สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python Numpy

LM01PYTHON NUMPY INTRODUCTION LM02PYTHON NUMPY GETTING STARTED LM03PYTHON NUMPY ARRAYS INDEXING LM04PYTHON NUMPY ARRAYS SLICING LM05PYTHON NUMPY DATATYPE LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM08PYTHON NUMPY ARRAY RESHAPING LM09PYTHON NUMPY ARRAY ITERATING LM10PYTHON NUMPY JOINING ARRAY LM12PYTHON NUMPY SEARCHING ARRAYS LM13PYTHON NUMPY SORTING ARRAYS LM14PYTHON NUMPY FILTER ARRAY LM16PYTHON 10NUMPY TRIGONOMETRIC FUNCTIONS LM16PYTHON 11NUMPY HYPERBOLIC FUNCTIONS LM16PYTHON 12NUMPY SET OPERATIONS LM16PYTHON 1CREATE YOUR OWN UFUNC LM16PYTHON 2SIMPLE ARITHMETIC LM16PYTHON 3ROUNDING DECIMALS LM16PYTHON 4NUMPY LOGS LM16PYTHON 5NUMPY SUMMATIONS LM16PYTHON 6NUMPY PRODUCTS LM16PYTHON 7NUMPY DIFFERENCES LM16PYTHON 8NUMPY LCM LM16PYTHON 9NUMPY GCD

NumPy Joining Array

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Numpy Joining Array 
การเข้าร่วม NumPy Arrays
การเข้าร่วม หมายถึง การใส่เนื้อหาของสองอาร์เรย์ขึ้นไปในอาร์เรย์เดียวกัน ใน SQL เราเข้าร่วมตารางตามคีย์ในขณะที่ NumPy เราเข้าร่วมอาร์เรย์โดยแกน
เราผ่านลำดับของอาร์เรย์ที่เราต้องการที่จะเข้าร่วมกับฟังก์ชั่นconcatenate() พร้อมกับแกน ถ้าแกนไม่ถูกส่งผ่านอย่างชัดเจนมันจะถูกนำมาเป็น 0

np.concatenate((a, b),axis=i)

นำอาเรย์มารวมกันตามแกนที่ i เมื่อรวมกันแล้วจะได้มิติเท่าเดิม

np.stack

((a, b),axis=i)

นำอาเรย์มารวมกันให้ได้มิติเพิ่มขึ้นหนึ่งมิติ

np.hstack

((a, b))

นำอาเรย์มารวมกันตามมิติที่หนึ่ง

np.vstack

((a, b))

นำอาเรย์มารวมกันตามมิติที่สอง

np.column_stack((a, b))

นำอาเรย์หนึ่งมิติมารวมกันในอีกมิติแล้วทรานสโพส ผลเหมือน np.vstack((a, b) ).T

ตัวอย่าง
 np.concatenate

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3]) 
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.concatenate((arr1, arr2))
print(arr)

ผลลัพธ์

[1 2 3 4 5 6]

การเรียงแถวตามแถว
NumPy จัดเตรียมฟังก์ชันตัวช่วย: hstack () เพื่อจัดเรียงตามแถว
ตัวอย่าง

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.hstack((arr1, arr2))
print(arr)

ผลลัพธ์

[1 2 3 4 5 6]

การเข้าร่วมอาร์เรย์โดยใช้ฟังก์ชั่นสแต็ค
การเรียงซ้อนก็เหมือนกับการต่อข้อมูล มีสิ่งเดียวที่เเตกต่างกันคือการเรียงซ้อนซึ่งมันจะทำตามแกนใหม่ เราสามารถต่ออาร์เรย์ 1-D สองชุดเข้าด้วยกันตามแกนที่สองเเละการสุม เราผ่านลำดับของอาร์เรย์ที่เราต้องการเข้าร่วมกับ concatenate() วิธีการพร้อมกับแกน ถ้าแกนไม่ผ่านอย่างชัดเจนมันจะถูกนำมาเป็น 0
ตัวอย่าง

import numpy as np
arr1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
arr2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
arr = np.concatenate((arr1, arr2), axis=1)
print(arr)

ผลลัพธ์

[[1 2 5 6]
 [3 4 7 8]]

การเรียงซ้อนตามคอลัมน์
NumPy จัดเตรียมฟังก์ชันตัวช่วย: vstack () เพื่อจัดเรียงตามคอลัมน์
ตัวอย่าง

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.vstack((arr1, arr2))
print(arr)

ผลลัพธ์

[[1 2 3]
 [4 5 6]]

ซ้อนตามความสูง (ความลึก)
NumPy มีฟังก์ชั่นตัวช่วย: dstack () เพื่อจัดเรียงตามความสูงซึ่งเหมือนกับความลึก
ตัวอย่าง

import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
arr = np.dstack((arr1, arr2))
print(arr)

ผลลัพธ์

[[[1 4]
  [2 5]
  [3 6]]]

เข้าใจกันไหมครับ สู้ๆนะครับ เเล้วเจอกันในบทถัดไป
แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/numpy_array_join.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา