สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

การใช้งาน Xampp

Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้ง่าย และเมื่อโหลด Xamppมาแล้วโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ

1.      PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นดังนั้นจะเห็นคำว่า php อยู่บ่อยๆใน xampp

2.      MySQL ฐานข้อมูล,

3.      Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์

4.      OpenSSL

5.      phpMyadmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  

การใช้งาน

            หาไอคอน  XAMPP Control Panel แล้วก็เขาโปรแกรม

 


รูป 4-1

            หลังจาหปรากฎหน้าต่างแบบข้างบนให้กด Start ตรง ช่องแรก Apache และช่องสอง MySQL เมื่อกดแล้วจะได้แบบนี้

 


รูป 4-2

หลังจากที่เปิดเรียบร้อยแล้วทดสอบการทำงานของ XAMPP ด้วยการเรียก http://localhost ในเว็บบราวเซอร์ แต่หากเข้าไม่ได้เพราะบางเครื่อง อาจตั้งไว้เป็นอย่างอื่นแล้วให้ลองเขา127.0.0.1 ซึ่งก็คือ Loopback IP  ซึ่ง IP นี้เมื่อเรียกใช้จะลูป กลับเข้ามาที่ NIC ของเครื่องตัวเอง ซึ่งมีค่าเท่ากับ localhost

 


รูป4-3

ในช่องกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าจะมีคำว่า phpMyAdmin อยู่ในเข้าตรงนี้

 


รูป4-4

เมื่อเข้ามาในหน้า phpMyAdmin จะมีส่วนสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่

1.เป็นส่วนของเครื่องมือต่างๆ

2.ฐานข้อมูลที่มีอยู่

การสร้างฐานข้อมูลใหม่

-          ให้เลือกตรงคำว่า ฐานข้อมูล ในช่องของเครื่องมือ

 


รูป 4-5

 


รูป4-6

ลองสร้างฐานข้อมูลชื่อ test001 เมื่อเข้ามาในฐานข้อมูลก็กดไป จะได้หน้าจอประมาณข้างล่าง

 


รูป4-7

อธิบายรูป

ข้างบนจะมีคำว่า Add ไป หมายถึงเราสามารถเพิ่มตารางขึ้นมาได้ตามจำนวนของเลขที่ใส่

ชื่อ – ชื่อของ attribute

ชนิด – ชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ

INT จำนวนเต็ม

VARCHAR ตัวอักษรที่ต้องจำกัดขนาด

TEXT ตัวอักษรไม่ต้องจำกัดขนาด

DATE เก็บวัน

ความยาว – จำกัดความยาวไหม เช่นตัวอักษรต้องจำกัดความยาว

ดัชนี – กำหนด attribute เช่น เป็น primary key ไหม

A_I – auto increment หมายถึงให้มันรันลำดับเลขเองไหม

ตัวอย่างตารางที่สร้างเสร็จแล้ว

 


รูป4-8

ในหน้าเปิดดูจะแสดงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>