สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

แผนภาพ E-R และความสัมพันธ์

การแปลงแผนภาพ E-R มาเป็นความสัมพันธ์

            เมื่อเขียนแผนภาพเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการนำแผนภาพไปสร้างฐานข้อมูลจริงซึ่งการสร้างฐานข้อมูลนั้นไม่ได้ทำได้ด้วยการสร้างแผนภาพแต่เป็นการสร้างตาราง จึงต้องทำการแปลงแผนภาพให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปของตาราง

การทำ entity ให้เป็นความสัมพันธ์

            เวลาเปลี่ยนแผนภาพมาเป็นความสัมพันธ์ให้เขียน attribute ทั้งหมด


รูป3-1

ความสัมพันธ์ STUDENT คือ stuID, stuName, stuRoom

            Composite attribute

            ในกรณีของ composite attribute ให้เขียนเฉพาะ attribute ที่อยู่ใน composite attribute ก็พอ เช่น


รูป3-2

ความสัมพันธ์ STUDENT คือ stuID, stuName, houseNo, Province, postalCode

            Multivalued attribute

            ส่วน multivalued attribute ให้แตกออกมาเป็นอีกหนึ่งตารางแล้วโยงความสัมพันธ์กัน


รูป 3-3

                                          ID, stuID, phone

ได้เป็น


รูป3-4

            เมื่อต้องสร้างตารางในฐานข้อมูลให้เอาความสัมพันธ์ที่ได้เขียนไว้ไปสร้างตารางได้เลย

Normalization

            Normalization เป็นกระบวนการตรวจสอบกลุ่ม attributes ที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของ normalization คือการลดปัญหาเรื่องการซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จะทำให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากก็จะทำให้ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ และการลดปัญหาที่ยุ่งยากเกี่ยวกับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่วนการทำ normalization คือตอนที่หลังจากวาดแผนภาพเสร็จ ก็นำแผนภาพมาเขียนเป็นความสัมพันธ์แล้วตรวจสอบมีส่วนที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยจึงเรียกว่า normalization

ความซ้ำซ้อนและสิ่งผิดปกติ(Redundancies and Anomalies)

            Normalization เป็นกระบวนแก้ไข ดังนั้นจึงต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไข ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าความซ้ำซ้อนและสิ่งผิดปกติ

            สมมติถึงสถานการณ์ของร้านชาบู ชื่อ “ชาบูชาบู้” ที่มีสาขาอยู่หลายสขา และต้องจ้างพนักงานหลายคนในแต่ละสาขา อาจมีการเก็บตารางดังต่อไปนี้

CHABUCHABU_EMPLOYEE

chaempID gender chaempName position branchID branchAddress
Cha153 M ตอเต่า เต่าตอ ผู้จัดการ CB001 กรุงเทพ
Cha110 F มอม้า คึกคัก ผู้จัดการ CB005 หัวหิน
Cha393 M ปอปลา ตากลม พนักงาน CB003 เชียงใหม่
Cha652 M ฌอเฌอ คู่กัน พนักงาน CB002 กระบี่
Cha758 F ชอช้าง อ้วนจัง ผู้ช่วยผู้จัดการ CB001 กรุงเทพ
Cha405 F นอหนู มากมาย พนักงาน CB002 กระบี่
Cha223 M มอแมว ไม่มอง พนักงาน CB005 ประจวบคีรีขันธ์

 

            แต่การสร้างตารางแบบข้างบนจะพบว่ามีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันตรง branchID กับ branchAddress มีการเก็บรหัสและที่อยู่ของสาขาซ้ำๆ เช่น กรุงเทพก็ปรากฏถึง 2 ครั้ง

            แล้วการซ้ำซ้อนเป็นความผิดปกติเป็นปัญหาอย่างไร

1.ปัญหาเวลาจะเพิ่มข้อมูล(insert)

- เวลาเพิ่มข้อมูลพนักงานต้องเสียเวลาเพิ่มข้อมูลสาขาที่พนักงานสังกัดด้วย เสียเวลา

- เวลาเพิ่งทำสาขาใหม่เสร็จจะเพิ่มข้อมูลสาขาใหม่ยังไม่ได้ต้องมีพนักงานสังกัดก่อน เพราะไม่สามารถปล่อยให้มีการเก็บข้อมูลว่างในช่องอื่นๆได้ ยุ่งยาก

2. ปัญหาเวลาเปลี่ยนแปลง(update)

- สมมติว่าสัญญาเช่าตึกของสาขา CB005 หัวหินหมดอายุและได้ทำการไปเช่าตึกใหม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ก็ต้องแก้ไขตรงช่อง branchAddress ในพนักงานทุกคน เสียเวลามากเวลามากและอาจลืมแก้ของพนักงานบางคนอีกทำให้มีความผิดพลาดได้

            3. ปัญหาเวลาลบข้อมูล(delete)

- สมมติว่าพนักงานรหัส Cha393 นาย ปอปลา ตากลม ต้องการลาออกโดยที่ยังไม่มีพนักงานมาสมัครอยู่สังกัดสาขา CB003 เชียงใหม่ ข้อมูลของสาขานี้จะถูกลบไปทั้งๆที่ยังไม่ได้ปิดกิจการข้อมูลก็หายซะแล้ว

การแก้ไขก็ควรจะแยกตารางที่มีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาไว้ในอีกตาราง

CHABUCHABU_EMPLOYEE

chaempID

gender

chaempName

position

branchID

Cha153

M

ตอเต่า เต่าตอ

ผู้จัดการ

CB001

Cha110

F

มอม้า คึกคัก

ผู้จัดการ

CB005

Cha393

M

ปอปลา ตากลม

พนักงาน

CB003

Cha652

M

ฌอเฌอ คู่กัน

พนักงาน

CB002

Cha758

F

ชอช้าง อ้วนจัง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

CB001

Cha405

F

นอหนู มากมาย

พนักงาน

CB002

Cha223

M

มอแมว ไม่มอง

พนักงาน

CB005

 

 

CHABUCHABU_BRANCH

branchID

branchAddress

CB001

กรุงเทพ

CB002

กระบี่

CB003

เชียงใหม่

CB005

ประจวบคีรีขันธ์

 

 

การพึ่งพา(Dependencies)

            Partial dependency

            ความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ relation หนึ่ง ๆ มีคีย์หลักเป็นคีย์ผสม (composite key) นั่นคือ คีย์หลักของ ความสัมพันธ์นั้น ๆ ประกอบด้วย attribute หลาย attribute ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของ attribute แบบบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อ attribute บางส่วนของคีย์หลักสามารถระบุค่าของ attribute อื่น ๆ ที่ไม่ใช่คีย์หลักของความสัมพันธ์ได้ ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความซ้ำซ้อน และการปรับปรุงข้อมูล

            Transitive dependency

            Attribute ที่ไม่ได้เป็นคีย์ แต่ระบุค่าของ attribute อื่นๆในความสัมพันธ์ได้

กลับมาที่ normalization

            กล่าวโดยสรุป normalization คือการหลีกเลี่ยง

1. ต้องไม่มี multivalued attribute

2. ไม่มีการซ้ำซ้อน

3. ไม่มีการพึ่งพาแผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม