สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial DART

L01 DART INTRO L02 DART HOWTO L02 DART HOW TO L03 DART GETTING START L04 DART SYNTAX L05 DART VARIABLE 01 L06 DART FUNCTION L06 DART VARIABLE 02 L08 DART OPTIONAL NAMED POSITONAL L09 DART LIST L10 DART CLASS L11 DART INHERITANCE MIXIN L12 DART EXCEPTION L13 DART GENERATOR AND ITERATOR L14 DART OPERATION

การใช้ List (fixed - length,Growable)

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert programming Tutor ในบท การใช้ list (fixed -length,Growable)
การสร้างตัว list ข้อมูล ก็เหมือนกับการที่เราเก็บข้อมูลของ Arrays เวลาที่เรารับค่ามาเยอะๆเราก็ต้องการเก็บค่าไว้ใน arrays หรือ list มี 2 แบบ คือ 
- List แบบ fixed เราจะไม่สามารถเพิ่มค่าได้อีก และจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน add() และ remove() ได้ เช่นในตัวอย่างเรา fixed ไว้เเค่ 3 มันก็ไม่สามารถเพิ่มค่าตัวที่ 4 ได้ 
ตัวอย่าง
เช่นในตัวอย่างเรา fixed ไว้เเค่ 3 มันก็ไม่สามารถเพิ่มค่าตัวที่ 4 ได้  เราจะทำการใส่ค่าเข้าไปเเละเก็บค่าไว้ใน list 

//List
List list1 = List(3);
Iist[0] = 1111;
list[1] = 22;
list[2] = 333;
print("list1: $list1");
}

ผลลัพธ์

list1: [1111, 22, 333]

ถ้าเราต้องการจะ access เข้าไป เดี๋ยวเราจะลองใส่ตัว[2]  ก็จะเข้าถึงค่าตัวอย่างด้านบนเป็น index ของมัน เเละครอบด้วยปีกกา{} ในรูปแบบ arrays list เราสามารถเปลี่ยนเเปลงค่าได้ 
ตัวอย่าง

//List
List list1 = List(3);
Iist1[0] = 1111;
list1[1] = 22;
list1[2] = 333;
//list[3] = 999;

print("list1: ${list1[2]}");
list1[2] = null;
print("list1: ${list1[2]}");
}

ผลลัพธ์ 

list1: 333

เปลี่ยนแปลงค่าได้เรื่อยๆเเต่ว่ามันจะเพิ่มไม่สามารถความยาวได้เเล้ว ต่อมาแบบไม่ fixed
ตัวอย่าง
ประกาศค่าแบบเราจะไม่ใส่ค่าเข้าไป เเละเรียกใช้ add () ได้ โดยไม่จำกัด เเละสามารถ remove() ได้

//List
List list1 = List(3);
Iist1[0] = 1111;
list1[1] = 22;
list1[2] = 333;
//list[3] = 999;
print("list1: ${list1[2]}");
list1[2] = null;
print("list1: ${list1[2]}");
List List2 = List();
list2[3] = 999;
print("list2: ${list2[3]}");

ผลลัพธ์ 

list1: 333
list1: null
list2: 213
list2: 999

เราได้เข้าถึงค่าตัวที่ 3 คือ 213 และทำการเปลี่ยนแปลงค่าจาก 213 เป็น 999 จากนั้นใช้ print ค่าออกมา ถ้าเราต้องการสร้างแบบ fixed และเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ เราจะต้องใช้คีย์เวิร์ด const เข้ามาช่วย 
ตัวอย่าง

//List
List list1 = List(3);
list1[0] = 1111;
list1[1] = 22;
list1[2] = 333;
//list[3] = 999;

print("list1: ${list1[2]}");
list1[2] = null;
print("list1: ${list1[2]}");

List list2 = List();
list2.add(5555);
list2.add(435);
list2.add(123);
list2.add(213);
print("list2: ${list2[3]}");
list1[3] = 999;
print("list1: ${list1[2]}");
List List3 = const ["a", "b", "c"];
print("list3: ${list3[0]}");
}

ผลลัพธ์ 

list1: 333
list1: null
list2: 213
list2: 999
[a, b, c]: a

const คือเป็นค่าคงที่เเละไม่สามารถเเก้ไขค่าได้ 
สรุปเนื้อหาในบทนี้
1.list แบบ fixed ความยาว
2.list แบบ dynamic ความยาว
3.การสร้างตัวlist ข้อมูลแบบค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เเละfixed ความยาวไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา