลด 30-45 % อยู่แล้ว กรณีที่เป็น Course ที่กล่าวในข้อนี้จะได้ เงินคืน 5%
 4. โปรโมชันนี้ไม่รวม Course Online
 5. สำหรับเงินคืนนี้จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลังเพื่อนที่ท่านพามาสมัครและเรียนจบ Course แล้ว

โปรโมชันลับ / Secret Promotion

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันลับ

ตารางคอร์ส SEAL TEAM CODE CAMP ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

ตารางคอร์ส สอนสด ในปี 2020 (UPDATE หลัง COVID-19 แล้ว)

ตารางเวลาเรียน

ผู้เรียนจะต้องมาเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้เท่านั้น สำหรับ Course สอนสด
ตารางเรียนเขียนโปรแกรม Course สอนสด

เงินเดือนเฉลี่ยของ อาชีพโปรแกรมเมอร์ ***

หมายเหตุ : การเรียนเขียนโปรแกรมเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเป็น นักคอมพิวเตอร์ / Programmer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการเรียนเขียนโปรแกรมทำให้ได้ความรู้และเป็นการปรับสมองให้รู้จักคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน(Algorithm) ซึ่งความสามารถตรงนี้สามารถ นำไปต่อยอดได้หลากหลาย เรียนแล้วคุ้มแน่นอน

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศไทย
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 20,000 บาท - 30,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 25,000 บาท - 45,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน
 • Senior Programmer 40,000 บาท - 100,000 บาท
 • Researcher 50,000 บาท - 300,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 60,000 บาท - 110,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 75,000 บาท - 145,000 บาท
 • Senior Programmer 120,000 บาท - 280,000 บาท
 • Researcher 200,000 บาท - 400,000 บาท

รายได้ต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบใหม่ประสบการณ์ 0 ปี 120,000 บาท - 330,000 บาท
 • ประสบการณ์ 2-4 ปี 135,000 บาท - 445,000 บาท
 • Senior Programmer 220,000 บาท - 480,000 บาท
 • Researcher 340,000 บาท - 500,000 บาท

ใบปัจจุบัน อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงดังนั้น ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนครับ แต่ขอให้ มีความสามารถอย่างจริงจัง (ไม่ใช้แค่รู้-พอรู้ หรือ รู้นิดหน่อย) ความรู้ต้องอยู่ในระดับที่ใช้การใช้งานได้ ซึ่ง การเรียน ที่ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR มีโจทย์ให้ทำอยู่แล้วถ้าขยันทำโจทย์ให้เยอะๆจะได้ชินกับการเขียนโค้ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่างกันอย่างไร

กรุณาอ่าน
คำถามที่มักพบบ่อย
และ
ข้อแตกต่างระหว่างภาษา (ระวังบทความนี้มีความเป็นอัตวิสัย)

อยากทราบประวัติผู้สอนคร่าวๆ

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานในอดีต

 • เหรียญทองแดงฟิสิกส์ โอลิมปิก ประเทศไทย
 • เข้ารอบสุดท้าย PHILIPS YOUNG ELECTRONIC DESIGN
 • ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ National Software Contest (NSC) ระดับอุดมศึกษา
 • ชนะเลิศการประกวด Software ของ Thailand Information technology Agency (TITA) ระดับอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Information Technology (APITA) ที่ Indonesia
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศไทย
 • ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก
เรียนกับเราดีอย่างไร
กรุณาอ่าน

วิธีการจ่ายเงิน

สำหรับ Course แบบเรียนที่อาคารของเรา : จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน

สำหรับ Course แบบเรียนออนไลน์ : จ่ายเงินได้ทางหน้าwebออนไลน์

หมายเหตุการจ่ายเงิน

ราคาที่แสดงในหน้าwebที่เป็นราคาส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นราคาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น เพื่อต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ใช้มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สำหรับ บริษัท จะไม่ได้ราคาส่วนลดนี้

วิธีการสมัครเรียน

สมัครที่อาคารของเรา
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรามีคำถามเพิ่มเติม

 • กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย
 • หลังจากอ่าน จบแล้วมีคำถามเพิ่มเติม โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255 ครับ

เรียนแล้วคุ้มไหม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

ทำไมถึงควรเรียนเขียนโปรแกรม

 • ลงทุนซื้อบ้าน แล้วปล่อยให้เช่า ถ้าโชคดี 20 ปี หรือ 240 เดือน คืนทุนครับ แต่เรียนเขียนโปรแกรมกับเราถ้าทำได้จำได้ และเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆ ไปทำงาน ครึ่งเดือน หรือเดือนเดียวก็คุ้มแล้วครับ
 • สมัครเรียน โทร 0853507540 ครับ

พื้นฐานของผู้เรียน ที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. คณิตศาสตร์ ม.ต้น - บางเรื่องของ ม.ปลาย (เน้นเรื่อง Logic วิธีการคิด) (สำหรับ course DATA STRUCTURE / ALGORITHM / IMAGE PROCESSING / GAME / ROBOTICS ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกเรื่อง ย้ำว่า ทุกเรื่องแบบแน่นๆ)
 2. ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (อ่านบทความภาษาอังกฤษได้)
 3. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 4. มีเวลาทบทวนและทำการบ้าน
 5. มีพื้นฐานการใช้ computre และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่น แก้ ไวรัส


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเรียน

 1. กระดาษปากกา
 2. มีเวลามาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. Computer Notebook 1 เครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับคอร์ส JAVA ใช้ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows หรือ macOS โดยมี Specifications ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

Computer's Specifications

 • อายุเครื่องนับจากวันผลิต ≤ 3 ปี
 • CPU Core i5 ขึ้นไป, RAM ≥ 8 GB
 • ไม่มี Virus และโปรแกรมประเภท Baidu, ต่อ Internet ได้
  (สำหรับ MAC รุ่นใหม่ให้เอาหัวต่อ USB มาด้วย)


 • เริ่มเรียนวันไหน

  Course เรียนแบบ Video ที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • วันไหนก็ได้ที่เราไม่ปิด เราปิดทุกวันจันทร์ และ จะมีวันที่ปิดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ ntprintf@gmail.com
  Course เรียนแบบ Online
  Course เรียนแบบสอนสดที่มาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวี
  • ตามตารางด้านล่าง
  Course SEAL TEAM CODE CAMP : CODE CAMP เขียนโปรแกรมแบบหน่วยรบพิเศษ
  เงื่อนไข
  • ตอนนี้ทางเราสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียน Online ราคา Online จึงเป็นราคาลด มากเป็นพิเศษ
  • ในกรณีที่ผู้เรียนสมัครแบบเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีแล้ว ต้องการเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถสมัครใหม่ราคาลดได้ จ่ายเพิ่มประมาณ 2000 บาท
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถมาเรียนที่อาคารของเราได้ ยกเว้นครั้งแรกเท่านั้น
  • ผู้เรียนที่สมัครเรียนแบบเรียนที่อาคารของเราแล้วไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ถ้าจะเรียนออนไลน์ให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่แรก เปลี่ยน Course ไม่ได้
  ***กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย ก่อนโทรหาเรา เราเชื่อว่า คำถามที่ท่านอยากถามส่วนมาก ร้อยละ 92.124 มีอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้ว*** คำถามที่พบบ่อย
  ถ้าเปิดด้วย มือถือและหาราคาไม่เจอ ราคาอยู่ใน ตาราง นะครับ ด้านขวาๆ เลื่อนๆ ไปดูได้นะครับ


  แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม