สมัครเรียนโทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255 , ntprintf@gmail.com

Tutorial Python Numpy

LM01PYTHON NUMPY INTRODUCTION LM02PYTHON NUMPY GETTING STARTED LM03PYTHON NUMPY ARRAYS INDEXING LM04PYTHON NUMPY ARRAYS SLICING LM05PYTHON NUMPY DATATYPE LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM06PYTHON NUMPY ARRAYd COPY VS VIEW LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM07PYTHON NUMPY ARRAY SHAPE LM08PYTHON NUMPY ARRAY RESHAPING LM09PYTHON NUMPY ARRAY ITERATING LM10PYTHON NUMPY JOINING ARRAY LM12PYTHON NUMPY SEARCHING ARRAYS LM13PYTHON NUMPY SORTING ARRAYS LM14PYTHON NUMPY FILTER ARRAY LM16PYTHON 10NUMPY TRIGONOMETRIC FUNCTIONS LM16PYTHON 11NUMPY HYPERBOLIC FUNCTIONS LM16PYTHON 12NUMPY SET OPERATIONS LM16PYTHON 1CREATE YOUR OWN UFUNC LM16PYTHON 2SIMPLE ARITHMETIC LM16PYTHON 3ROUNDING DECIMALS LM16PYTHON 4NUMPY LOGS LM16PYTHON 5NUMPY SUMMATIONS LM16PYTHON 6NUMPY PRODUCTS LM16PYTHON 7NUMPY DIFFERENCES LM16PYTHON 8NUMPY LCM LM16PYTHON 9NUMPY GCD

NumPy Array Copy vs View

เรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆกับ Expert Programming Tutor ในบท Numpy Array Copy vs View
ความแตกต่างระหว่างการcopyและview
    ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการใช้copyและการใช้viewของอาเรย์ คือการcopyเป็นอาเรย์ใหม่และviewเป็นเพียงviewของอาเรย์เดิมนั่นเอง สำเนาที่เป็นเจ้าของข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ที่ทำกับสำเนาจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาเรย์เดิมและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ หรือที่ทำกับอาเรย์เดิมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการcopy
viewไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับviewจะมีผลกับอาร์เรย์เดิมและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาร์เรย์เดิมจะส่งผลต่อview
COPY
ตัวอย่าง
การทำสำเนาเปลี่ยนอาร์เรย์ดั้งเดิมและแสดงทั้งสองอาร์เรย์

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.copy()
arr[0] = 42
print(arr)
print(x)

ผลลัพธ์

[42  2  3  4  5]

[1 2 3 4 5]

VIEW
ตัวอย่าง
สร้าง view เปลี่ยนอาร์เรย์เดิมและแสดงทั้งสองอาร์เรย์

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.view()
arr[0] = 42
print(arr)
print(x)

ผลลัพธ์

[42  2  3  4  5]
[42  2  3  4  5]

ตรวจสอบว่า Array เป็นเจ้าของ Data หรือไม่??
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสำเนาเป็นเจ้าของข้อมูลและview ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล แต่เราจะตรวจสอบสิ่งนี้ได้อย่างไร ก็คือ ทุกๆอาร์เรย์ของ NumPy จะมีฐานแอตทริบิวต์ที่ส่งกลับค่า None ถ้าอาร์เรย์เป็นเจ้าของข้อมูล มิฉะนั้นแอตทริบิวต์ฐานหมายถึงวัตถุต้นฉบับ
ตัวอย่าง
พิมพ์ค่าของแอตทริบิวต์ฐานเพื่อตรวจสอบว่าอาร์เรย์เป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
x = arr.copy()
y = arr.view()
print(x.base)
print(y.base)

ผลลัพธ์

None
[1 2 3 4 5]

สรุป
การ COPY จะส่งกลับNone และ VIEW ส่งกลับอาร์เรย์เดิม แล้วเจอกันในบทหน้าครับ
แปลจากhttps://www.w3schools.com/python/numpy_copy_vs_view.aspไม่อยากอ่าน Tutorial อยากมาเรียนเลยทำอย่างไร?

สมัครเรียน ONLINE ได้ทันทีที่ https://elearn.expert-programming-tutor.com

หรือติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา

Python

L16 PYTHON SIMPLE ARITHMETIC
L40 PYTHON TUTORIAL INTRO
L41 PYTHON GETTING STARTED
L42 PYTHON SYNTAX
L43 PYTHON COMMENTS
L44 PYTHON VARIABLES
L45 PYTHON DATATYPE
L46 PYTHON NUMBERS
L47 PYTHON CASING
L48 PYTHON STRINGS
L49 PYTHON BOOLEANS
L50 PYTHON OPARETORS
L51 PYTHON LISTS
L52 PYTHON TUPELS
L53 PYTHON SETS
L54 PYTHON DICTIONARY
L55 PYTHON IF ELSE
L56 PYTHON WHILE LOOP
L57 PYTHON FOR LOOP
L58 PYTHON FUNCTION
L59 PYTHON LAMBDA
L60 PYTHON ARRAYS
L61 PYTHON CLASSSES OBJECTS
L62 PYTHON INHERITANCE
L63 PYTHON ITERATORS
L63 PYTHON SCOPE
L64 PYTHON MODULES
L65 PYTHON DATETIME
L66 PYTHON JSON
L67 PYTHON REGEX
L68 PYTHON PIP
L69 PYTHON TRY EXCAPE
L70 PYTHON USER INPUT
L71 PYTHON FILE OPEN
L73 PYTHON STRING FORMATTING
L74 PYTHON READ FILE
L75 PYTHON WRILE CREATE FILE
L76 PYTHON DELETE FILE
L90 PYTHON POISSON DISTRIBUTION
L90 PYTHON RANDOM INTRODUCTION
L91 PYTHON CHI SQUARE DISTRIBUTION
L91 PYTHON EXPONENTIAL DISTRIBUTION
L92 PYTHON RAYLEIGH DISTRIBUTION
L93 PYTHON PARETO DISTRIBUTION
L94 PYTHON ZIPF DISTRIBUTION
L96 PYTHON RANDOM PERMUTATIONS
L97 PYTHON SEABORN
L98 PYTHON NORMAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON DISTRIBUTION
L99 PYTHON LOGISTIC DISTRIBUTION
L99 PYTHON MULTINOMIAL DISTRIBUTION
L99 PYTHON NUMPY SPLITTING ARRAY
L99 PYTHON NUMPY UFUNCS
L99 PYTHON UNIFORM DISTRIBUTION
LM60PYTHON BUILT IN FUNCTIONS
LM61PYTHON STRING METHODS
LM62PYTHON LIST ARRAY METHODS
LM63PYTHON DICTIONARY METHODS
LM64PYTHON TUPLE METHODS
LM65PYTHON SET METHODS
LM66PYTHON FILE METHODS
LM67PYTHON KEYWORD
LM68PYTHON BUILT IN EXCAPTION
LM69PYTHON RANDOM MODULE
LM70PYTHON MATH MODULE
LM70PYTHON REQUSTS MODULE
LM72PYTHON CMATH MODULE
LM73PYTHON HOWTO REMOVE DUPLICATES FROM A PYTHON LIST
LM74PYTHON HOW TO REVERSE A STRING IN PYTHON
LM75PYTHON HOW TO ADD TWO NUMBERS IN PYTHON
LM95PYTHON RANDOM DATA DISTRIBUTION


แผนผังการเรียนเขียนโปรแกรม

Link อื่นๆ

Allow sites to save and read cookie data.
Cookies are small pieces of data created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Copyright (c) 2013 expert-programming-tutor.com. All rights reserved. | 085-350-7540 | 084-88-00-255 | ntprintf@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618
หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM
แผนที่ ที่ตั้งของอาคารของเรา