สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial DART

L01 DART INTRO L02 DART HOWTO L02 DART HOW TO L03 DART GETTING START L04 DART SYNTAX L05 DART VARIABLE 01 L06 DART FUNCTION L06 DART VARIABLE 02 L08 DART OPTIONAL NAMED POSITONAL L09 DART LIST L10 DART CLASS L11 DART INHERITANCE MIXIN L12 DART EXCEPTION L13 DART GENERATOR AND ITERATOR L14 DART OPERATION

Exception

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Dart Exception 
           ในบทนีเราจะพูดถึงหัวข้อเรื่อง exception เวลาเราทำการเขียนโปรแกรม ถ้ามันเกิด error ก็คือตัวโปรเเกรมเราก็จะทำการหยุดการทำงาน เราสามารถเลี่ยงการหยุดการทำงานตรงนั้นได้ โดยการครอบด้วยบล็อคด้วย try() catch ก็จะคุ้นเคยมาจากภาษา java c# มาบ้าง เราก็สามารถเอามาใช้ในภาษา dart ได้เหมือนกัน เบื้องต้น try ก็คือ ทำ,ก่อน ถ้ามันเกิด มันก็จะเขาไปที่ catch ซึ่งในที่นี้คือเราก็จะมาพารามิเตอร์ 2 ตัว อันดับเเรกก็คือ ตัวแปรerror นั่นเอง ต่อมาก็คือ ตัวแปรstack ครับ สุดท้ายเเล้วตัวบอก finally ก็คือบอกสุดท้ายเลย ไม่ว่าเราจะเข้า try catch ยังไงมันก็ต้องจบที่ finally 
ตัวอย่าง
จะเกิดไรขึ้นถ้าเรา ใส่ ++

void main() {
  // Excaptions
  //https://api.dart.dev/stable/2.8.0/dart-core/dart-core-library.html

    try {
    int aaa; 
    aaa++;
  } catch (e, s){
    print('error: $e \n');

    print('stack: $s \n');
  } finally {
    print('finally \n');
  }  
}


เนื่องจาก none อยู่ดีๆมา + มันก็ไม่รู้ว่ามันจะตัองทำอะไร  ต่อมามาดูที่  print stack มันขึ้นไม่สามารถอ่านคุณสมบัติได้จากค่า none เนื่องจากมันมี ++ อยู่เเต่ถ้าเราใส่ 1 มันจะเป็นอย่างนี้

void main() {
  // Excaptions

  //https://api.dart.dev/stable/2.8.0/dart-core/dart-core-library.html  

  try {
    int aaa; 
    aaa++;

  } catch (e, s){
    print('error: $e \n');
    print('stack: $s \n');
  } finally {
    print('finally \n');

  }  
}

อย่างที่บอก เราสามารถดักจับได้ ถ้ามันเกิดerror ใน try มันจะมี error หลายอย่างเช่น ใน methoed มันไม่ซัพพอร์ต เรื่องของ arrays ดังตัวอย่าง

void main() {
  // Excaptions
  //https://api.dart.dev/stable/2.8.0/dart-core/dart-core-library.html

  try {
    int aaa; 
    aaa++;
    var bbb = [2,3];
    bbb[9];
  } catch (e, s){
    print('error: $e \n');
    print('stack: $s \n');
  } finally {
    print('finally \n');
  }  
}

อยู่ดีๆเราจะมา access เข้า index ที่เป็นตัวที่ 9 เนี่ย มันไม่ได้ มันก็จะขึ้น catch เดี๋ยวมาดูกัน ขอ comment บรรทัดนี่ไว้จะได้เห็นภาพ

try {
   // int aaa = 1;
  //  aaa++;

เนื่องจากที่เราเข้า index มันมากกว่า 2 เราสามารถดักจับได้ เเต่บางที error มันเยอะไง เช่นเรามีerror 2 ตัว จะยกตัวอย่างให้ดู เราสามารถทำอย่างนี้ได้คือ  เข้าด้วยบล็อก on คือการ print เพื่อดักข้อผิดพลาด  

void main() {
 // Excaptions
  //https://api.dart.dev/stable/2.8.0/dart-core/dart-core-library.html
try {
    int aaa = 1;
    aaa++;
    var bbb = [2,3];
    bbb[9];
     }on NoSuchMethodError{
    print('NoSuchMethodError');
  }on RangeError{
    print('RangeError') ; 
  } catch (e, s){
    print('error: $e \n');
    print('stack: $s \n');
  } finally {
    print('finally \n');
  }  
}

มันจะเกิด exception ที่ตัว RangeError มันเลยตายที่บรรทัดนี้ก่อน ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เกิดError  อันนี้ก็คือการควบคุมเเละดักข้อผิดพลาดของมัน เพื่อตรวจสอบได้เร็ว เราจะดูเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เราจะแปะลิ้งค์ไว้ด้านล่าง คือ การ excaption https://api.dart.dev/stable/2.8.0/dart-core/dart-core-library.htmlไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา