ทางไปโรงเรียน จากไป BTS ราชเทวีทางออกที่ 3


จากทาออก 3

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวซ้าย

ลงบันได

ลงบันได

ลงบันได

ลงบันได

กลับหลังหัน

กลับหลังหัน

กลับหลังหัน

กลับหลังหัน

ตรงไป

ตรงไป

ตรงไป

ตรงไป

เจอวังไข่มุขด้านขวา sky train dental คลินิค ด้านซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอย

เจอวังไข่มุขด้านขวา sky train dental คลินิค ด้านซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอย

ตรงไป

ตรงไป

เลี้ยวขวา
กลับหน้าหลัก