เขียนโปรแกรมจับตา โดยใช้ OPENCV 

เขียนโปรแกรมจับตา โดยใช้ OPENCVlink น่าสนใจ

http://www.youtube.com/watch?v=LHfUeyxhgvk

http://www.youtube.com/watch?v=JL3Gbb9aY0c


https://opencv-code.com/tutorials/eye-detection-and-tracking/


http://hackaday.com/2012/05/30/opencv-k ... -tracking/


[ view entry ] ( 2610 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 2105 )

<<First <Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next> Last>>