สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC L40 PYTHON TUTORIAL INTRO L41 PYTHON GETTING STARTED L42 PYTHON SYNTAX L43 PYTHON COMMENTS L44 PYTHON VARIABLES L45 PYTHON DATATYPE L46 PYTHON NUMBERS L47 PYTHON CASING L48 PYTHON STRINGS L49 PYTHON BOOLEANS L50 PYTHON OPARETORS L51 PYTHON LISTS L52 PYTHON TUPELS L53 PYTHON SETS L54 PYTHON DICTIONARY L55 PYTHON IF ELSE L56 PYTHON WHILE LOOP L57 PYTHON FOR LOOP L58 PYTHON FUNCTION L59 PYTHON LAMBDA L60 PYTHON ARRAYS L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS L62 PYTHON INHERITANCE L63 PYTHON ITERATORS L63 PYTHON SCOPE L64 PYTHON MODULES L65 PYTHON DATETIME L66 PYTHON JSON L67 PYTHON REGEX L68 PYTHON PIP L69 PYTHON TRY EXCAPE L70 PYTHON USER INPUT L71 PYTHON FILE OPEN L73 PYTHON STRING FORMATTING L74 PYTHON READ FILE L75 PYTHON WRILE CREATE FILE L76 PYTHON DELETE FILE L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS L97 PYTHON SEABORN L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION L99 PYTHON DISTRIBUTION L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY L99 PYTHON NUMPY UFUNCS L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS LM61PYTHON STRING METHODS LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS LM63PYTHON DICTIONARY METHODS LM64PYTHON TUPLE METHODS LM65PYTHON SET METHODS LM66PYTHON FILE METHODS LM67PYTHON KEYWORD LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION LM69PYTHON RANDOM MODULE LM70PYTHON MATH MODULE LM70PYTHON REQUSTS MODULE LM72PYTHON CMATH MODULE LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION

Random Numbers in NumPy

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Random Numbers in NumPy 
การสุ่มหมายเลขคืออะไร
การสุ่มหมายเลขไม่ได้หมายถึงหมายเลขที่แตกต่างกันทุกครั้ง การสุ่มหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล Pseudo Random และ True Random
- คอมพิวเตอร์ทำงานกับโปรแกรมและโปรแกรมเป็นชุดคำสั่งที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องมีอัลกอริทึมในการสร้างหมายเลขสุ่มด้วย
- หากมีโปรแกรมที่จะสร้างตัวเลขสุ่มมันสามารถทำนายได้ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่การสุ่มอย่างแท้จริง
- ตัวเลขสุ่มที่สร้างผ่านอัลกอริธึมการสร้างเรียกว่าการสุ่มหลอก
เราสามารถสร้างตัวเลขสุ่มอย่างแท้จริงได้หรือไม่
ใช่ ในการสร้างตัวเลขสุ่มอย่างแท้จริงในคอมพิวเตอร์ของเรานั้น เราจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลสุ่มจากแหล่งภายนอก แหล่งข้อมูลภายนอกนี้โดยทั่วไปคือการกดแป้นพิมพ์หรือการเคลื่อนไหวของเมาส์ข้อมูลบนเครือข่าย ฯลฯ เราไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขสุ่มอย่างแท้จริง เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (เช่นคีย์เข้ารหัส) หรือพื้นฐานของแอปพลิเคชันคือการสุ่ม (เช่นล้อรูเล็ตดิจิทัล) ในบทช่วยสอนนี้เราจะใช้ตัวเลขสุ่มหลอก
สร้างหมายเลขสุ่ม
NumPy เสนอโมดูลแบบสุ่มให้ทำงานกับตัวเลขแบบสุ่ม
ตัวอย่าง

from numpy import random
x = random.randint(100)
print(x)

ผลลัพธ์

14

สร้าง Float สุ่ม
เมธอดrand() ของโมดูลสุ่มคืนค่าfloatแบบสุ่มระหว่าง 0 ถึง 1
ตัวอย่าง
สร้างจำนวนเต็มแบบสุ่มจาก 0 ถึง 100

from numpy import random
x = random.rand()
print(x)

ผลลัพธ์

0.22981337997244355

สร้างอาร์เรย์แบบสุ่ม
ใน NumPy เราทำงานร่วมกับอาร์เรย์และนักเรียนสามารถใช้สองวิธีจากตัวอย่างด้านบนเพื่อสร้างอาร์เรย์แบบสุ่ม
integer
วิธีการ randint() ใช้พารามิเตอร์ขนาดที่นักเรียนสามารถระบุรูปร่างของอาร์เรย์
ตัวอย่าง
สร้างอาร์เรย์ 1-D ที่มี 5 จำนวนเต็มแบบสุ่มจาก 0 ถึง 100

from numpy import random
x=random.randint(100, size=(5))
 
print(x)

ผลลัพธ์

[31 90 88 43 94]

float
วิธีการ rand()ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุรูปร่างของอาร์เรย์ได้
ตัวอย่าง
สร้างอาร์เรย์ 2 มิติด้วย 3 แถวแต่ละแถวมี 5 หมายเลขสุ่ม

from numpy import random
x = random.rand(5)
 
print(x)

ผลลัพธ์

[0.6780649 0.5594899 0.3500842 0.6530573 0.1468918]

สร้างจำนวนสุ่มจากอาร์เรย์
1.choice() วิธีการช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างค่าสุ่มขึ้นอยู่กับอาร์เรย์ของค่า
2.choice() วิธีการใช้อาร์เรย์เป็นพารามิเตอร์และส่งกลับค่าใดค่าหนึ่ง
ตัวอย่าง
ส่งคืนหนึ่งในค่าในอาร์เรย์

from numpy import random
x = random.choice([3, 5, 7, 9])
print(x)

ผลลัพธ์

5

choice() วิธีการนี้ยังช่วยให้นักเรียนส่งกลับอาร์เรย์ของค่า เพิ่มพารามิเตอร์ขนาดเพื่อระบุรูปร่างของอาร์เรย์
ตัวอย่าง
สร้างอาร์เรย์ 2 มิติที่ประกอบด้วยค่าในพารามิเตอร์อาร์เรย์ (3, 5, 7 และ 9)

from numpy import random
x = random.choice([3, 5, 7, 9], size=(3, 5))
 
print(x)

ผลลัพธ์

[[9 3 5 5 7] 
 [7 5 3 3 9] 
 [7 5 9 9 7]]

คนเราถ้ามีความพยายามมากพอ ก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ แค่กล้าคิดกล้าทำ สิ่งใดที่คิดว่ายากมันก็เเค่น้ำจิ้มตราแม่ประนอมเท่านั้นเเหละ ขอให้นักเรียนทุกคนจงอย่าหยุดพัฒนา เเล้วเจอกันในบทเรียนครับ

แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/numpy_random.asp


 ไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา