สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python Numpy

LM01PYTHON NUMPY INTRODUCTION LM02PYTHON NUMPY GETTING STARTED LM03PYTHON NUMPY ARRAYS INDEXING LM04PYTHON NUMPY ARRAYS SLICING LM05PYTHON NUMPY DATATYPE LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM08PYTHON NUMPY ARRAY RESHAPING LM09PYTHON NUMPY ARRAY ITERATING LM10PYTHON NUMPY JOINING ARRAY LM12PYTHON NUMPY SEARCHING ARRAYS LM13PYTHON NUMPY SORTING ARRAYS LM14PYTHON NUMPY FILTER ARRAY LM16PYTHON 10NUMPY TRIGONOMETRIC FUNCTIONS LM16PYTHON 11NUMPY HYPERBOLIC FUNCTIONS LM16PYTHON 12NUMPY SET OPERATIONS LM16PYTHON 1CREATE YOUR OWN UFUNC LM16PYTHON 2SIMPLE ARITHMETIC LM16PYTHON 3ROUNDING DECIMALS LM16PYTHON 4NUMPY LOGS LM16PYTHON 5NUMPY SUMMATIONS LM16PYTHON 6NUMPY PRODUCTS LM16PYTHON 7NUMPY DIFFERENCES LM16PYTHON 8NUMPY LCM LM16PYTHON 9NUMPY GCD

NumPy Trigonometric Functions

เรียนเขียนโปรเเกรมง่ายๆกับ Expert Progamming Tutor กับบท NumPy Trigonometric Functions

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
NumPy จัดเตรียม ufuncs sin(), cos() และ tan() ที่รับค่าเป็นเรเดียนและสร้างค่า sin, cos และ tan ที่สอดคล้องกัน
ตัวอย่าง
หาค่าไซน์ของ PI / 2

import numpy as np
x = np.sin(np.pi/2)
print(x)

ผลลัพธ์

1.0

แปลงองศาเป็นเรเดียน
ตามค่าเริ่มต้นฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้งหมดใช้เรเดียนเป็นพารามิเตอร์ แต่เราสามารถแปลงเรเดียนเป็นองศาและในทางกลับกันได้เช่นกันใน NumPy
หมายเหตุ: ค่าเรเดียนคือ pi / 180 * degree_values
ตัวอย่าง
แปลงค่าทั้งหมดในอาร์เรย์อาเรย์ต่อไปนี้เป็นเรเดียน เรเดียนถึงลำดับ

import numpy as np
arr = np.array([90, 180, 270, 360])
x = np.deg2rad(arr)
print(x)

ผลลัพธ์

[1.57079633 3.14159265 4.71238898 6.28318531]

ตัวอย่าง
 แปลงค่าทั้งหมดในอาร์เรย์อาเรย์ต่อไปนี้เป็นองศา

import numpy as np
arr = np.array([90, 180, 270, 360])
x = np.deg2rad(arr)
print(x)

ผลลัพธ์

[1.57079633 3.14159265 4.71238898 6.28318531]

หามุม
การหามุมจากค่าไซน์, cos, แทน เช่น. sin, cos และ tan inverse (arcsin, arccos, arctan)
- NumPy ให้ ufuncs arcsin (), arccos () และ arctan () ที่สร้างค่าเรเดียนสำหรับค่า sin, cos และ tan ที่กำหนด
ตัวอย่าง
หามุมของ 1.0

import numpy as np
x = np.arcsin(1.0)
print(x)

ผลลัพธ์

[ 90. 180. 270. 360.]

มุมของแต่ละค่าในอาร์เรย์
ตัวอย่าง
หามุมสำหรับค่าไซน์ทั้งหมดในอาร์เรย์

import numpy as np
arr = np.array([1, -1, 0.1])
x = np.arcsin(arr)
print(x)

ผลลัพธ์

[ 1.57079633 -1.57079633 0.10016742]

Hypotenues
หาด้านตรงข้ามที่ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสใน NumPy
NumPy จัดเตรียมฟังก์ชัน hypot () ที่รับค่าฐานและตั้งฉากและสร้างรายได้ด้านบนพื้นฐานของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตัวอย่าง
หาข้อมูลด้านตรงข้าม 4 ฐานและ 3 ตั้งฉาก

import numpy as np
base = 3
perp = 4
x = np.hypot(base, perp)
print(x)

ผลลัพธ์

5.0

ในเนื้อหาบทนี้จะมีตรีโกณมิติเข้ามาใช้งานด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องตรีโกณมิติ ก็อยากให้นักเรียนไปทบทวนกันก่อนนะครับ เเล้วค่อยมาเขียนโค้ดในบทนี้กันต่อ เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/numpy_ufunc_trigonometric.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา