EXPERT-PROGRAMMER-JOB.COM โทร 085-350-7540
ntprintf@gmail.com
รับจัดหาโปรแกรมเมอร์ -สอบวัดระดับโปรแกรมเมอร์-หางานโปรแกรมเมอร์
หาคน- หางาน - บริการที่ปรึกษาโปรเจ็ค-ตรวจสอบคุณภาพ- งาน research

Other Works
ที่ปรึกษาโปรเจ็ค : Image Processing- AR(Aument Reality)-Computer Vision-OpenCV-OpenGL-Processing-OpenFramwork


Expert-Programming-Job.com

เรา ทีมงานEPJ เป็น บริการจัดหางานสำหรับ โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการความมั่นคง และมั่งคั่ง
เราทราบดีว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นงานที่ หนัก ใช้สมองเยอะ เคลียด และอื่นๆ
เรารู้ว่าโปรแกรมเมอร์ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับ ความตั้งใจที่ใส่ลงไปในงาน
เรา ทีมงานEPJ เป็นโปรแกรมเมร์มาก่อน และยังคงเป็นอยู่ เรา ทราบ ถึงความต้องการของท่าน
และเราต้องการ หางานที่เหมาะกับท่านให้ได้มากที่สุด

ต่อไปนี้คือคำสัญญาของเรา
  • เราจะไม่เอาข้อมูลของท่าน ให้กับ คนที่ท่านไม่อยากดูอย่างเด็ดขาด เช่น เจ้านายเก่าของท่าน และคน/บริษัท ที่ท่านไม่ต้องการ (กรุณาแจ้ง ในใบสมัคร)
  • เราจะไม่แนะนำบริษัท ที่แย่ น่าเบื่อ ให้ท่านอย่างเด็ดขาด (กรุณาระบุในใบสมัครว่า ท่านต้องการงานแบบไหน และงานแบบไหน น่าเบื่อสำหรับท่าน)
  • เราจะไม่แนะนำบริษัทที่มีประวัติหลอกลวง จ่ายเงินเดือนล่าช้า และปัญหาอื่นๆเด็ดขาด
  • เราจะหาบริษัทที่เหมาะแก่ ท่านมากที่สุด
  • ข้อมูลส่วนตัวและคะแนนสอบของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ ขั้นสุดยอด ถ้าไม่ได้รับการอนุญาต จากท่านทาง Email หรือทาง โทรศัพท์ นอกจากพนักงานของเรา แล้วจะไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้(ยกเว้นท่านจะยินยอมให้เข้าถึงได้สำหรับการสมัครงาน หลังจากท่านได้งานแล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกปรับเป็นความลับโดยอัตโนมัติ)
  • ท่านสามารถ สอบอย่างเดียวเพื่อวัดความรู้ตัวเอง โดยไม่ต้องการหางาน หรือสอบไว้ก่อน ไว้ค่อยหางานในอนาคต ก็ได้
สมัคร สอบ + หางาน กรุณาโทร 085-350-7540 หรือส่ง Email มาที่ ntprintf@gmail.com