สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python MongoDB

LM41PYTHON MONGODB LM42PYHON MONGODB CREATE DATABASE LM42PYTHON MONGODB CREATE DATABASE LM43PYTHON MONGODB CREATE COLLECTION LM44PYTHON MONGODB INSERT DOCUMENT LM45PYTHON MONGODB FIND LM46PYTHON MONGODB QUERY LM47PYTHON MONGODB SORT LM48PYTHON MONGODB DELETE DOCUMENT LM49PYTHON MONGODB DROP COLLECTION LM50PYTHON MONGODB DPDATE LM51PYTHON MONGODB LIMIT

Python MongoDB

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Python MongoDB
Python สามารถใช้ในแอปพลิเคชันฐานข้อมูล หนึ่งในฐานข้อมูล NoSQL ที่นิยมมากที่สุดคือ MongoDB
MongoDB
MongoDB จัดเก็บข้อมูลในเอกสารที่เหมือน JSON ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้มาก เพื่อให้สามารถทดลองกับตัวอย่างโค้ดในบทช่วยสอนนี้นักเรียนจะต้องเข้าถึงฐานข้อมูล MongoDB
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูล MongoDB ได้ฟรีที่ https://www.mongodb.com/
PyMongo
Python ต้องการไดรเวอร์ MongoDB เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล MongoDB ในบทช่วยสอนนี้เราจะใช้ไดรเวอร์ MongoDB "PyMongo" เราแนะนำให้นักเรียนใช้ PIP เพื่อติดตั้ง "PyMongo" PIP น่าจะติดตั้งแล้วในสภาพแวดล้อม Python ของนักเรียน นำทางบรรทัดคำสั่งของนักเรียนไปยังตำแหน่งของ PIP และพิมพ์ต่อไปนี้
การติดตั้ง Python MongoDB Driver ใช้ pip ด้วยคำสั่ง

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>python -m pip install pymongo

ตอนนี้นักเรียนได้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ mongoDB แล้ว
ทดสอบ PyMongo
เพื่อทดสอบว่าการติดตั้งสำเร็จหรือหากนักเรียนมี "pymongo" ติดตั้งอยู่แล้วให้สร้างหน้า Python พร้อมเนื้อหาต่อไปนี้

import pymongo
#if this page is executed with no errors, you have the "pymongo" module installed.

หากโค้ดข้างต้นถูกดำเนินการโดยไม่มีError "pymongo" จะถูกติดตั้งและพร้อมใช้งาน
แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/python_mongodb_getstarted.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา