สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

ฟรี TUTORIAL JAVA

ฟรีtutorial JAVA 01 install Eclipse ฟรีtutorial JAVA 02 intro to programming Eclipse ฟรีtutorial JAVA 03 condiotion ฟรีtutorial JAVA 04.loop ฟรีtutorial JAVA 05.array ฟรีtutorial JAVA 05 2 array cont ฟรีtutorial JAVA 06 01 function ฟรีtutorial JAVA 06 02 function cont ฟรีtutorial JAVA 07 object ฟรีtutorial JAVA 08 string ฟรีtutorial JAVA 09 constructor ฟรีtutorial JAVA 10 01 oop ฟรีtutorial JAVA 10 02 oop2 ฟรีtutorial JAVA 11 exception ฟรีtutorial JAVA 12 reading file ฟรีtutorial JAVA 13 thread ฟรีtutorial JAVA 14 generic ฟรีtutorial JAVA 15 01 GUI ฟรีtutorial JAVA 15 02 GUI2 ฟรีtutorial JAVA 15 03.GUI3 ฟรีtutorial JAVA 16 using WindowBuilder ฟรีtutorial JAVA 17 event ฟรีtutorial JAVA 18 database management system ฟรีtutorial JAVA 19 ER diagram ฟรีtutorial JAVA 20 Relational ฟรีtutorial JAVA 21 Xampp ฟรีtutorial JAVA 22 JDBC ฟรีtutorial JAVA 23 MVC ฟรีtutorial JAVA 24 SQL ฟรีtutorial JAVA
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

ฟรี TUTORIAL DATA STRUCTURE

DATA STRUCTURE

ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 1การเรียงลำดับ(Sorting) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 01 2 การเรียงลำดับ2 ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 02 อาร์เรย์ลิสต์ (Array List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 03 ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 04 สแต๊ค ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 1 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 05 2 คิวและไพออริตี้คิว ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 1 ไบนารีทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 2 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 06 3 ไบนารีเสิร์ชทรี ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 08 แฮช ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE : 09 กราฟ ฟรีtutorial : DATA STRUCTURE :
ขอย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เนื้อหาตามปกติที่เราสอนในห้องเรียนเป็นแค่ tutorial ไว้อ่านประกอบเฉยๆ แทบไม่เกี่ยวกันเลย และไม่เกี่ยวกับการบ้านที่ทำครับ ในห้องเรียนเนื้อหาจะเยอะกว่านี้ค่อนข้างมากครับ
ขอบคุณน้องตี้ อย่างสูงสำหรับ Tutorial ดีๆ

Priority Queue(ต่อ)

void enqueue(ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร)

            การเพิ่มข้อมูลลงในฮีปจะแตกต่างจากคิวตรงที่ การเอาข้อมูลใส่ในคิวข้อมูลก็สามารถต่อท้ายข้อมูลล่าสุดในคิวได้เลย แต่สำหรับฮีปแม้จะใส่ข้อมูลลงไปท้ายสุดแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลนั้นมากกว่าโหนดพ่อหรือไม่ ถ้ามากกว่าให้สลับตำแหน่งกับโหนดพ่อ ให้โหนดพ่อมาเป็นลูกแทน

 

รูป 5-7

            จากรูปเพิ่ม 80 เข้าไปที่ท้ายสุดของฮีป (ฮีปไล่ข้อมูลจากซ้ายไปขวา) โหนดพ่อตอนนี้เป็น 9 สลับเพราะมีค่ามากกว่าจากนั้นจะได้พ่อเป็นโหนดรากซึ่งมีค่าเท่ากับ 55 สลับ เมื่อเป็นรากย่อมมากสุดแล้ว จบการเพิ่มข้อมูล

 

รูป 5-8

บรรทัดที่ 45 : สร้างเมท็อด enqueue สำหรับเพิ่มข้อมูลลงในฮีป

บรรทัดที่ 47 : เพิ่มข้อมูลลงในช่องที่ size หรือช่องสุดท้าย

บรรทัดที่ 48 : เมื่อข้อมูลแล้วก็เพิ่มขนาดของ size ด้วย

บรรทัดที่ 49 : สร้างตัวแปร n แทนตำแหน่งสุดท้ายของอาร์เรย์

บรรทัดที่ 50 : สร้างตัว p เก็บค่าว่าโหนดพ่อของตำแหน่งสุดท้าย(ข้อมูลที่เพิ่งเพิ่มลงไป)คือโหนดตำแหน่งอะไร

บรรทัดที่ 51 : ตอนวนลูปให้ดูว่า n ยังมากกว่า 0(ข้อมูลช่องแรกหรือเปล่า) และดูว่าเมื่อเทียบ p(โหนดพ่อ) กับ x(ข้อมูลที่เพิ่งเพิ่มลงไป)  ว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากัน

            เมท็อด compare ของ Comparator  ถ้าได้ค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่า ข้อมูลพ่อ data[p] น้อยกว่า x  

บรรทัดที่ 53 : ถ้าวนลูปยังไม่ลดเลยขนาดของรากและพบว่าโหนดพ่อน้อยกว่าโหนดลูกให้สลับกัน

บรรทัดที่ 54 : เอาตำแหน่งของ p เป็นไปตำแหน่งของ n

บรรทัดที่ 55 : หาตำแหน่ง p ใหม่ แล้วเทียบไปเรื่อยๆจบสลับไม่ได้ออกจากลูป

 

ชื่อตัวแปร dequeue()

            เมท็อดสำหรับลบข้อมูลออกจากฮีป การลบข้อมูลออกจาก max heap จะลบข้อมูลที่ช่อง 0 ออกเพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด แต่เมื่อลบข้อมูลต้องเปลี่ยนโครงสร้างของฮีปโดยให้ข้อมูลช่องสุดท้ายมาแทนช่องแรก จากนั้นหาว่าระหว่างลูกทางซ้ายกับลูกทางขวาข้างไหนมีค่ามากกว่ากัน ให้เลือกข้างที่มากกว่าแล้วสลับตำแหน่งกับราก จากนั้นให้เทียบซ้ายขวาอีกรอบแล้วทำการสลับ

 

รูป5-9

            ต้องการลบ 25 ออกจากฮีป เอาขอมูลช่องสุดท้ายซึ่งก็คือ 1 มาแทน จากการเทียบลูกซ้ายขวาของราก ซึ่งตอนนี้เป็น 1 พบว่า 12 มากกว่า 8 จึงให้ 1 สลับกัน 12 จากนั้น 1 มีลูกสองข้าง แต่ 9 มากกว่า 3 จึงให้ 1 สลับกับ 9 ที่ต้องเทียบตัวมากกว่าขึ้นมาเพราะพอมันขึ้นมาแล้วตัวฝั่งที่น้อยกว่าก็จะยังคงน้อยกว่าอยู่ดี

 

รูป5-10

บรรทัดที่ 59 : สร้างเมท็อด dequeue()

บรรทัดที่ 61 : สร้างตัวแปร t เก็บข้อมูลช่องแรก

บรรทัดที่ 62 : ลบขนาดของ size ลง

บรรทัดที่ 63 : ให้ n เท่ากับข้อมูลช่องที่ size

บรรทัดที่ 64 : หลังจากนั้นเอาข้อมูลช่องที่ size ไปแทนข้อมูลช่องแรก

บรรทัดที่ 65 : เปลี่ยน n เป็นเลข 0 เพราะกลายเป็นช่องแรกไปแล้ว

บรรทัดที่ 67 : สร้างลูป true ไว้ก่อนค่อยไป break เอา

บรรทัดที่ 68: สร้างตัวแปร l หาลูกทางซ้ายของ n

บรรทัดที่ 69: สร้างตัวแปร r หาลูกทางขวาของ n

 

 

รูป 5-11

บรรทัดที่ 76: สร้างตัวแปร k

บรรทัดที่ 77-78: เปรียบเทียบข้อมูลโหนดลูกซ้ายขวา ถ้าซ้ายมากกว่าขวา เอาซ้ายไปเก็บใน k

บรรทัดที่ 79-80 : ถ้าขวามากกว่าขวา เอาขวาไปเก็บใน k

บรรทัดที่ 83-84: เมื่อได้ข้อมูลข้างที่มากกว่ากันระหว่างลูกซ้ายและลูกขวาแล้ว เอาข้างที่มากกว่าไปเทียบกับข้อมูลราก ถ้าข้อมูลลูกฝั่งนั้นมากกว่า ให้สลับตำแหน่งกัน

บรรทัดที่ 85: ให้รากเปลี่ยนเป็นเลขตำแหน่งของตัวทีสลับเมื่อกี้

บรรทัดที่ 86-87: ถ้าสลับหมดแล้วก็ break

บรรทัดที่ 92-93: ถ้าลูกซ้ายมากกว่ารากก็สลับตำแหน่งกัน

 

ชื่อตัวแปร peek()

            Peek เป็นการดูข้อมูลตัวที่สำคัญที่สุด ก็ให้ดูข้อมูลช่องที่ศูนย์เลย

 

รูป5-12

           

 

 แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

>