สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ไบนารีเสิร์ชทรี(ต่อ)

 

รูป6-6

            คลาส numNodes สำหรับการตรวจสอบว่าในต้นไม้นั้นมีโหนดอยู่ทั้งหมดกี่โหนด ถ้าต้นไม่มีสักโหนดก็ถือว่ามี 0 โหนดคือค่า 0 แต่ถ้าไม่ใช่ 0 วิธีหาจำนวนโหนดคือเอา ราก(1 โหนด) +จำนวนโหนดย่อยทางซ้ายทั้งหมด + จำนวนโหนดย่อยทางขวาทั้งหมด

บรรทัดที่ 78 : สร้างเมท็อด ชื่อ numNodes

บรรทัดที่ 80 : ถ้ารากเท่ากับ null หมายถึงยังไม่มีรากก็เท่ากับยังไม่มีข้อมูลตัวอื่นๆทั้งหมด ให้คืนค่าเป็น 0

บรรทัดที่ 81 : แต่ถ้ามีรากอยู่ให้เรียก numNodes ที่รับพารามิเตอร์เป็นรากเข้ามา

บรรทัดที่ 84 : สร้างเมท็อด ชื่อ numNodes เป็น private สำหรับให้เมท็อดของคลาสนี้เรียกเท่านั้น

บรรทัดที่ 86 : ตรวจสอบอีกครั้งว่ารากเท่ากับ null หรือไม่

บรรทัดที่ 87 : คืนค่า + จำนวนโหนดย่อยทางซ้าย + จำนวนโหนดย่อยทางขวา เพื่อหาค่าโหดนทั้งหมด

 

 

รูป6-7

            เมท็อด height สำหรับหาความสูงของต้นไม้โดยความสูงของต้นไม้คือความสูงตั้งแต่รากไปจนถึงใบที่ลึกที่สุด วิธีหาก็คือไปหาจากต้นไม้ย่อยทางซ้ายกับต้นไม้ย่อยทางขวา หาระหว่างสองอันนี้มีอันไหนยาวสุดแล้วเอามาบวกเพิ่มอีกหนึ่ง บวกรากเข้าไปด้วย ดังนั้นถ้าต้นไม้มีแต่รากจะถือว่าสูง 0 แต่ถ้าต้นไม้ว่างไม่มีข้อมูลจะสูงเป็น -1

บรรทัดที่ 100 : สร้างเมท็อด height

บรรทัดที่ 102 : ตรวจสอบว่ารากเป็น null หรือเปล่า ถ้าใช่ให้คือค่าเป็น -1

บรรทัดที่ 103 : สมมติไม่ null ให้เรียก height อีกตัวหนึ่ง

บรรทัดที่ 106 : สร้างเมท็อด height ที่เป็น private รับพารามิเตอร์เป็นรากเข้ามา

บรรทัดที่ 108 : ตรวจสอบซ้ำว่ารากเป็น null หรือเปล่า ถ้าใช่ให้คือค่าเป็น -1

บรรทัดที่ 109 : สร้างตัวแปล l สำหรับหาความสูงของข้อมูลทางซ้าย

บรรทัดที่ 110 : สร้างตัวแปล r สำหรับหาความสูงของข้อมูลทางขวา

บรรทัดที่ 111 : ตรวจสอบด้วย if-else ว่า ต้นไม้ทางซ้ายมากกว่าต้นไม้ทางขวาหรือไม่ ถ้าใช่ให้เลือกทางซ้าย ถ้าไม่ใช่ให้เลือกทางขวาแล้วเอาตัวที่ได้มา +1 เป็นความสูงของต้นไม้

 

รูป6-8

            เมท็อด numLeaves สำหรับการหาใบทั้งหมดในต้นไม้ ใบคือโหนดที่ไม่มีลูกซ้ายขวา ใบรวมกันคือใบลูกซ้ายบวกกับใบลูกขวา ถ้าต้นไม้ว่างคืนค่า 0 คือไม่มีสักใบ ถ้ามีรากโหนดเดียวถือว่ามี 1 ใบ ถ้ามีมากกว่านั้นก็หาแล้วเอามาบวกกัน

บรรทัดที่ 126 : สร้าง numLeaves สำหรับการหาจำนวนใบทั้งหมด

บรรทัดที่ 128 : ถ้ารากเป็น null คือทั้งต้นไม้ไม่มีข้อมูลเลยให้คืนค่าเป็น 0 เลย แสดงว่าไม่มีสักใบ

บรรทัดที่ 129 : ถ้ารากไม่ null ให้เรียกเมท็อด numLeaves อีกอัน

บรรทัดที่ 132 : สร้าง numLeaves รับพารามิเตอร์เป็นโหนดราก

บรรทัดที่ 134 : ตรวจซ้ำถ้ารากเป็น null คือทั้งต้นไม้ไม่มีข้อมูลเลยให้คืนค่าเป็น 0

บรรทัดที่ 135 : ตรวจว่าตัวรากนั้นมีลูกหรือเปล่าด้วยเมท็อด isLeaf ว่ามีโหดนลูกซ้ายขวาไหม ถ้าไม่มีโหดนลูกซ้ายขวาให้คืนค่าเป็น 1 เพราะมีรากอันเดียวในต้นไม้

บรรทัดที่ 136 : ถ้าไม่ใช่กรณีข้างบนให้หาจำนวนใบทั้งหมดแล้วเอามาบวกกัน

 

การลบข้อมูลในต้นไม้

            การลบโหนดในต้นไม้ซับซ้อนกว่าการลบข้อมูลในอาร์เรย์ลิสต์และลิงค์ลิสต์ สมมติว่าต้องการลบโหนดๆหนึ่งที่มีลูกแค่ข้างเดียวก็จะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่

 

รูป6-9

            จากภาพต้องการลบโหนด c ซึ่งโหดน c มีลูกอยู่ฝั่งเดียวคือกลุ่ม M ถ้าตัด c ออกไปแม้ M จะน้อยกว่า c แต่ก็ยังมีค่ามากกว่า โหนดราก a อยู่ดีเพราะกลุ่ม M อยู่ในกลุ่มทางขวามือของโหนดราก พอเอา c ออกก็สามารถเอา M มาแปะไว้ทางขวามือของรากได้เลย

 

รูป6-10

            แต่ถ้าสมมติไม่ได้ต้องการลบ c แต่อยากลบ b ที่มีลูกอยู่ทั้งสองข้าง พอรูปที่ 3 จะต้องเลือกว่าเมื่อไม่มี b แล้วจะให้ N และ P อยู่ตำแหน่งใด คือจะให้ 4 คือเอา N ขึ้นก่อนแล้วเอา P มาต่อ เพราะ P มากกว่า b และ b มากกว่า N P ก็ต้องมากกว่า N ก็ให้เอา P มาอยู่ทางขวาของ N  หรือตะสลับกันดังรูป 5 ก็ได้ เพราะ N น้อยกว่า P ก็เอา N มาอยู่ข้างซ้ายของ P แต่ปัญหาคือเวลาเรา “ลบ” ก็ควรจะหมายถึงทำให้น้อยลง แต่การลบแบบในรูปเป็นการทำให้ต้นไม้สูงขึ้นเวลาค้นหาก็ต้องใช้เวลามากขึ้นมันจึงไม่เป็นวิธีที่ดีเท่าไหร่

            อีกวิธีหนึ่งก็คือการหาตัวแทนสลับที่กัน คือเช่นถ้าจะลบ b ก็หาตัวที่มากสุดของ N ไปอยู่แทนตำแหน่ง b หรือไม่งั้นก็เอาตัวที่น้อยสุดของ P ไปไวที่ตำแหน่ง b

 

รูป6-11

            ภ้าใช้วิธีนี้ก็เลือกเอาตัวที่มากสุดฝั่งซ้ายไปแทน b เพราะมากที่สุดฝั่งซ้ายหมายความว่าตัวที่ไม่ใช่ตัวมากสุดทุกตัวจะต้องน้อยกว่าตัวนี้แน่ๆ เช่น c มากสุดทุกตัวที่ไม่ใช่แต่อยู่ฝั่งซ้ายจะต้องน้อยกว่า c แต่เนื่องจาก c อยู่ในฝั่งซ้าย ดังนั้นถึงจะมากที่สุดแต่ก็ต้องน้อยกว่าทุกๆตัวของฝั่งขวา เพราะตัวฝั่งขวามากกว่า b และ b มากกว่า c จึงเอา c ไปแทนได้ และในทางกลับกันคือจะเลือกตัวน้อยสุดของฝั่งขวาก็ได้

 

รูป3-12

บรรทัดที่ 139 : สร้างเมท็อด remove สำหรับการลบข้อมูล

บรรทัดที่ 141 : ตรวจสอบว่าถ้ารากว่าง ซึ่งหมายถึงต้นไม้ว่าง ให้คืนค่าออกไปเพราะไม่มีอะไรจะลบ

บรรทัดที่ 142 : เรียกเมท็อดสำหรับลบ

บรรทัดที่ 145 : สร้างเมท็อด remove สำหรับการลบข้อมูลแต่รับพารามิเตอร์เป็นรากกับข้อมูลที่จะลบ

บรรทัดที่ 147 : ตรวจสอบซ้ำว่าถ้าถ้ารากว่าง ให้คืนค่าออกไป

บรรทัดที่ 148-150 : ถ้าข้อมูลที่รากมากกว่าข้อมูลที่จะลบ ให้ไปหาข้อมูลที่จะลบจากลูกทางซ้ายของราก

บรรทัดที่ 152-154 : ถ้าข้อมูลที่รากน้อยกว่าข้อมูลที่จะลบ ให้ไปหาข้อมูลที่จะลบจากลูกทางขวาของราก

บรรทัดที่ 158-160: ถ้าข้อมูลทางซ้ายหรือทางขวาของรากไม่มี (รากมีลูกข้างเดียว) ตรวจสอบว่าลูกซ้ายว่างใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ไปลบทางขวา แต่ถ้าทางขวาว่างก็ไปลบทางซ้าย สลับกัน

บรรทัดที่ 164 : ถ้ามีลูกทั้งสองข้าง ให้สร้างโหนด m ขึ้นมาซึ่งให้ m เป็นลูกทางขวา

บรรทัดที่ 165-167 : หาค่าน้อยสุดในกลุ่มโหนด m โดยการให้หาลูปทางซ้ายของ m ไปเรื่อยๆ

บรรทัดที่ 169 : เอาค่า m ที่ได้ไปแทนที่ตัวที่จะลบ

บรรทัดที่ 170 : ลบ m ออกไป

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>