สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ร่วมงานกับ EPT


ตำแหน่ง Senior Content Writer


Key Responsibility

 • มีความสามารถในการเขียนข้อความโฆษณา (Copywriting)
 • เข้าใจการจัดวางรูปภาพสำหรับคอนเทนต์ได้
 • จัดวางคอนเทนต์ให้อ่านได้ง่ายบนระบบ WordPress
 • วิเคราะห์และพัฒนาคอนเท้นต์โดยใช้ Google Analytics ได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้าน SEO ได้
 • ถ้ามีความสามารถทางด้าน Photoshop และ Illustrator จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Qualification

 • อายุ 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานของด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม มีทัศนคติบวกในการทำงาน
 • มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ สามารถเรียนรู้ Technology ใหม่ ๆ ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Welfare & Benefits

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสและสวัสดิการตามผลงาน
 • ประกันสังคม

Other Details

เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ติด BTS ราชเทวี)
วันหยุด: จันทร์ (และวันอื่นตามที่ตกลง ทำงานเดือนละไม่เกิน 22 วัน)
เวลาทำงาน: 10.00-18.00น.


ตำแหน่ง Content Creator and Graphic Designer


Key Responsibility

 • เขียน Caption และข้อความโฆษณา ทั้งแบบสั้นกระชับและแบบยาว
 • ทำรูปภาพสำหรับ Content
 • ผลิตสื่อโฆษณา ถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ ทำคลิปตามกระแสลง Tiktok/Facebook
 • ใช้สื่อการตลาดออนไลน์เพื่อสร้าง Brand awareness และเพิ่มยอดขาย
 • ใช้สื่อการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ให้กับสังคม
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพ Content ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • ใช้ AI เพื่อสร้าง Content ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Qualification

 • เพศใดก็ได้ ชาย/หญิง/LGBTQA+ อายุเท่าใดก็ได้
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับเด็กจบใหม่) เช่น นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัชญา, ศิลปกรรมศาสตร์, การตลาด
 • รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ ชอบอ่านหนังสือนิยายหรือหนังสืออื่น ๆ สามารถอ่านบทความยาว ๆ ทางวิชาการแล้วสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ถูกต้องได้ใจความ
 • มีทักษะภาษาไทยที่ดีเยี่ยม อ่านและเขียนภาษาไทยได้แตกฉาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับใช้ทำงานได้ (ไม่จำเป็นต้องคุยกับชาวต่างชาติได้ แต่ต้องอ่านข่าวหรือบทความภาษาอังกฤษเข้าใจแล้วสรุปเป็นภาษาไทยได้)
 • มีทักษะในการเขียนข้อความโฆษณาและการจัดวางรูปภาพสำหรับ Content
 • เข้าใจประเด็นสำคัญของ Content ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยี, AI, การสร้างแรงบันดาลใจ และสามารถดึงประเด็นเหล่านั้นออกมาได้
 • ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้ (ถ้าพากย์เสียงเองใส่คลิปได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ
 • รู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ สัญวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม มีทัศนคติบวกในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ของผู้อื่นได้
 • มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
 • สามารถค้นหาคำตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องรอถามผู้อื่นทั้งเรื่องที่เรียนมาโดยตรงและเรื่องใหม่ ๆ
 • ตรงต่อเวลา ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีความสนใจและชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดรับความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก เช่น AI, Digital Marketing และเรื่องอื่น ๆ แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเรียนมา
 • มีความรู้ในเรื่องที่เรียนในสาขาที่เรียนอย่างดี สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ได้ตามสถานการณ์
 • มีไหวพริบที่เฉียบคม จับประเด็นเก่ง แตกประเด็นได้ สามารถเอาเรื่องที่คุยกันไปพัฒนาเป็น Content ได้แบบอัตโนมัติ
 • เข้าใจมนุษย์ เข้าใจการสื่อสารเป็นอย่างดี

Welfare & Benefits

 • คอร์สเรียนพัฒนาตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เบี้ยขยัน (กรณีไม่ใช่งานประจำต้องทำงานครบ 250 วัน โดยไม่ขาด/ลา/มาสาย)
 • ประกันสังคม (กรณีงานประจำ)

Other Details

เงินเดือน: 21,000-36,000 บาท ตามความสามารถ เสนอมาได้เลย*
* สำหรับ Part-time และช่วงทดลองงาน 3 เดือนแรกจ่ายวันละ 700-1,200 บาทตามความสามารถ หลังจากผ่านช่วงทดลองงานเข้าเป็นพนักงานบริษัทแล้วจึงได้เงินเดือนตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ / Part-time / Contract 6-12 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ติด BTS ราชเทวี)
วันหยุด: จันทร์ (และวันอื่นตามที่ตกลง ทำงานเดือนละไม่เกิน 22 วัน)
เวลาทำงาน: 10.00-18.00น.ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ
สมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

085-350-7540 (DTAC) 084-88-00-255 (AIS) 02-6111-618
(เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์)
และกรุณาส่ง Resume/CV มาที่ EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM (เขียนหัวข้อว่า สมัครงานตำแหน่ง...)Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา