EXPERT-PROGRAMMER-JOB.COM โทร 085-350-7540
ntprintf@gmail.com
รับจัดหาโปรแกรมเมอร์ -สอบวัดระดับโปรแกรมเมอร์-หางานโปรแกรมเมอร์
หาคน- หางาน - บริการที่ปรึกษาโปรเจ็ค-ตรวจสอบคุณภาพ- งาน research

Other Works
ที่ปรึกษาโปรเจ็ค : Image Processing- AR(Aument Reality)-Computer Vision-OpenCV-OpenGL-Processing-OpenFramwork


การจ่ายเงิน

สำหรับการสอบ และการหางาน

ค่าสอบ 2,300 บาท และทางสถาบันจะคือ เงิน 1,000 บาทเมื่อผู้สมัครสอบผ่านระดับ B+ ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการ สอบ สำหรับช่วงนี้ถึง ธันวาคม 2555 เท่านั้น สำหรับ การสอบครั้งล่ะ มากกว่า 10 คนขึ้นไป จะมีส่วนลดเพิ่มอีก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการจ่ายเงินคือ

1 โอนผ่านธนาคาร กรุณาเก็บหลักฐาน มายืนยันวันที่สอบ
2 มาจ่ายด้วยตัวเองที่สถาบัน

สำหรับการหาพนักงาน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

***เลขบัญชีธนาคาร จะส่งให้ท่านทาง Email หลังจากท่านได้ยืนยันการสมัครแล้ว***