สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

การทำ MVC

                MVC หรือที่ย่อมาจาก Model View Controller เป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมให้ดูเรียบร้อยโดยใช้หลักการของ OOP คือการแบ่งส่วนของโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆจากนั้นจึงนำมาประกอบรวมกันเป็นโปรแกรม 1 โปรแกรม ซึ่ง MVC ก็คล้ายกันแต่เป็นเรื่องของรูปแบบของโปรแกรมนั่นเอง เพื่อให้โปรแกรมนั้นดูง่ายและง่ายต่อการแก้ไขจัดการคือการเขียนโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ Model View และ Controller ตามชื่อ

1.Model

เป็นอ็อปเจ็คหนึ่งที่ทำหน้าเป็นตัวข้อมูล เวลาที่ข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาจะเก็บอยู่ในรูปของอ็อปเจ็คที่เรียกว่า โมเดลนี้ ซึ่งอ็อปเจ็คโมเดลจริงๆแล้วก็คือ entity นั่นเอง เช่น Employee, Student, Product เป็นต้น

2. View

            คือส่วนที่จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมที่ผู้ใช้จะใช้งานจากตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลหรือดูผลลัพธ์ วิวจริงๆแล้วก็คือส่วนที่เรียกว่า GUI(Graphic User Interface)

3.Controller

            ทำหน้าที่รับข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลส่งต่อให้แก่โมเดลหรือวิว โดยปกติจะเป็นพวกการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างการทำ MVC

ขั้นที่ 1 สร้างโปรเจ็คมาหนึ่งโปรเจ็ค จากนั้นสร้างแพ็คเก็จมา3แพ็จเก็จ

 


รูป6-1

(1)   3 แพ็คเกจ ให้ตั้งชื่อ m v c แต่ c หรือ controller นั้นเป็นส่วนของการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์จึงอาจไม่ได้ใช้งานสำหรับโปรแกรมง่ายๆธรรมดา ให้สร้างอีกหนึ่งแพ็คเก็จชื่อ common สำหรับเก็บตัวแปร GlobalData

(2)   อย่าลืมเอาตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลใส่มาด้วย(อ่านจากเรื่อง JDBC)

 

ขั้นที่ 2 ออกแบบและสร้าง Frame ในส่วนแพ็คเก็จ v สำหรับการเป็น GUI ที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน

 


รูป6-2

            ในรูปนี้สร้าง 2 ส่วนคือส่วนสำหรับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออก ในขนาดที่มีช่องทางซ้ายไว้สำหรับแสดงข้อมูล

ขั้นที่ 3 ในส่วนของแพ็คเก็จ common สร้างคลาสชื่อ GlobalData มีหน้าที่เก็บตัวแปรสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 


รูป6-3

 

ขั้นที่ 4 มาถึงแพ็คเก็จ m ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลมาเป็นอ็อปเจ็คที่เหมือนกับในฐานข้อมูล จึงต้องสร้างตัวแปรที่ชื่อเหมือนกับในฐานข้อมูล

 


รูป6-4

            สร้างคลาสชื่อ UserDB สำหรับสร้างตัวแปรที่เหมือนกับฐานข้อมูลของเรา ย้ำว่าต้องเหมือน!!!

หลังจากนั้นสร้างอีกคลาสชื่อ UserDBManager สำหรับเชื่อมต่อ JDBC และสำหรับการจัดการข้อมูลจำพวก เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลง

 


รูป6-5

            ในบทที่เกี่ยวกับ JDBC ได้อธิบายเรื่องการต่อกับฐานข้อมูลไปแล้วดังนั้นจะให้ดูเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลลงไป

บรรทัดที่ 70 : ใช้คำสั่ง INSERT INTO โดย x มาจากพารามิเตอร์ข้อมูลชนิด UserDB เข้ามา

 


รูป6-6แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม