สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

Graphic User Interface (GUI) 3

หลังจากเข้าใจเรื่อง GUI และการใช้งานเบื้องต้นและการจัดหน้าเฟรมแล้ว ก็จะต่อที่การใช้คอมโพเนนท์ต่างๆซึ่งก็จะไม่ได้พูดถึงทุกตัวแต่จะพูดตัวหลักๆเท่าที่จำเป็นก่อนซึ่งตัวอื่นๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ภายหลัง การดูโค๊ดจะเป็นไปตามหัวข้อ Graphic User Interface (GUI) 2 ดังนั้นบทนี้จะไม่ได้แสดงโค๊ดของหน้า source ให้ดูแล้ว(สามารถคลิ๊กไปดูได้เอง)

Components

            คือส่วนคอมโพเนนท์ต่างๆสำหรับการใช้งาน เช่น ปุ่ม ช่องกรอกตัวหนังสือ การทำตัวเลือกและอื่นๆซึ่งจะแนะนำตามหัวข้อข้างล่าง 10 รายการ

JLabel

Label แปลว่าฉลาก ก็คือฉลากที่ปิดไว้เพื่อบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือก็คือที่เอาไว้สำหรับเขียนชื่อนั้นเอง ซึ่ง JLabel จะอยูในช่องของ Coponents

 


15-3-1

เมื่อลาก JLabel มาวางก็จะได้Label มาและสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความต้องการ

 


15-3-2

 


15-3-3

การปรับเปลี่ยนคอมโพเนนท์ในช่อง Properties ที่สำคัญ

เริ่มจากวงกลมข้างบนคือการเปลี่ยนให้ตัวแปรไปประเป็นตัวแปรของคลาส(จะได้ใช้งานง่ายๆ)

1.      Variable คือตัวแปรของคอมโพเนนท์ ชื่ออ็อปเจ็คที่จะทำการ new Label ขึ้นมา ควรตั้งชื่อให้มีความหมายจะได้จำได้ง่ายๆ เช่น สมมติเป็น Label สำหรับกรอกชื่อ Label ตัวนี้ก็น่าจะมีตัวแปรชื่อ lblName เป็นต้น เพราะถ้าเป็น lblNewLabel1, lblNewLabel2, lblNewLabel3 ไปเรื่อยๆก็จะงงได้ ใช้หลักการนี้กับทุกคอมโพเนนท์

2.      เป็นสีของพื้นหลังส่วน foreground เป็นสีของตัวหนังสือ

3.      ทำให้มองเห็นได้

4.      คือชื่อของ Jlabel ตัวนี้ที่จะให้ทำคนอื่นมองเห็น หลักการตั้งชื่อควรมีความหมาย เช่นเดียวกับข้อ1

JTextField

คือที่สำหรับการกรอกข้อมูลตัวหนังสือ เช่นต้องการให้ผู้ใช้หรอกข้อมูลชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่เป็นต้น

 


รูป15-3-4

 


รูป15-3-5

JBotton

เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อให้กระทำบางอย่างเช่น บันทึกข้อมูลเป็นต้น

 


รูป 15-3-6

 


รูป15-3-7

JComboBox

ไว้หรับเป็นช่องสำหรับให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก เช่น เพศ ระดับการศึกษาที่จบเป็นต้น

 


รูป15-3-8

ได้ ComboBox ถ้ากดตรงสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงก็จะขึ้นตัวเลือกมาแต่นี่ยังเลือกไม่ได้ต้องอ่านเรื่องการจัดการอีเวนท์ก่อน

 


รูป15-3-9

 

JRadioButton

ก็เป็นช่องสำหรับเลือกแบบเดียวกับ ComboBox จะพบเห็นตามตัวเลือกเช่น จะยอมรับข้อตกลงการดาวน์โหลดหรือไม่ เป็นต้น

 


รูป15-3-10

ตัวอย่าง

 


รูป15-3-11

JTextArea

เป็นที่สำหรับแสดงข้อความออกมาเช่นในข้อความของโปรแกรมแชทเป็นต้น

 


รูป15-3-12

 


รูป15-3-13

JPasswordFiled

เป็นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความคล้ายกับ JTextField แต่ข้อความที่หรอกใน JPasswordFiled จะไม่ปรากฏให้เห็น พูดง่ายๆก็คือเป็นช่องสำหรับกรอกพาสเวิร์ดโดยเฉพาะ

 

 


รูป15-3-14

รูปร่างคล้าย JTextField

 


รูป15-3-15

 

 

           

JTable

ไว้สำหรับการแสดงผลเป็นตางราง น่าจะใช้คู้กับ JScrollPane หากตารางมีขนาดใหญ่

 


รูป15-3-16

ใช้ร่วมกับ JScrollPane  จะปรากฏในหน้า Structure

 


รูป15-3-17

JDialog

คือกล่องข้อความ สำหรับบอกข้อความบางอย่างแก่ผู้ใช้ JDialog สามารถใช้งานได้จากคลาส OptionPane (javax.swing.JOptionPane) มาดูว่ามีไดอะล็อกแบบใดบ้าง(ให้พิมพ์ตามนี้)

ข้อความเตือน

 


รูป15-3-18

 


รูป 15-3-19

ข้อความเตือนพร้อมรูป1

ให้ JOptionPane เรียก WARNING_MESSAGE

 


รูป 15-3-20

 


รูป15-3-21

ข้อความเตือนพร้อมรูป2

 


รูป 15-3-22

 


รูป 15-3-23

ข้อความให้เลือก

 


รูป 15-3-24

 


รูป 15-3-25

ตัวอย่างของ GUI

 


รูป 15-3-26

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม