EXPERT-PROGRAMMER-JOB.COM โทร 085-350-7540
ntprintf@gmail.com
รับจัดหาโปรแกรมเมอร์ -สอบวัดระดับโปรแกรมเมอร์-หางานโปรแกรมเมอร์
หาคน- หางาน - บริการที่ปรึกษาโปรเจ็ค-ตรวจสอบคุณภาพ- งาน research

Other Works
ที่ปรึกษาโปรเจ็ค : Image Processing- AR(Aument Reality)-Computer Vision-OpenCV-OpenGL-Processing-OpenFramworkExpert-Programming-Job มีบริการท่านดังนี้
  • สอบ อย่างเดียวไม่ได้หางาน เมื่อสอบแล้วท่านจะได้ใบรับรองจากทาง สถาบัน
  • สอบ และหางาน เมื่อสอบแล้วท่านจะได้ใบรับรองจากทาง สถาบัน และเราจะบริการหาที่ทำงานให้แก่ท่าน
  • หาพนักงาน(Programmer , Researcher , อื่นๆ) สำหรับทำงานในบริษัทท่าน
  • จัดสอบ วัดระดับพนักงาน

นอกจากงานสอน ทางทีมงานของเรา APIT ยินดีให้บริการ ทางด้านรับทำระบบวิศวกรรม Software
ทางทีมงานของเรารับเป็นที่ปรึกษาและรับทำระบบงานทางด้าน Software ต่อไปนี้คือตัวอย่างงานที่เราเคยรับทำ

1 ระบบจัดการร้านค้า

2 ระบบ website CMS

3 ระบบ CRM

4 ระบบสินค้าคงคลัง และการวางแผนการขนส่งสินค้า

5 ระบบจัดการการจัดจำหน่าย

6 ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย

7 ระบบ Data mining สำหรับวางแผนการบริหาร

8 ระบบ จัดตารางการผลิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

9 ระบบ Vision สำหรับตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า