สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

การดาวน์โหลดและใช้งาน WindowBuilder

            สำหรับผู้ที่ยังไม่มี WindowBuilder ก็ควรจะทำการดาวน์โหลดมาไว้ใช้เพื่อให้การสร้าง GUI เป็นเรื่องที่ง่ายๆ

1.ขั้นตอนแรกให้พิมพ์คำค้นหา “nindow builder” ลงใน google.com จะปรากฏตัวเลือกการค้นหาขึ้นมาดังภาพ

 


รูป16-1

2.เลือกตัวแสดงผลการค้นหาดังภาพ http://www.eclipse.org/windowbuilder/

 


รูป16-2

            จากนั้นเลือกตรง Download จากนั้นในหน้าถัดมาก็จะปรากฏลิ้งค์สำหรับการดาวน์โหลดแต่จะต้องทำการเลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับเวอร์ชันของ eclipse ที่เรากำลังใช้อยู่

 


รูป16-3

            ดังนั้นจึงตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ากำลังใช้ eclipse รุ่นไหนอยู่ เพื่อจะได้ทำการเลือกดาวน์โหลดได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนการตรวจมีดังนี้

1.      เลือก Help ในแถบ menu จากนั้นเลือก About Eclipse ในช่องล่างสุด

 


รูป16-4

2.      จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่างพร้อมกับเวอร์ชันของ eclipse ที่กำลังใช้อยู่

 


รูป 16-5

            กลับมาที่การดาว์โหลด WindowBuilder เลือกเวอร์ชันที่ตรงกับ eclipse อย่างในกรณีข้างบนคือ Kepler ก็เลือก Kepler เป็นต้น โดยคลิ๊กคำว่า link

 


รูป16-6

ได้ลิ้งค์ตามที่ต้องการ ให้ค้างหน้านี้เอาไว้ แล้วกลับไปที่ eclipse

 


รูป 16-7

            เมื่อกลับมาที่ eclipse ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

-          เลือกที่ Help เหมือนเดิม ต่อมาเลือกที่ Install New Software

 


รูป16-8

-          เอาลิ้งค์ที่เราเปิดค้างเอาไว้เมื่อกี้มาใส่ในช่องดาว และข้างล่างรอสักครู่จะมีช่องสำหรับเลือกให้เลือกทุกช่อง(ติ๊กถูกทุกช่อง)

 


รูป16-9

-          จากนั้นกดปุ่น Next จนจบ จะมีข้อความถามว่า restart หรือไม่ ตอบตกลง ทำการ restart 1 รอบเมื่อเข้า eclipse มา ก็จะสามารถใช้งาน WindowBuilder ได้ โดยให้ไปที่ other

 


รูป16-10

ได้ WindowBuilder มาใช้งาน

 


รูป16-11

 

 

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม